Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 8/27/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21231
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Haalbaarheidsonderzoek IKC Valkweg
 • Besluit 26 okt 21: Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/23/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21230
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Update Sliedrecht Buiten: gronden P. Smits aangekocht door ABB
 • Besluit 28 sept 21: Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/18/2021
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21229
 • Verantwoordingsbrief Corona - juli
 • Besluit 28 sept 21: Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/2/2021
 • Waterschap Rivierenland aan gemeenteraad
 • 21228
 • Brief Waterschap Rivierenland aan gem Sliedrecht i.z. wegenoverdracht
 • Besluit 28 sept 21: Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21227
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Gunning personenvervoer over water, Waterbus vanaf 2022
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2021
 • College B&W (T.A. Spek en E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21226
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Programma ruimtelijke vernieuwing
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21225
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Stand van zaken Omgevingswet
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21224
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Gunning uitbreiding begraafplaats
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21223
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Stemverhoudingen GR Sociaal
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21222
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Verhoogde incidentie huidkanker Sliedrecht
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/15/2021
 • Drechtwerk aan gemeenteraad
 • 21221
 • Reactie zienswijze GR Drechtwerk primaire begroting 2022 en jaarstukken 2020
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/13/2021
 • Serviceorganisatie Jeugd aan gemeenteraad
 • 21220
 • Eerste Burap 2021 - Serviceorganisatie Jeugd
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/12/2021
 • Dienst Gezondheid & Jeugd aan gemeenteraad
 • 21219
 • Jaarstukken 2020 - Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/12/2021
 • Dienst Gezondheid & Jeugd aan gemeenteraad
 • 21218
 • Begroting 2022 - Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/19/2021
 • Dienst Gezondheid & Jeugd aan gemeenteraad
 • 21217
 • Eerste burap 2021 - Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/12/2021
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21216
 • Jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/12/2021
 • Ouderplatform Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21215
 • Regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/12/2021
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21214
 • Verantwoordingsdocument Covid-19 VRZHZ maand juni
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/9/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21213
 • Activiteitenoverzicht dossier Chemours en DuPont
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/9/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21212
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Kapitaalbehoefte Stedin
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/9/2021
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21211
 • Aanbiedingsbrief beantwoording zienswijze
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 7/1/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21210
 • Collegeinfomatiebrief (CIB) - Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/29/2021
 • College B&W aan raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht)
 • 21209
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Stam-Smeets - Kermis in Sliedrecht
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/22/2021
 • Budokai Wor en Sportschool Tromp aan gemeenteraad
 • 21208
 • Afschrift brief t.a.v. college B&W - Situatie Budokai Wor en Sportschool Tromp
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 6/22/2021
 • Stichtingen Leven met de Aarde en Behoud Kemnade en Waalse Water aan gemeenteraad
 • 21207
 • Brandbrief uit Winterswijk voor alle gemeenten met een RES, die aangestuurd wordt door de gemeente
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/21/2021
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht aan gemeenteraad
 • 21206
 • Ontwerp jaarverslag 2020
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/21/2021
 • College B&W aan gemeenteraad
 • 21205
 • Brief minister Ollongren inzake voorgenomen herverdeling gemeentefonds
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/18/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21204
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Afdoening motie Afvalwaterakkoord (M12.1A)
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/18/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21203
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Meicirculaire 2021
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/18/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21202
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Hersteloperatie toeslagenaffaire
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/17/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21201
 • Sliedrecht Buiten - vervolg ontwikkelingen grondruil Piet Smits
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 6/16/2021
 • Raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht) aan college B&W
 • 21200
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Stam-Smeets - Kermis in Sliedrecht
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 6/15/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21119
 • Advies n.a.v. uitspraak Centrale Raad van Beroep en bijbehorend persbericht
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/11/2021
 • Drechtse Energie en Drechtste Stromen aan gemeenteraad
 • 21118
 • Regionale Energiestrategie Drechsten 1.0 en Transitievisie Warmte 2021
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/9/2021
 • College B&W (Spek en Goverde) aan gemeenteraad
 • 21117
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Schaarste, leveringsproblemen en forse prijsstijgingen van bouwmaterialen.
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/8/2021
 • College B&W aan raadslid Prins (CDA)
 • 21116
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Prins - Koers 2030
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/8/2021
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21115
 • Verantwoordingsdocument Covid-19 mei
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/8/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21114
 • Beantwoording Statenvragen van de PVV inzake grondverzet Parallelweg 3
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/4/2021
 • College B&W (E.P.E.Goverde) aan gemeenteraad
 • 21113
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Herbeoordeling moestuinonderzoek RIVM
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/26/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21112
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Verduurzamen warmtenet Sliedrecht
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/21/2021
 • College B&W (J.M. de Vries) aan gemeenteraad
 • 21111
 • Logboek Corona 21 mei 2021
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/21/2021
 • Politievakbond ANPV - Rotterdam aan gemeenteraad
 • 21110
 • Hulpverzoek
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/21/2021
 • Raadslid Prins (CDA) aan college B&W
 • 21109
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Prins - Koers 2030
 • Besluit 28 sept 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 5/20/2021
 • De heren Keesmaat en Lavooi aan gemeenteraad
 • 21108
 • Verplaatsing grond Benedenveer naar locatie ten noorden van het station
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/19/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21107
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Uitwisselen persoonsgegevens met IKZ
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/17/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21106
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Voorgenomen herverdeling van Gemeentefonds en de betekenis ervan voor Sliedrecht
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/17/2021
 • Coffeeshopbond aan gemeenteraad
 • 21105
 • Dringende oproep aandacht banken-problematiek cannabis-sector
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/14/2021
 • College B&W (J.M. de Vries) aan gemeenteraad
 • 21104
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Actualisatie openstaande toezeggingen en moties per 30 april 2021
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/14/2021
 • Raad van State aan gemeenteraad
 • 21103
 • Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/12/2021
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland aan gemeenteraad
 • 21102
 • Verantwoordingsdocument Covid-19 april
 • Besluit 29 juni 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.