Toezeggingen


« Terug


ID2383
OnderwerpConcept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023
Fractie
InhoudHr. Van Der Hoek zal het document van Jumping Amsterdam over hoe het dierenwelzijn tijdens het evenement wordt gegarandeerd, ter informatie aan de commissie toesturen. De voorzitter verzoekt het college gezien alle vragen en opmerkingen van de Statenleden, het voorstel na aanpassing opnieuw aan de commissie voor te leggen.   Dhr. Van der Hoek kan hier nu geen toezegging over doen, hij zal de gevoelens en suggesties van de commissie en het verzoek om de aangepaste tekst opnieuw aan de commissie voor te leggen, meenemen naar GS. Uiteindelijk besluiten GS over het wel of niet opnieuw aan de commissie voorleggen van de concepttekst. Hij zal de commissie informeren over het uiteindelijke besluit van GS.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum10/28/2019
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 28-10-2019 > 9.a Concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 .
Behandelen inEFB
Stand van zakenGS leggen de notitie niet opnieuw voor aan de commissie (zie brief GS c-agenda commissie EFB 2 december 2020). Op de agenda EFB van 20 januari 2020 staat brief van GS over de afdoening van de motie dierenwelzijn bij evenementensponsoring en de door hen vastgestelde uitgangspunten evenementensponsoring. Na positieve behandeling de toezegging afdoen.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 20-01-2020
Afgedaan met tekst