Toezeggingen


« Terug


ID2433
OnderwerpBeleidsnotitie Sport
Fractie
Inhoud- Zodra eind dit jaar/begin 2021wordt gestart met de uitwerking, zal mw. Pels de resultaten van de eerste contouren aan de commissie voorleggen, hoe gaat het met het opzetten van de challenges en welke organisaties erbij zijn betrokken. - Bij het overleg met gemeenten zal aandacht gevraagd worden voor kinderen die in armoede leven en die geen toegang hebben tot sport. - Zodra de resultaten van de challenges bekend zijn, zullen deze met de commissie gedeeld en besproken worden, maar met name de gemeenten zijn hier aan zet. - Voedsel zal op het lijstje als mogelijke optie/onderwerp vermeld worden, maar de sportverenigingen geven zelf hun behoeften aan. - De in te zetten externe organisaties zullen bij de eerste terugkoppeling aan de commissie concreet gemeld worden.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/18/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 18-06-2020 > 15.c Beleidsnotitie Sport
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst