Toezeggingen


« Terug


ID213
Gedaan inRaadscommissie 08-06-2023 > 9.1 Nota Vastgoedbeleid 2023 (pfh. J. Broeders)
OnderwerpNota Vastgoedbeleid 2023
OmschrijvingWethouder J. Broeders zegt toe een nieuwe opgave van de bestaande accommodaties en objecten te zullen opstellen, met daarin ook kolommen met “Afschrijving”, “Onderhoudskosten”, “Beheer- en exploitatiekosten” en “subsidies” opgenomen.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Relatie met