Toezeggingen


« Terug


ID2392
OnderwerpKop werkt!
Fractie
InhoudProgramma loopt af. hr. Van der Hoek zegt toe dat het onderwerp terugkomt op de agenda van de commissie na afronding van de effectrapportage (maatschappelijke en economische effecten) en de evaluatie van het ambitiedocument en evaluatie governance.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum1/20/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-01-2020 > 7.a De Kop Werkt! Voortgangsrapportage 2019, Jaarprogramma 2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst