Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen

IDTitelDatum afdoeningPortefeuillehouderDeadline
 • 427
 • 20012 - grex Sliedrecht buiten + stationspark 3 - CIB
 • E.P.E. Goverde
 • 426
 • 20011 - Zienswijzebrief jaarst / en primaire begrot - DG&J - uitsplitsing bedrag
 • P. Vat
 • 425
 • 20010 - Zienswijze en begrot GR Veiligheidsregio ZHZ - financiele situatie van Spinel
 • D.R. van der Borg
 • 424
 • 20009 - Zienswijzen jaarst 19 en begrot 2021 GR - meer eenduidigheid
 • T.A. Spek
 • 423
 • 20008 - Reconstructie riolering Rembrandtlaan - nagaan verkeersveiligheid
 • T.A. Spek
 • 422
 • 20007 - Mondelinge vragen PRO Sliedrecht - Vuurwerkbeleid -
 • 5/28/2020
 • D.R. van der Borg
 • 421
 • 20006 - Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijenstein (handhaving op snelheid)
 • T.A. Spek
 • 420
 • 20005 - Mondelinge vragen - CIB portefeuilleverdeling
 • 2/20/2020
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 2/21/2020
 • 418
 • 20004 (Opgavebladen Groeiagenda) - initiatief college - afspraken met raad - procedure meervoudige lokale initiatieven
 • T.A. Spek
 • 417
 • 20003 (Coord reg Woningbouwontw Wilhelminastraat 75) informatievoorziening aan omwonenden
 • T.A. Spek
 • 416
 • 20002 - Coord reg ruimtelijke besluiten BW plein - blok C
 • 2/6/2020
 • B. van der Plas
 • 415
 • 20001 - regionaal inkoop/aanbest Drechtsteden 2020 (kpi's en ambities)
 • T.A. Spek
 • 414
 • 19065 - watertappunten - scholen (motie vreemd PvdA en D66)
 • 3/23/2020
 • T.A. Spek
 • 413
 • 19064 - evaluatie vuurwerkbeleid
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 412
 • 19063 - Duidelijkheid over de voetbalvereniging Sliedrecht
 • 4/14/2020
 • E.P.E. Goverde
 • 411
 • 19062 - Vervoercijfers in een CIB
 • T.A. Spek
 • 410
 • 19061 - IVP (uitkomsten buurtbemiddeling)
 • 3/3/2020
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 409
 • 19060 - IVP (app fixi)
 • 12/19/2019
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 408
 • 19059 - Sportnota (gewijzigde stukken)
 • 12/19/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 407
 • 19058 - Sportnota (uitkomsten stresstest)
 • 12/5/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 406
 • 19057 - Begroting 2020 (exploitatie huisvesting ambt. apparaat)
 • 11/21/2019
 • B. van der Plas
 • 405
 • 19056 - Begroting 2020 (uitvoeringspar. Inclusie)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 404
 • 19055 - Lokaal uitv prog Wonen - huisv arbeidsmigr noorden A15
 • T.A. Spek
 • 403
 • 19054 - Cultuurnotitie (ingangsdatum beleidsregels)
 • 4/24/2020
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 402
 • 19053 - Cultuurnotitie (structurele subsidies)
 • 4/24/2020
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 401
 • 19052 - Cultuurnotitie (beantwoording (techn) vragen SGP-ChristenUnie
 • 12/19/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 400
 • 19051 (extra capaciteit OVV team samenleving (Staat van de veiligheid/presentatie)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 399
 • 19050 - verhuur Nic Beetsstr (energielabel)
 • 10/3/2019
 • B. van der Plas
 • 398
 • 19049 - Verhuur Nic Beetsstraat (IAP - tussentijds verhuren)
 • 10/3/2019
 • B. van der Plas
 • 397
 • 19048 - Verhuur Nic Beetsstraat (boekwaarde)
 • 10/3/2019
 • B. van der Plas
 • 396
 • 19047 - APV (sandwichborden)
 • 10/2/2019
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 395
 • 19046 Integratienota (resultaten 2019)
 • 4/3/2020
 • P. Vat
 • 394
 • 19045 - Integratienota (aanpassing op basis nieuwe wetgeving)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 10/1/2020
 • 393
 • 19044 Kadernota (nieuwe beleidsregels)
 • 4/24/2020
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 392
 • 19043 Kadernota (vandalisme meter)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 391
 • 19042 Kadernota (raadsvoorstel amendement A4K.2 voor begrotingsbehandeling 2020)
 • 12/19/2019
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 390
 • 19041 Kadernota 2020 - MKB
 • 7/17/2019
 • P. Vat
 • 389
 • 19040 (Jaarstukken 2018) - indicatoren
 • 10/17/2019
 • P. Vat
 • 388
 • 19039 (Jaarstukken) - investeringskredieten
 • 7/2/2019
 • P. Vat
 • 7/9/2019
 • 387
 • 19038 - Ondersteuningsprogramma mantelzorg (bijstelling bedrag voor mantelzorg vanuit het Rijk)
 • 11/20/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 386
 • 19037 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (splitsen groepen mantelzorgers)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 385
 • 19036 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (tekst administratieve last - percentages)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 384
 • 19035 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (comm jonge mantelzorger)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 383
 • 19034 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (tekst: procenten ipv cijfers)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 382
 • 19033 Zienswijze etc GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) (Omdenknotitie delen met de raad)
 • 7/15/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 381
 • 19032 Zienswijze etc GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) (tekst privacy functionaris)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 380
 • 19031 Zienswijze etc GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) (omdenknotitie termijn)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 379
 • 19030 Zienswijze etc GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (ZHZ) (ouderen)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 378
 • 19029 Zienswijze etc - GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (ZHZ) (ziekteverzuim)
 • 10/17/2019
 • B. van der Plas
 • 377
 • 19028 (Actieplan Geluid) - gewijzigd rv en rb
 • 5/28/2019
 • T.A. Spek