Toezeggingen


« Terug


ID217
Gedaan inRaadscommissie 29-06-2023 > 8.2 Lentenota 2023 (pfh. H. Nederpelt)
OnderwerpLentenota 2023
OmschrijvingBurgemeester D. Straat zegt toe om na het zomerreces een informatienota te zullen leveren over het inzicht in en de aanpak van de inning verblijfsbelasting arbeidsmigranten.
Einddatum
PortefeuillehouderD. Straat
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie