Toezeggingen


« Terug


ID2594
OnderwerpAdvies over reikwijdte en detailniveau (NRD) van de M.E.R. - HeraCless-Groen Staal
FractieJA21
InhoudUiteindelijk ligt er een advies ook aangevuld met de commissie MER. Dat advies gaat naar Tata Steel toe om uiteindelijk dat mee te nemen in de MER. Ik zeg u toe dat we uiteraard die adviezen mee zullen wegen die we hebben gegeven aan de voorkant bij het beoordelen van die MER. En die toezegging doe ik u. .......Daarom ben ik nu consequent er even in, dat ik zeg van, ik ontraad alle moties. Maar die NRD, daarvan zeg ik van, in de geest van wat u hier bedoelt, dat zal ook gebeuren en dat zullen we ook beoordelen bij uiteindelijk het vaststellen van de MER.
Behandeld inPS
Behandeld in datum4/12/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 12-04-2023 > 4.a Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Behandelen inLeefomgeving
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekstDit is iets dat sowieso gedaan wordt.