Nevenfuncties raadsleden


« Terug


ID159
RaadslidGlessner (Hilde)
NevenfunctieVoorzitter
OrganisatieKlachtencommissie Burgerkracht Limburg (voorheen Huis voor de Zorg)
BezoldigdOnbezoldigd
Financieel belang?

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.