Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 10/13/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Toegankelijkheidsagenda gemeente Rheden 2020
 • 10/13/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Contourennotitie verstedelijkingsstrategie
 • 10/13/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 13 oktober 2020
 • 10/13/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Actualiteitenrapportage 2021-2024.
 • 10/6/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Versterking Regio Arnhem Nijmegen
 • 10/6/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Landgoed Middachten, moestuin e.o.
 • 10/6/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 6 oktober 2020
 • 10/6/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Garantstelling Zonneveld De Bocht
 • 10/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • SOK Regiodeal Veluwe
 • 9/30/2020
 • Besluitstukken college
 • Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Binnenweg 2 Ellecom
 • 9/29/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tweede bestuursrapportage De Connectie 2020
 • 9/29/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening BI-zone Centrum Dieren 2021-2025
 • 9/29/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • 9/29/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 29 september 2020
 • 9/29/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Gebiedspaspoort Laag-Soeren
 • 9/25/2020
 • Besluitstukken college
 • Overeenkomst gemeentepolis Menzis
 • 9/24/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Quick Scan Woningbouw sportveld Laag-Soeren
 • 9/24/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beoordeling uitbreidingsplannen Albert Heijn Rheden
 • 9/22/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Den Heuvel 32 - Uitwerking Businesscase
 • 9/22/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 22 september 2020
 • 9/22/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Programmabegroting
 • 9/22/2020
 • Besluitstukken college
 • Vaststellen neveninkomsten BW
 • 9/22/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Controle protocol en normenkader 2020
 • 9/22/2020
 • Besluitstukken college
 • Vaststellen neveninkomsten wethouder D. Klomberg
 • 9/22/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vvgb Overkappingen Arnhemsestraatweg 16, Dieren
 • 9/16/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Statistisch Jaarboek 2018
 • 9/15/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden Waterstraat 11 te Velp
 • 9/15/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden Waterstraat 11 te Velp
 • 9/15/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • RES - voorlopig concept bod (sept. 2020)
 • 9/15/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 15 september 2020
 • 9/15/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststelling Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden
 • 9/10/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Dieren-Midden, herziening locatie stationgebied
 • 9/8/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening BI-zone Centrum Velp 2021-2025
 • 9/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Stichting Werkplaats Rheden ontwikkelen tot tussenvoorziening op de locatie Brinkweg 1 te Rheden
 • 9/8/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie
 • 9/8/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 8 september 2020
 • 9/4/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Stallen Havikerwaard 49, De Steeg
 • 9/4/2020
 • Besluitstukken college
 • Vaststelling subsidie 2019 Cultuurbedrijf RiQQ
 • 9/1/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Herijking dienstverleningsvisie
 • 9/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Notitie financiële gevolgen Omgevingswet
 • 9/1/2020
 • Besluitstukken college
 • Aanvullende subsidie Voedselbank Arnhem
 • 9/1/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 1 september 2020
 • 9/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aan de slag voor een Duurzaam Klimaat
 • onze focus in 2020-2021
 • 8/28/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 BIZ Centrum Dieren
 • 8/25/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beantwoording brief ‘bomenkap park Daalhuizen’
 • 8/25/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 25 augustus 2020
 • 8/9/2020
 • Besluitstukken college
 • Tijdelijke omgevingsvergunning plaatsen stacaravan Zutphensestraatweg 46 b Dieren
 • 8/9/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief - Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming
 • 8/9/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief - Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming
 • 8/3/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie project Vroeg erop af