Memo's

OnderwerpNummerDatum
 • N224
 • 2022-74
 • 9/22/2022
 • Cli├źntervaringsonderzoek Wmo
 • 2022-73
 • 9/20/2022
 • Omgevingsscan RFV
 • 2022-72
 • 9/20/2022
 • Verkeersonderzoek Oosteinde-Ringbaan
 • 2022-71
 • 9/15/2022
 • BP Bedrijventerrein Stationsweg
 • 2022-70
 • 9/15/2022
 • Verkeersonderzoek zuid en centrum
 • 2022-69
 • 9/15/2022
 • Jaarrapportage 2021 Jeugdhulp FoodValley en Voortgangsrapportage FoodValley 2022
 • 2022-66
 • 8/30/2022
 • Informatieronde 1/9 Adviesrecht & Stand van zaken Omgevingswet
 • 2022-67
 • 8/30/2022
 • Kindermonitor en Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
 • 2022-65
 • 8/30/2022
 • Verkeersituatie nabij basisschool De Wittenberg
 • 2022-68
 • 8/30/2022
 • Jeugdgezondheidszorg uitvoeringsdruk
 • 2022-64
 • 8/23/2022
 • Volkstuinen
 • 2022-61
 • 8/15/2022
 • Bouw tijdelijke woningen
 • 2022-63
 • 8/15/2022
 • Eikenlaan
 • 2022-59
 • 8/15/2022
 • Ambulance aanrijtijden
 • 2022-62
 • 8/15/2022
 • Bedrijventerreinontwikkeling
 • 2022-60
 • 8/15/2022
 • Update samenwerkingsagenda
 • 2022-58
 • 7/13/2022
 • Opvang vluchtelingen
 • 2022-57
 • 7/7/2022
 • Samenwerking Barneveld
 • 2022-56
 • 7/6/2022
 • Bedrijventerreinontwikkeling kaderstelling
 • 2022-55
 • 7/5/2022
 • Meicirculaire 2022
 • 2022-54
 • 7/5/2022
 • Jeugdhulp Regio FV
 • 2022-53
 • 7/5/2022
 • Gewijzigde raadskalender
 • 2022-52
 • 6/14/2022
 • Bedrijventerrein Stationsweg Voorontwerp
 • 2022-51
 • 6/14/2022
 • Verstedelijkingsstrategie
 • 2022-50
 • 6/7/2022
 • Regiodeal Foodvalley Voortgangsrapportage
 • 2022-49
 • 5/31/2022
 • BZK bijdrage aan kosten herindelingsproces
 • 2022-48
 • 5/18/2022
 • Veilig Thuis Jaarstukken 2021
 • 2022-46
 • 5/17/2022
 • Veilig Thuis Concept-begroting 2023
 • 2022-47
 • 5/17/2022
 • St. MEE verlenging raamovereenkomst
 • 2022-41
 • 5/10/2022
 • Integraal Veiligheidsplan Verlenging
 • 2022-42
 • 5/10/2022
 • Samenlevingsparticipatie stand van zaken
 • 2022-43
 • 5/10/2022
 • Wob-verzoeken Rekenkamer Landelijk onderzoek
 • 2022-44
 • 5/10/2022
 • De Nieuwe Koepel Voorontwerp Bestemmingsplan
 • 2022-45
 • 5/10/2022
 • Valleihopper Jaarrekening 2021
 • 2022-39
 • 5/3/2022
 • Leerplicht en RMC Jaarverslag
 • 2022-40
 • 5/3/2022
 • Collegeverklaring ENSIA 2021
 • 2022-38
 • 4/26/2022
 • Voortgang Vluchtelingen
 • 2022-37
 • 4/22/2022
 • Jaarrekening 2021 regio Foodvalley
 • 2022-35
 • 4/19/2022
 • Jaarverslagen Halt, Jeugd-Punt, JOS en VGGM
 • 2022-36
 • 4/19/2022
 • Cultuurplan 2022-2024 Verbinden, Innoveren, Meedoen
 • 2022-32
 • 4/12/2022
 • Jaarstukken OddV 2021
 • 2022-34
 • 4/12/2022
 • Jaarrekening 2021 Regio De Vallei
 • 2022-33
 • 4/12/2022
 • Noodopvang locatie Aldi
 • 2022-31
 • 4/5/2022
 • Sociale huur
 • 2022-30
 • 3/15/2022
 • Vluchtelingen Oekra├»ne opvang in Scherpenzeel
 • 2022-29
 • 3/14/2022
 • Voortgang verstedelijkingsstrategie
 • 2022-28
 • 3/10/2022
 • Normenkader Rechtmatigheid
 • 2022-26
 • 3/8/2022
 • Gazprom - Collectief Stedendriehoek
 • 2022-27
 • 3/8/2022
 • Geveltuinen
 • 2022-25
 • 3/8/2022