Toezeggingen


« Terug


ID2398
OnderwerpWoningbouw en RES
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter: Ik stel voor dat wij de woningbouw betrekken bij de verordening, want er wordt ook gesproken over de woningafspraken. Het voorbeeld wat u net noemde, sluit daar nauw bij, inclusief het amendement of de motie die is ingediend om te komen tot een verkenning van de infrastructuur. Ik stel voor dat mee te nemen in juni.
Behandeld inPS
Behandeld in datum2/3/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 03-02-2020 > 10 Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (VD-02).
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Loggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst