Toezeggingen


« Terug


ID2589
Onderwerpgrondstrategie
Fractievvd
InhoudToezegging strategische grondstrategie. De strategische grondstrategie is voor meerdere doelen bedoeld dan alleen stikstof. Als we het alleen zouden bedoelen voor stikstof, dan komt het inderdaad op staatssteun aan. We hebben al een stikstofstrategie. Dat heeft PS ook vastgesteld. De vijfde nota heeft als instrument dat als je iets generiek wilt maken, dus niet voor die individuele grondaankopen, kun je een grondstrategieplan maken. Dat is een instrument. En dat is ook wat ik aan u wil toezeggen, dat we dat gaan doen. Ik kan u alleen helaas op dit moment niet zeggen wanneer.
Behandeld inps 6 maart
Behandeld in datum3/6/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 06-03-2023 > 10 Verhogen krediet strategische grondaankopen (VD-12).
Behandelen inBestuur
Stand van zaken
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst