Memo's

OnderwerpNummerDatum
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Scherpenzeel - Groot Wolfswinkel 1’
 • 2023-68
 • 12/5/2023
 • Schuldhulpverlening
 • 2023-67
 • 12/5/2023
 • Vaststelling Bereikbaarheidsagenda Foodvalley 2023-2026
 • 2023-64
 • 11/29/2023
 • Collegeverklaring Ensia 2022
 • 2023-63
 • 11/29/2023
 • Oplossingsrichting De Breehoek
 • 2023-65
 • 11/29/2023
 • Regioplan Vitale Vallei 2023-2027
 • 2023-66
 • 11/29/2023
 • Bestemmingsplan Holevoetplein 282 - addendum overeenkomst
 • 2023-62
 • 11/7/2023
 • Jaarstukken 2022 Valleihopper
 • 2023-61
 • 11/7/2023
 • Jaarplannen Sociaal Domein 2024
 • 2023-60
 • 11/1/2023
 • Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet 2022
 • 2023-59
 • 10/25/2023
 • Prioriteitstelling voor de Omgevingswet en Wkb
 • 2023-58
 • 10/25/2023
 • Septembercirculaire 2023
 • 2023-57
 • 10/11/2023
 • Evaluatierapport JGZ
 • 2023-56
 • 10/11/2023
 • Stand van zaken Luchtruimherziening en vliegroutes Lelystad Airport september 2023
 • 2023-55
 • 10/3/2023
 • Kosten asbestsanering Scherpenzeel-Noord
 • 2023-54
 • 10/3/2023
 • Onderzoek Economie van de toekomst Regio Foodvalley
 • 2023-53
 • 9/29/2023
 • Financiën Jeugdhulp 2023
 • 2023-52
 • 9/27/2023
 • Stand van zaken voorkeursrecht
 • 2023-51
 • 9/13/2023
 • Indicatie piekbelasters
 • 2023-50
 • 9/7/2023
 • Jaarverslag klachtenafhandeling 2022
 • 2023-49
 • 9/5/2023
 • Brief Regio Foodvalley - nieuwe Strategische Agenda
 • 2023-48
 • 8/23/2023
 • Informerende brief Regio de Vallei - contract verwerking restafval
 • 2023-46
 • 8/18/2023
 • Nieuwstraat 70 (Wetro terrein)
 • 2023-47
 • 8/18/2023
 • Sociaal Domein 2 - Update programma basis op orde
 • 2023-45
 • 7/4/2023
 • Legesverordening 2023 - wijzigen tarieven rijbewijs
 • 2023-41
 • 6/27/2023
 • Alcohol- en drugsgebruik, en rookvrije plekken (Motie 01-11-2022)
 • 2023-44
 • 6/27/2023
 • Hopeseweg 12 en 12a Ontwerpbestemmingsplan
 • 2023-40
 • 6/27/2023
 • EnergieWEB. Overstap naar het zelfleveringsmodel
 • 2023-43
 • 6/27/2023
 • Prinses Margrietlaan Ontwerpbestemmingsplan
 • 2023-42
 • 6/27/2023
 • Jeugdhulpregio - Raadsinformatiebrief vorming GR
 • 2023-38
 • 6/21/2023
 • Vlieterweg de Overtuin Ontwerpbestemmingsplan
 • 2023-36
 • 6/21/2023
 • Duurzaamheid actualisatie Uitvoeringsagenda
 • 2023-39
 • 6/21/2023
 • Meicirculaire 2023
 • 2023-37
 • 6/21/2023
 • Regionale Energie Strategie voortgangsdocument Regio Food Valley
 • 2023-35
 • 6/7/2023
 • De Nieuwe Koepel ontwerp bestemmingsplan
 • 2023-34
 • 6/7/2023
 • Inclusie en diversiteit - Procesaanpak
 • 2023-33
 • 5/31/2023
 • Lelystad Airport Luchtruimherziening en vliegroutes – april 2023
 • 2023-32
 • 5/23/2023
 • Valleihopper jaarstukken 2022
 • 2023-31
 • 5/16/2023
 • Leerplicht en Kwalificatieplicht Jaarverslag / RMC voortijdig schoolverlaten 2021-2022
 • 2023-30
 • 5/16/2023
 • Energietoeslag 2022 Eenmalig
 • 2023-29
 • 5/16/2023
 • Regio Foodvalley Jaarrekening 2022
 • 2023-28
 • 5/9/2023
 • Afvalcombinatie "De Vallei" N.V. (ACV) samenwerking
 • 2023-26
 • 5/2/2023
 • Nieuwstraat 70 (Wetroterrein) projectplanning door bezwaarprocedure
 • 2023-27
 • 5/2/2023
 • Regio De Vallei Jaarrekening 2022
 • 2023-25
 • 4/18/2023
 • Breehoek stand van zaken
 • 2023-24
 • 4/13/2023
 • VGGM Informatiebrief ontwikkelingen 2023
 • 2023-23
 • 4/12/2023
 • Omgevingsdienst De Vallei (OddV) jaarstukken 2022
 • 2023-22
 • 4/4/2023
 • Stationsweg 349 Ontwerp-Bestemmingsplan
 • 2023-19
 • 4/4/2023
 • Vlieterweg - Boschzicht ontwerp-Bstemmingsplan
 • 2023-20
 • 4/4/2023
 • Dorpsstraat 270 Bestemmingsplan Centrum
 • 2023-21
 • 4/4/2023