Toezeggingen


« Terug


ID2447
OnderwerpOnderzoek tegengaan verrommeling en verkrotting kassen
Fractie
InhoudDe VVD vraagt ook hoe Gedeputeerde Staten omgaan met het tegengaan van verrommeling en verkrotting van kassen et cetera, nu de Ruimte-voor-ruimteregeling wordt beperkt. Het is wel wat huiswerk, maar ik zou hier ook een onderzoek naar willen doen. Het is een specifieke problematiek, die op een aantal plekken in de provincie voorkomt. Ik zou daar graag met een onderzoek komen. Hoe kunnen we daar het meest effectief mee omgaan?
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/22/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 22-10-2020 > 9 Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) - tweede termijn -
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst