Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen

IDTitelDatum afdoeningPortefeuillehouderDeadline
 • 271
 • 22000 - Doorlopende toezegging - Stand van zaken toezeggingen en moties (halfjaarlijkse CIB)
 • 12/31/2021
 • 461
 • 21018 - Trend van ongunstige reactietijden
 • J.M. de Vries
 • 460
 • 21017 - ingekomen stuk nr 21070 en 21108 (Keesmaat en Lavooi)
 • E.P.E. Goverde
 • 459
 • 21016 - Zorgroute opnemen in de Economische visie 2021-2030
 • 5/17/2021
 • P. Vat
 • 458
 • 21015 - Transparante toelichting 1,2 miljoen groeiagenda in BOB cyclus
 • T.A. Spek
 • 457
 • 21014 - Reactie op monitoring uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2022
 • T.A. Spek
 • 456
 • 21013 - Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal - beeldvormende vergadering
 • 7/19/2021
 • P. Vat
 • 7/15/2021
 • 455
 • 21012 - Prev Alcohol en Drugs 2020-2023 - onderzoek naar effect 1 grams maatregel in 2021
 • J.M. de Vries
 • 3/1/2022
 • 454
 • 21011 - Mondelinge vragen Stam-Smeets - bijstandontvangers met schulden
 • 3/30/2021
 • P. Vat
 • 453
 • 21010 - Service gem Dordrecht voor bedrijfsvoering - verzoek reactie penvoerder Dordrecht
 • T.A. Spek
 • 452
 • 21009 - Service gem Dordrecht voor bedrijfsvoering - (wijzigen) beslispunt 3
 • 5/5/2021
 • T.A. Spek
 • 451
 • 21008 - Preventie/Handhavingsplan Alcohol en Drugs 20-23 organiseren informatieavonden voor jongeren
 • J.M. de Vries
 • 450
 • 21007 - Voorbereidingskrediet best/ambt huisvesting - informeren raad
 • E.P.E. Goverde
 • 449
 • 21006 - Stationsweg 4 (Elektra-gebouw) informeren over te maken/gemaakte afspraken met SOJS
 • E.P.E. Goverde
 • 448
 • 21005 - Stationsweg 4 (Elektra-gebouw) begroting en plan gebouw (hoe gaat het eruit zien?)
 • E.P.E. Goverde
 • 447
 • 21004 - nieuwe wet Inburgering - rondetafelgesprek
 • P. Vat
 • 2/16/2022
 • 444
 • 21002 - Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden - routekaart
 • 2/3/2021
 • T.A. Spek
 • 445
 • 21001 - Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden - Handreiking
 • 2/3/2021
 • T.A. Spek
 • 2/10/2021
 • 442
 • 20028 - nav BP Wilhelminastr 75 - Doelgroepverordening
 • 5/14/2021
 • T.A. Spek
 • 6/30/2021
 • 441
 • 20027 - Krediet kruising Thorbeckelaan-Vogelenzang (overzicht deskundigen)
 • 11/26/2020
 • T.A. Spek
 • 440
 • 20026 - Krediet Kruising thorbeckelaan-Vogelenzang - raadpleging deskundige
 • 12/14/2020
 • T.A. Spek
 • 12/8/2020
 • 439
 • 20025 - Begrotingsraad - bedragen uit de Eneco gelden
 • E.P.E. Goverde
 • 12/31/2021
 • 438
 • 20024 - Programmabegroting 2021 - extra kosten PFOA irt boekhouding
 • 1/20/2021
 • E.P.E. Goverde
 • 1/31/2021
 • 437
 • 20023 - Ingetrokken motie vreemd M11.1 - Groen- van Prinsterer of heel iets anders - toez college
 • 5/5/2021
 • E.P.E. Goverde
 • 1/31/2021
 • 436
 • 20022 - beantwoording inwonerbrief over zwarte Piet (ingekomen stuk nr 20163)
 • 10/29/2020
 • D.R. van der Borg
 • 10/30/2020
 • 435
 • 20020 - Van afval naar grondstof- CIB bedrijfsafvalscheiding
 • 12/22/2020
 • T.A. Spek
 • 12/31/2020
 • 434
 • 20019 - Van Afval naar grondstof - avg proof - pasjessysteem
 • 10/22/2020
 • T.A. Spek
 • 10/27/2020
 • 433
 • 20018 - Kadernota 2021 - Enecogelden en sociaal domein
 • 11/10/2020
 • P. Vat
 • 432
 • 20017 - Jaarstukken 2019 - vraag over verschillen
 • 9/17/2020
 • P. Vat
 • 9/22/2020
 • 431
 • 20016 - Actualisatie Grondexploi Burg Winklerplein - bijpraten raad
 • 12/11/2020
 • P. Vat
 • 12/31/2020
 • 430
 • 20015 - Preventieplan ----Alcohol drugs - CIB
 • 7/16/2020
 • D.R. van der Borg
 • 429
 • 20014 - Kaderbrief 2021 - bij welk jaar horen uitgaven? 2020 of 2021
 • 6/29/2020
 • T.A. Spek
 • 428
 • 20013 - eerste TURAP 2020 - apart hfdst PenO/bedrijfsvoering - Kadernota
 • 11/3/2020
 • D.R. van der Borg
 • 427
 • 20012 - grex Sliedrecht buiten + stationspark 3 - CIB
 • 6/10/2020
 • E.P.E. Goverde
 • 426
 • 20011 - Zienswijzebrief jaarst / en primaire begrot - DG&J - uitsplitsing bedrag
 • 6/4/2020
 • P. Vat
 • 425
 • 20010 - Zienswijze en begrot GR Veiligheidsregio ZHZ - financiele situatie van Spinel
 • 6/4/2020
 • D.R. van der Borg
 • 424
 • 20009 - Zienswijzen jaarst 19 en begrot 2021 GR - meer eenduidigheid
 • 6/4/2020
 • T.A. Spek
 • 423
 • 20008 - Reconstructie riolering Rembrandtlaan - nagaan verkeersveiligheid
 • 12/11/2020
 • T.A. Spek
 • 422
 • 20007 - Mondelinge vragen PRO Sliedrecht - Vuurwerkbeleid -
 • 5/28/2020
 • D.R. van der Borg
 • 421
 • 20006 - Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijenstein (handhaving op snelheid)
 • 12/11/2020
 • T.A. Spek
 • 420
 • 20005 - Mondelinge vragen - CIB portefeuilleverdeling
 • 2/20/2020
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 2/21/2020
 • 418
 • 20004 (Opgavebladen Groeiagenda) - initiatief college - afspraken met raad - procedure meervoudige lokale initiatieven
 • 12/4/2020
 • T.A. Spek
 • 10/1/2020
 • 417
 • 20003 (Coord reg Woningbouwontw Wilhelminastraat 75) informatievoorziening aan omwonenden
 • 5/19/2020
 • T.A. Spek
 • 416
 • 20002 - Coord reg ruimtelijke besluiten BW plein - blok C
 • 2/6/2020
 • B. van der Plas
 • 415
 • 20001 - regionaal inkoop/aanbest Drechtsteden 2020 (kpi's en ambities)
 • J.M. de Vries
 • 6/30/2021
 • 414
 • 19065 - watertappunten - scholen (motie vreemd PvdA en D66)
 • 3/23/2020
 • T.A. Spek
 • 413
 • 19064 - evaluatie vuurwerkbeleid
 • 10/14/2020
 • D.R. van der Borg
 • 412
 • 19063 - Duidelijkheid over de voetbalvereniging Sliedrecht
 • 4/14/2020
 • E.P.E. Goverde
 • 411
 • 19062 - Vervoercijfers in een CIB
 • T.A. Spek
 • 410
 • 19061 - IVP (uitkomsten buurtbemiddeling)
 • 3/3/2020
 • Hemmen, van A.P.J.