Toezeggingen


« Terug


ID2434
OnderwerpBrief GS aan PS inz. voorgenomen moties 41 en 42
Fractie
Inhoud- GS stellen de klantvraag en wijkgerichte aanpak centraal en dat is een andere benadering dan slechts aanbod gestuurd werken. Hierdoor worden ook kleinere organisaties betrokken. Dit is tevens een vraag over welke methodiek de meest geschikte is om de 110 miljoen euro te besteden. PS hebben een revolverend karakter meegegeven, maar daarnaast wordt gekeken naar bij welke bestaande fondsen kan worden aangesloten om een groter bereik te realiseren. Over de beste systematiek zal eerst met PS worden overlegd; - Men is in gesprek met het dorpswerk over de met name lange termijn problematiek en bij ontwikkelingen komen GS terug bij PS. De input van de commissie wordt geïntegreerd in de blauwdruk en zaken die niet uitvoerbaar zijn, worden gemotiveerd teruggelegd; - Gedeputeerde Pels meldt over motie 42 en het innovatiefonds dat dit idee momenteel wordt uitgewerkt en terugkomt in de blauwdruk; - In de updates over motie 41 zullen de implicaties van de middelen van het Rijk toegelicht worden, daarop bestaat nu onvoldoende zicht; - de vraag van de PVV over PBL, namelijk dat uit onderzoek blijkt dat de kosten van verduurzaming van particuliere woningen zichzelf niet terugverdienen. GS wordt gevraagd of de gevolgen voor de sportverenigingen en andere onderscheiden doelgroepen kunnen worden aangeven. Dit zal bij de verdere uitwerking beantwoord worden; - hr. Heijnen CDA verzoekt de blauwdruk motie 41 apart van de begroting te behandelen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum8/31/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 31-08-2020 > 8.a Brief GS aan PS inz. voorgenomen uitwerking moties 41 en 42
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Zaal, I.
Pels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst