Toezeggingen


« Terug


ID214
Gedaan inRaadscommissie 08-06-2023 > 9.2 Nota grondbeleid (pfh. J. Broeders)
OnderwerpNota grondbeleid
OmschrijvingWethouder J. Broeders zegt toe een lijst met grondposities te zullen verstrekken, met een ondergrens van grondposities van 5000 m2.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Relatie met