Toezeggingen


« Terug


ID2615
OnderwerpInitiatiefvoorstel Holland impact - stand van zaken
Fractie
InhoudHet initiatiefvoorstel van ChristenUnie en PvdD is niet herkend als vallend onder circulaire economie. Daarom is het niet meegenomen in het Rekenkameronderzoek. (...) Tegen de heer Klein (ChristenUnie) zegt zij dat de herijking start in 2024. De rapportage over het initiatiefvoorstel wil zij binnen twee maanden uitbrengen.
Behandeld inBestuur
Behandeld in datum9/18/2023
Behandeld in agendaCommissie Bestuur 18-09-2023 > 4.a Circulaire economie: Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (A-agenda commissie Bestuur 18-09-2023)
Behandelen inBestuur
Stand van zakenVoorstel t.b.v. 15-02-2024: toezegging afgedaan. Initiatiefvoorstel opgenomen op strategische agenda. Economie: Stand van zaken Initiatiefvoorstel Noord-Holland Impact (B-agenda cie Bestuur 22-01-2024)
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metCommissie Bestuur 15-02-2024
Afgedaan met tekstagendapunt 3 vaststellen svz toezeggingen.