Toezeggingen


« Terug


ID2494
OnderwerpBrief GS afdoening motie Europa dichter bij PS
Fractie
InhoudMw. Zaal zegt toe: - de commissie kan erop vertrouwen dat de belangrijke thema’s waarvoor nog geen provinciaal beleid is opgesteld (zie punt 2 van de brief) voor de commissievergadering geagendeerd worden; - dat bij politiek gevoelige onderwerpen PS worden betrokken en geïnformeerd mits e.e.a. past binnen de bestaande afspraken over de werkwijze van PS.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum3/21/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022 > 7.b Europa: Brief GS aan PS inz. Afdoening motie Europa dichter bij Provinciale Staten (M233-2021) (B-agenda EFB 21-3-2022)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agendaEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst