Toezeggingen


« Terug


ID2396
OnderwerpParticipatie en financiën RES
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter: Mevrouw Gielen vroeg mij goed te kijken naar hoe wij participatie hebben vormgegeven, met name de financiële participatie en daartoe ben ik bereid. Wij hebben talrijke initiatieven op het gebied van bewonersinitiatieven en corporaties, wij hebben een fonds waarmee wij inmiddels tientallen verschillende initiatieven van corporaties ondersteunen. Wij ondersteunen ook de vereniging die opkomt, wij doen heel erg veel, maar een ding vind ik dat wij als provincie beter kunnen doen, dat is de vormgeving van de financiële participatiekant. Hoe zorgen wij ervoor dat inwoners daadwerkelijke financieel kunnen participeren in dat soort trajecten. Daar hebben wij wel een aantal voorbeelden van in de provincie, maar ook in Flevoland en Friesland zijn voorbeelden die mogelijk interessant zijn voor ons, dus ik ben bereid te kijken, kunnen wij daar nog wat van leren, ook om te kijken met potentiële groepen die zich hebben gemeld, die op het punt van financiële participatie wat willen, maar nog zoekende zijn in welke vorm ze dat zouden kunnen gieten. Gedeputeerde Stigter: Ik ben uiteraard bereid om de suggestie van mevrouw De Vries om ervoor te zorgen dat in het proces alle Noord-Hollanders betrokken zijn en ook meedoen, om dat element nog eens extra te benadrukken in het RES-proces daarin.
Behandeld inPS
Behandeld in datum2/3/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 03-02-2020 > 10 Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (VD-02).
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst