Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 10/19/2020
 • S20/309 verkeersprobleem Harderwijkerweg in Laag-Soeren
 • Vragen divers
 • Harry Brouwer (VVD)
 • 11/16/2020
 • 10/18/2020
 • S20/308 protocol en normenkader 2020 gem.Rheden (20.60)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 11/13/2020
 • 10/16/2020
 • S20/307 Aanvullende vragen VVD over gebiedspaspoort Laag-Soeren
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 10/22/2020
 • 10/16/2020
 • S20/306 Logistieke voorzieningen bereikbaarheid doelgroepenbad Velp
 • Vragen divers
 • Peter van den Hazel (GL)
 • 10/30/2020
 • 10/14/2020
 • S20/303 Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis (20.66)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 11/6/2020
 • 10/13/2020
 • S20/304 vaststelling van het Bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 10/15/2020
 • 10/11/2020
 • S20/299 Gebiedspaspoort Laag-Soeren (20.63)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 10/13/2020
 • 10/13/2020
 • 10/11/2020
 • S20/300 Gebiedspaspoort Laag-Soeren (20.63)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 10/13/2020
 • 10/13/2020
 • 10/11/2020
 • S20/298 Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis (20.66)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 10/13/2020
 • 10/13/2020
 • 10/9/2020
 • S20/301 afsluiting Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 11/6/2020
 • 10/9/2020
 • S20/297 Voorkeursscenario project gemeentehuis
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 10/13/2020
 • 10/13/2020
 • 10/9/2020
 • S20/302 Programmabegroting
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 10/19/2020
 • 10/7/2020
 • S20/296 aanvullende vragen aanbesteding jeugdzorg
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 11/6/2020
 • 10/2/2020
 • S20/294 Gedeeltelijk herstraten Veerstraat Dieren
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 10/16/2020
 • 10/16/2020
 • 10/2/2020
 • S20 295 Beheerplan openbare ruimte
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 10/16/2020
 • 10/16/2020
 • 9/29/2020
 • S20/293 Woonvisie 2020-2026 (20.46)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/5/2020
 • 9/29/2020
 • 9/28/2020
 • S20/292 budget invoering Omgevingswet
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 9/29/2020
 • 9/29/2020
 • 9/26/2020
 • S20/291 Duurzaamheid
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 10/20/2020
 • 10/26/2020
 • 9/25/2020
 • S20/288 Schriftelijke vragen PvdA over integraal beleid minimabeleid en schuldhulpverlening.
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 10/8/2020
 • 10/8/2020
 • 9/24/2020
 • S20/289 veiligheid fietsenstaling Dieren-Zuid
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 10/19/2020
 • 10/8/2020
 • 9/23/2020
 • S20/287 Zorgfraude
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 10/21/2020
 • 9/21/2020
 • S20/286 Raadsinformatiebrief Transformatieplan
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 10/9/2020
 • 10/16/2020
 • 9/17/2020
 • S20/305 Raadsbijeenkomst van 17-09-2020 over svz bezuinigingsmaatregelen sociaal domein Rheden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 10/15/2020
 • 9/16/2020
 • S20/284 Woonvisie 2020-2026 (20.46)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 9/28/2020
 • 9/28/2020
 • 9/15/2020
 • S20/282 Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (20.44)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 9/21/2020
 • 9/28/2020
 • 9/15/2020
 • S20/285 Aanwijzing secundaire blusvoorziening locatie Rhedense Pioniers Brinkweg
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Arjan Bosveld (GPR/B)
 • 9/18/2020
 • 9/14/2020
 • S20/279 inclusieve gemeente
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 9/16/2020
 • 10/11/2020
 • 9/14/2020
 • S20/281 Liquidatieplan GR Presikhaaf Bedrijven (20.45)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • 9/14/2020
 • S20/280 Ambitiedocument Omgevingswet (20.31)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • 9/13/2020
 • S20/276 Herijking dienstverleningsvisie (20.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 9/16/2020
 • 9/16/2020
 • 9/13/2020
 • S20/275 Rapport rekenkamercommissie Toezicht en Handhaving in het fysieke domein (20.54)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 9/16/2020
 • 9/16/2020
 • 9/13/2020
 • S20/273 Vaststelling bestemmingsplan Velp-Midden, herziening Hoofdstraat 73-75 (20.49)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 9/14/2020
 • 9/15/2020
 • 9/13/2020
 • S20/272 Stallen Havikerwaard 49, De Steeg (20.55)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 9/14/2020
 • 9/15/2020
 • 9/13/2020
 • S20/271 Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (20.44)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • 9/13/2020
 • S20/278 Woonvisie 2020-2026 (20.46)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Niels Booij (PvdA)
 • 9/16/2020
 • 9/16/2020
 • 9/13/2020
 • S20/277 tennispark Dieren
 • Vragen divers
 • Bram Wieringa (VVD)
 • 9/17/2020
 • 10/12/2020
 • 9/13/2020
 • S20/274 Ambitiedocument Omgevingswet (20.31)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • 9/12/2020
 • S20/270 Liquidatieplan GR Presikhaaf Bedrijven (20.45)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • 9/11/2020
 • S20/269 Correctie antwoord op vraag S20/250 Den Heuvel 32 Velp
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 9/15/2020
 • 9/25/2020
 • 9/11/2020
 • S20/268 Spelregels woningtoewijzing nieuwbouwprojecten
 • Vragen divers
 • Constans Pos (GL)
 • 9/17/2020
 • 9/25/2020
 • 9/10/2020
 • S20/267 illegale dumping grofvuil
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 9/14/2020
 • 10/8/2020
 • 9/9/2020
 • S20/266 tennisvereniging Dieren (TVD)mbt huidige situatie
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 9/11/2020
 • 10/8/2020
 • 9/8/2020
 • S20/265 betrekken lokale ondernemers
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 10/6/2020
 • 10/6/2020
 • 9/7/2020
 • S20/264 over Stallen Havikerwaard 49, De Steeg (20.55) en Vaststelling bestemmingsplan Velp-Midden, herziening Hoofdstraat 73-75 (20.49)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Harry Brouwer (VVD)
 • 9/9/2020
 • 9/15/2020
 • 9/7/2020
 • S20/262 Ledenvergadering VNG
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 9/14/2020
 • 10/5/2020
 • 9/7/2020
 • S20/263 RO-ontwikkelingen: AH Rheden
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 9/14/2020
 • 10/5/2020
 • 9/4/2020
 • S20/260 Vragen VVD PvdA GPRB inzake Soerense broek en proces RES
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 9/7/2020
 • 9/7/2020
 • 9/4/2020
 • S20/261 Vragen GL PvdA over PGB indicaties
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 10/9/2020
 • 10/2/2020
 • 9/2/2020
 • S20/259 n.a.v. concept bod RES
 • Vragen divers
 • Tim Endeveld (GL)
 • 9/3/2020
 • 9/30/2020
 • 8/31/2020
 • S20/258 Vervolgvragen VVD over Den Heuvel 32 Velp
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 9/15/2020
 • 9/14/2020