Toezeggingen


« Terug


ID2486
OnderwerpVoordracht Laatste begrotingswijziging 2021
Fractie
InhoudGedeputeerde Pels stelt voor om eerst na te gaan of de toename bij het Faunafonds incidenteel of structureel is, maar zonder eigen risico was de stijging nog hoger geweest. Dhr. Heijnen (CDA) vraagt om bij de kaderbrief een toelichting te geven op het wel of niet structurele karakter van de stijgingen van het Faunafonds. Gedeputeerde Pels zegt mede namens mevrouw Rommel toe hierop terug te komen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum11/29/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 29-11-2021 > 10.a Financiën: Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021(A-agenda EFB en M&B 29-11-2021 en c-agenda NLG en RWK 22-9-2021)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Rommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst