Toezeggingen


« Terug


ID2414
OnderwerpBurgerparticipatie
Fractie
InhoudGS stellen voor om bij dit proces eventuele verbeteringen te betrekken, vast te leggen welke vormen er al zijn en wat er past bij de provincie, het participatiebeleid vast te stellen en de doelstellingen te evalueren, hetgeen overigens al plaatsvindt bij grote onderwerpen, zoals bij de Omgevingswet. Deze evaluatie zal aan PS worden voorgelegd
Behandeld inEFB
Behandeld in datum2/24/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 24-02-2020 > 7.a Burgerparticipatie: agendapunt aangedragen vanuit Presidium
Behandelen inEFB
Stand van zakenZie ook stand van zaken motie 98-2019 op motielijst EFB In presidium van 9 maart is besloten: - In te stemmen met het voorstel van de commissie EFB een statenwerkgroep burgerparticipatie in te stellen; - Deze werkgroep de opdracht te geven om tot een participatiewijzer te komen die in de commissie EFB behandeld kan worden en in PS wordt vastgesteld; - Deze werkgroep op te dragen als klankbordgroep op te treden voor de organisatie van de werkconferentie over burgerparticipatie in het najaar van 2020; - De Statengriffie te verzoeken om de inhuur van een externe deskundige op het gebied van burgerparticipatie ter ondersteuning van de werkgroep te onderzoeken en daarnaast de mogelijkheden van ambtelijke ondersteuning te onderzoeken. Vergadering EFB 31-8-2020: de CdK gaat het Presidium voorstellen om de huidige werkgroep PS/GS op te plussen met burgerparticipatie. Een participatieverordening wordt opgesteld die begin 2021 zal worden vastgesteld.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderDijk van, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst