Regelgeving, diverse dossiers: Corona, Haven Heijen, Lob van Gennep, Zwarteweg


« Terug


ID19
OmschrijvingDossier Haven Heijen
Bijlage28-03-2017 milieueffectrapportage initiatiefplan Uitbreiding Haven Heijen.pdf
A1_Haven Heijen_Toelichting Bestemmingsplan - Voorontwerp D2.pdf
A2_Haven Heijen_Voorontwerp_Bijlagen regels_29mrt2019.pdf
A2_Haven Heijen_Voorontwerp_Regels_29mrt2019.pdf
A3_Blad 1_Verbeelding_190329_NL.IMRO.0907.B20325-VO01.pdf
A3_Blad 2_Verbeelding_190329_NL.IMRO.0907.B20325-VO01.pdf
Bijlage 01_Milieueffectrapport Uitbreiding Haven Heijen 2018 - D2.pdf
Bijlage 02_Ladderonderbouwing.pdf
Bijlage 03_Bureauonderzoek archeologie.pdf
Bijlage 03_Selectiebesluit Archeologie Gemeente Gennep.pdf
Bijlage 03_Selectiebesluit Archeologie Provincie Limburg.pdf
Bijlage 04_Vooronderzoek explosieven.pdf
Bijlage 06_Geotechnisch rapport_Uitbreiding haven Heijen.pdf
Bijlage 07_Watertoets_SWNL0234318_07122018-D2.pdf
Bijlage 08_Geohydrologisch onderzoek_SWNL0235993-D2.pdf
Bijlage 09_Haven_Heijen_MER-rivierkunde_def1.1.pdf
Bijlage 10_Nautische evaluatie alternatieven.pdf
BIJLAGE BIJ milieueffectrapportage initiatiefplan Uitbreiding Haven Heijen, advies commissie MER.pdf
BIJLAGE BIJ milieueffectrapportage initiatiefplan Uitbreiding Haven Heijen, advies provincie inzake NRD.pdf
BIJLAGE BIJ milieueffectrapportage initiatiefplan uitbreiding Haven Heijen, geanonimiseerde zienswijze NRD Haven Heijen.pdf
BIJLAGE BIJ stand van zaken actieprogramma Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, overzichtstabel actiepunten.pdf
Schriftelijke vragen H. Frentz namens SP VVD en CDA inzake ontwikkelingen rond concept bestemmingsplan Haven Heijen (zaaknr. 367393).pdf
tekst inspreker W. Verwer voorbereidende raad 13 mei 2019.pdf
Advies Communicatie Haven Heijen 16 maart 2020.pdf
Afspraken uit overleg 12-09-2019.pdf
Afspraken uit overleg 27-06-2019.pdf
Antwoord op vragen SP CDA VVD maart 2020.pdf
Antwoord op vragen SP maart 2020.pdf
Antwoord op vragen SP versie 20200324.pdf
Beantwoording Statenvragen provincie Limburg 18-02-2020.pdf
Bijalge 1 Antwoord op vragen D66 20191212.pdf
Bijlage 01 afspraken uit overleg 20190902.pdf
Bijlage 02 afspraken uit overleg 20190627.pdf
Bijlage 03 verslag overleg 20190611.pdf
Bijlage 04 verslag overleg 20190529.pdf
Schriftelijke vragen H. Frentz namens SP, VVD en CDA Haven Heijen (zaaknr. 367393) 28-02-2020.pdf
Verslag 1e bijeenkomst KBG Haven Heijen 10-04-2017.pdf
Verslag 1e Projectgroepoverleg Haven Heijen 25-07-2016.pdf
Verslag 2e bijeenkomst KBG Haven Heijen 18-05-2017.pdf
Verslag 2e Projectgroepoverleg Haven Heijen 20-02-2017.pdf
Verslag 3e bijeenkomst KBG Haven Heijen 07-03-2018.pdf
Verslag 3e Projectgroepoverleg Haven Heijen 13-03-2018.pdf
Verslag 4e bijeenkomst KBG Haven Heijen 09-01-2019.pdf
Verslag 4e Projectgroepoverleg Haven Heijen 25-06-2018.pdf
Verslag overleg 11-06-2019.pdf
Verslag overleg 29-05-2019.pdf
Verslag overleg woonarkbewoners 21-09-2018.pdf
2020-07-16 persbericht inzake subside haven Heijen.pdf
Mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer inzake reactie Commissie MER en andere stukken.pdf
Bijlage bij mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer persbericht commissie MER d.d. 6 augustus 2020 uitbreiding haven Heijen.pdf
Bijlage bij mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer rapport commissie MER op voorontwerp haven Heijen 6 augustus 2020.pdf
Bijlage bij mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer enquête woningbehoefte Heijen.pdf
Bijlage bij mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer budgetraming MFA Heijen.pdf
Bijlage bij mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer visie en toelichting MFA Heijen.pdf
Bijlage bij mail van voorzitter vereniging Hèjje Mojjer schetsplan Factor Architecten MFA Heijen.pdf
Mail van projectgroep Hou Heijen Gezond inzake verzoek tijdelijke stopzetting procedure uitbreidingsplan haven Heijen .pdf
Bijlage bij mail van projectgroep Hou Heijen Gezond, verzoek uitstel procedure haven Heijen.pdf