Memo's

OnderwerpNummerDatum
 • Jaarstukken OddV 2023
 • 2024-14
 • 4/18/2024
 • Verbreding dienstverlening politie
 • 2024-15
 • 4/18/2024
 • Achtervangovereenkomst WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
 • 2024-12
 • 3/12/2024
 • Uitvoeringsplan 2024 van Integraal Veiligheidsplan
 • 2024-11
 • 3/12/2024
 • Jaarverslag leerplicht en Kwalificatieplicht / RMC voortijdig schoolverlaten 2022-2023
 • 2024-13
 • 3/12/2024
 • Vraagafhankelijk Vervoer Valleihopper 2025-2029 Nota van Uitgangspunten aanbesteding Wmo
 • 2024-10
 • 3/5/2024
 • Proefproject Wet kwaliteitsborging voor de bouw
 • 2024-09
 • 2/27/2024
 • Regio Foodvalley Strategische Agenda Inputronde nieuwe SA
 • 2024-08
 • 2/20/2024
 • Regio Foodvalley Netcongestie
 • 2024-07
 • 2/14/2024
 • Regietafel Migratie en Integratie Provinciaal plan
 • 2024-06
 • 2/14/2024
 • Defensie Nationaal Programma Ruimte - Zienswijze
 • 2024-05
 • 2/7/2024
 • Regio Foodvalley Strategische Agenda Startnotitie en tussentijdse evaluatie
 • 2024-04
 • 1/31/2024
 • Pleegzorg - Week van de pleegzorg 2023
 • 2024-03
 • 1/24/2024
 • Decembercirculaire 2023
 • 2024-01
 • 1/10/2024
 • VGGM Raadsinformatiebrief december 2023
 • 2024-02
 • 1/10/2024
 • Oosteinde/ Ringbaan hernieuwd ontwerp en verdere aanpak kruising
 • 2023-76
 • 12/20/2023
 • ACV Scherpenzeel aandeelhouder
 • 2023-75
 • 12/20/2023
 • Prestatieafspraken 2024-2028 Sociale Woningbouw
 • 2023-77
 • 12/20/2023
 • Sociaal Domein Basis op Orde Voortgang programma
 • 2023-73
 • 12/20/2023
 • Ruwinkelseweg, Natuurhuisjes Ontwerpbestemmingsplan
 • 2023-74
 • 12/20/2023
 • De Nieuwe Koepel doorrollen projectfinanciering
 • 2023-69
 • 12/13/2023
 • Stationsweg 371-373 Ontwerpwijzigingsplan
 • 2023-71
 • 12/13/2023
 • Omgevingswet regionaal uitvoeringsplan 2024-2027
 • 2023-70
 • 12/13/2023
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nadere spelregels begrotingsrechtmatigheid
 • 2023-72
 • 12/13/2023
 • Kredietbank Nederland Schuldhulpverlening
 • 2023-67
 • 12/5/2023
 • Groot Wolfswinkel 1 Scherpenzeel Ontwerpbestemmingsplan
 • 2023-68
 • 12/5/2023
 • Ensia collegeverklaring 2022
 • 2023-63
 • 11/29/2023
 • De Breehoek oplossingsrichting
 • 2023-65
 • 11/29/2023
 • Regio Foodvalley Vaststelling Bereikbaarheidsagenda 2023-2026
 • 2023-64
 • 11/29/2023
 • Vitale Vallei Regioplan 2023-2027
 • 2023-66
 • 11/29/2023
 • Holevoetplein 282 Bestemmingsplan - addendum overeenkomst
 • 2023-62
 • 11/7/2023
 • Valleihopper Jaarstukken 2022
 • 2023-61
 • 11/7/2023
 • Sociaal Domein Jaarplannen 2024
 • 2023-60
 • 11/1/2023
 • WMO en Jeugdwet 2022 CliĆ«ntervaringsonderzoeken
 • 2023-59
 • 10/25/2023
 • Omgevingswet en Wkb Prioriteitstelling
 • 2023-58
 • 10/25/2023
 • Septembercirculaire 2023
 • 2023-57
 • 10/11/2023
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Evaluatierapport
 • 2023-56
 • 10/11/2023
 • Lelystad Airport Stand van zaken Luchtruimherziening en vliegroutes september 2023
 • 2023-55
 • 10/3/2023
 • Scherpenzeel-Noord Kosten asbestsanering
 • 2023-54
 • 10/3/2023
 • Regio Foodvalley Economie van de toekomst onderzoek
 • 2023-53
 • 9/29/2023
 • Jeugd Foodvalley FinanciĆ«n 2023
 • 2023-52
 • 9/27/2023
 • Voorkeursrecht Stand van zaken
 • 2023-51
 • 9/13/2023
 • Piekbelasters Indicatie
 • 2023-50
 • 9/7/2023
 • Klachtenafhandeling Jaarverslag 2022
 • 2023-49
 • 9/5/2023
 • Regio Foodvalley Brief nieuwe Strategische Agenda
 • 2023-48
 • 8/23/2023
 • Regio de Vallei Informerende brief contract verwerking restafval
 • 2023-46
 • 8/18/2023
 • Nieuwstraat 70 (Wetro terrein)
 • 2023-47
 • 8/18/2023
 • Sociaal Domein 2 - Update programma basis op orde
 • 2023-45
 • 7/4/2023
 • Alcohol- en drugsgebruik, en rookvrije plekken (Motie 01-11-2022)
 • 2023-44
 • 6/27/2023
 • Legesverordening 2023 - wijzigen tarieven rijbewijs
 • 2023-41
 • 6/27/2023