Toezeggingen


« Terug


ID2657
OnderwerpScholing voldoende technisch personeel (Tech campus)
FractieVVD
InhoudVVD: ... Om het industriële cluster te versterken, moeten ondernemers en overheden nauw samenwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren. Daar hoort bij dat we aandacht hebben voor de scholing van voldoende technisch personeel dat bij kan dragen aan de gewenste energietransitie en circulaire economie. In de IJmond gaan nu ideeën op om te komen tot een Tech Campus met aandacht voor de vraag naar zowel theoretisch als praktisch opgeleiden, en de interactie tussen grootbedrijf en mkb. De VVD denkt dat dit 5960 economisch versterken van de IJmond een kans is die we moeten pakken en waarop we met een onderzoek naar een Tech Campus kunnen doorpakken. En ik vraag de gedeputeerde of ze deze mening deelt Rommel: ... U vroeg om die de Tech Campus bij de IJmond. Ze moeten zich dan wel verhouden ook echt tot de IJmond Techport. Er is niet een volgende tranche met financiering, maar ik wil u wel toezeggen dat ik wel het gesprek met degene aan wil gaan om te kijken in hoeverre dat bij Techport mee oploopt of niet.
Behandeld inPS
Behandeld in datum11/6/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Behandelen inBestuur
Stand van zaken
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst