Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 9/20/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19206
 • CIB over de gevolgen uitspraak Raad van State over Programmatische Aanpak Stikstof
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/19/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19205
 • Logboek Chemours
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19204
 • CIB invoering nieuw systeem voor wijklijnmeldingen
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19203
 • CIB - cultuurproject Kinderraad
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19202
 • Beantwoording artikel 39 vragen over de Duurzaamheidslening.
 • Besluitv. 29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/17/2019
 • College B&W (Vat) - aan gemeenteraad
 • 19201
 • Memo over afdoening toezegging 18048 over aanbevelingen rapport Grip op Verbonden Partijen )
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/13/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19200
 • CIB - HVC & AEB
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/12/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19199
 • Beantwoording art. 39 vragen veilig wandelen en fietsen
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/12/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19198
 • Beantwoording art 39 vragen over mishandeling op station Sliedrecht
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/9/2019
 • Fam. Luttmer
 • 19197
 • Zorgen over onze gezondheid
 • Besluitv.29okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 9/9/2019
 • Raadslid Venis - aan college van burgemeester en wethouders
 • 19196
 • Artikel 39 schriftelijke vragen duurzaamheidslening (Venis)
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 9/5/2019
 • Wethouder Visser- Schlieker - aan raad
 • 19195
 • Lid-GSbrief Vermeulen Vermeulen Handhavingsbesluit Dupont afvalverbrandingsinstallatie
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/3/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19194
 • CIB Taskforce Sociaal Domein
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/30/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19193
 • CIB - kunstwerk Ouverture
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/29/2019
 • Raadslid Jongeneel (Slydregt.NU)
 • 19192
 • Art. 39 vragen over mishandeling station Sliedrecht (Jongeneel)
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor afdoening in handen college gesteld.
 • 8/29/2019
 • Raadslid Prins - aan college B&W
 • 19191
 • Artikel 39-vragen CDA over veilig wandelen en fietsen (Prins)
 • Besluitv.8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van college gesteld.
 • 8/28/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19190
 • CIB - status Ontwikkelvisie
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/27/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19189
 • CIB - Wijk-GGD-er
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 8/22/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19188
 • Beantwoording art 39 vragen PRO Sl Taskforce Sociaal Domein van PRO Sliedrecht
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/20/2019
 • Collge van burgemeester en wethouders
 • 19187
 • CIB Gemeentenieuws verhuist naar Het Kompas Sliedrecht
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/15/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19186
 • CIB Verslag beeldvormende vergadering Ontwikkelvisie en Uitvoeringsprogramma wonen d.d. 18 juni 2019
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/9/2019
 • De heer Bosman
 • 19185
 • Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/9/2019
 • Raadslid Advokaat-van Veenendaal - aan College B&W Sliedrecht
 • 19184
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein(19178)
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/7/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19183
 • Financieel toezicht
 • Besluiv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/6/2019
 • Ingekomen stuk is vervallen/ingetrokken
 • 19182
 • Ingetrokken Schriftelijke (art 39) vragen - adviezen en tips vanuit rapportages Sociaal Domein (ingek st. 19178)
 • Ingetrokken/vervallen
 • 7/29/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan gemeenteraad tkn
 • 19181
 • Brief Provincie ZHZ Lid gedeputeerde Staten - bedrijfsmelding Chemours
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/26/2019
 • College B&W - aan Gemeenteraad
 • 19180
 • Collegeinformatiebrief (CIB) planning onderwerpen Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/26/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19179
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/25/2019
 • Drechtstedenbestuur - aan raden Drechtsteden (via griffiers)
 • 19178
 • Bevindingen Stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/25/2019
 • Wethouder Van der Plas - TKN aan gemeenteraad
 • 19177
 • Brief dd 23jul19 aan bewoners en bedrijven van de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-west en Rivierdijk-oost e.o. over waterveiligheid
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/25/2019
 • Wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19176
 • Afdoening toezegging 18108 - in relatie tot - kredietaanvraag beheerprojecten
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/24/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19175
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Veiligheid in en om scholen (VIOS)
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/24/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19174
 • CIB - EnquĂȘte evaluatie diplomazwemmen
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/23/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19173
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - overname project locatie Lanser
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/23/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19172
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Rivierdijk
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/19/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19171
 • Afschrift brief aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Goedkeuring begrotingswijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2019
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/19/2019
 • Wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19170
 • Antwoordbrief aan de heer P. Donk (d.d. 25/6/19 - ingek griffie 19/7/19) n.a.v. bezwaar bushalte Craijensteijn
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19169
 • CIB - technische haalbaarheid en uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19168
 • CIB - Jeugdhulp naar de voorkant
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19167
 • CIB - MKB katalysatorfonds
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19166
 • CIB - vroegsignalering schulden
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19165
 • CIB - proces begroting 2020-2023
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • 19164
 • Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/15/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19163
 • Memo afdoening toezegging 19025 incl. CIB van eind juni 2019
 • Besluitv.8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/15/2019
 • Wethoiuder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19162
 • Memo afdoening toezegging 19033
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/10/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19161
 • CIB - Lokale alliantie 'Veilig financieel ouder worden in Sliedrecht'
 • Besluitv. 8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/9/2019
 • Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ - aan gemeenteraad en college
 • 19160
 • Aanbieden jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/9/2019
 • Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - aan college en gemeenteraad
 • 19159
 • Aanbieden begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/4/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19158
 • CIB - Beschikbare budget wordt onvoldoende voor toekennen gemeentelijke duurzaamheidslening
 • Besluitv.8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/3/2019
 • Collge van burgemeester en wethouders
 • 19157
 • CIB - Jeugdwelzijnsbeleid 2018
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl