Raadsvragen


« Terug


ID1034
AfzenderFractie Ronduit Open
Datum7/6/2023
Datum antwoord7/25/2023
Toelichting2023-120 Uitvoering raadsbesluit 4jul23 wijziging afvalinzameling plastics, metaal en drankenkartons via doorzichtige zakken
Bijlage(s)Vraag 6jul23 + Antwoord 25jul23

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.