Toezeggingen


« Terug


ID2426
OnderwerpInformatie Wonen en vliegen
Fractie
InhoudGedeputeerde zal relevante informatie delen. Wonen en vliegen staat los van de verstedelijkingsopgave. Het is een complex vraagstuk en er vindt intensief overleg plaats met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zodra Gedeputeerde meer informatie heeft, zal hij die delen met de Staten.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum6/8/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 08-06-2020 > 4.a Voordracht Jaarstukken 2019 ( a-agenda NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst