Toezeggingen


« Terug


ID157
Gedaan inRaadscommissie 13-01-2022 > 8.1 Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (pfh. D. Kuipers)
OnderwerpWeg in Benningbroek
OmschrijvingDe wethouder zegt toe dat het college met een informatienota zal komen inzake het voorstel over de weg in Benningbroek (alhoewel dit uitvoering is en het niet gebruikelijk is dat het college op zo'n plan terugkomt).
Einddatum
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDe weg is ingericht volgens de geldende CROW normering.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023