Toezeggingen


« Terug


ID24
Gedaan inRaadscommissie 12-12-2019 > 9.3 Raadsvoorstel Kaderstelling Weeshuisgronden Medemblik (pfh. A. van Langen)
OnderwerpKaderstelling Weeshuisgronden
OmschrijvingBij de uitvoering van het besluit kaderstelling Weeshuisgronden wordt aandacht besteed aan: • Variatie in woningen • Ontsluiting D noordelijker realiseren (langs de sloot) bestuderen als optie • Molen als thema meenemen (als suggestie) • Alternatieven in de bouw (knarrenhof, CPO, etc.) meenemen + actief onder de aandacht brengen • Ruimte voor bouw voor middengroepen; overleg met corporaties • Aandacht voor uitdagende architectuur aan de randen
Einddatum12/31/2021
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is naar verwachting 2021. 22-05-2023: Toezegging is achterhaald door de tijd. Het concept bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023