Toezeggingen


« Terug


ID2416
OnderwerpTussentijdse evaluatie / rapportage Woonagenda
Fractie
InhoudOver de evaluatie is toegezegd dat deze minstens tweejaarlijks wordt besproken. Provinciale Staten hebben vinger aan de pols. Wat voegt een tussentijdse evaluatie toe? Het moet een lerend document zijn. Komen knelpunten naar voren dan zullen deze worden verwerkt in verdere stappen. Bij interruptie vraagt mevrouw Zaal (D66) over voorstellen vanuit gemeenten om het betreffende element uit het coalitieakkoord in de Woonagenda of elders uit te werken. Gedeputeerde Loggen zegt toe naar een goede formulering te zullen zoeken. Bij interruptie merkt de heer Voskuil (PvdA) op dat een evaluatie vooral zinvol is voor de volgende Statenperiode. Een markering in het vierde kwartaal van 2022 is wellicht een goed idee? Gedeputeerde Loggen antwoordt dat het college daarin wil meebewegen middels een uitgebreide rapportage.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum4/16/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 16-04-2020 > 5.a Vaststellen Woonagenda (100%-versie) (B-agenda RWK 16-04-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst