Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 3/30/2020
 • Binnenlands Bestuur nieuwsbrief 4 februari 2020 inzake vaart maken met de energietransitie!
 • Nieuwsbrieven
 • 3/30/2020
 • Mail van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners inzake 'Landingsplaats voor de Omgevingswet'
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • VNG raadsledennieuwsbrief – januari 2020
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • VNG-ledenbrief 20/004 inzake ondersteuning lokale preventie akkoorden
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Uitnodiging Cultuurregio Noord-Limburg Bloeit! op 13 maart 2020
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Brief van 'Nee Tegen De Vloedgolf' inzake door de stuurgroep Lob van Gennep voorgestelde voorkeursalternatieven
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Bijzonder Jeugdwerk inzake uitnodiging lunch en lezing op 12 maart 2020 'Als straffen en belonen niet werkt'
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Brief Vereniging Stadswerk Nederland inzake Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Motie gemeente Stede Broec inzake afschaffen verhuurdersheffing
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Motie gemeente Hilvarenbeek inzake uitrol van het 5G-netwerk en brief van gemeente Hilvarenbeek aan Tweede Kamer inzake zorgen uitrol 5G
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Mail van B. Vermeer inzake overzicht Boomfeestdag-Groenfactor van alle basisscholen in de gemeente
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Brief aan het college van burgemeester en wethouders van Gennep inzake hondenbelasting
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • INTERREG Deutschland-Nederland nieuwsbrief d.d. 14 februari 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 3/30/2020
 • Vooraankondiging werkconferentie Toekomst van de Jeugdzorg op 24 maart 2020 in Arnhem
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • VNG-ledenbrief 20/005 inzake stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Brief gemeente Roermond inzake begrotingsdiscipline verbonden partijen (met bijlage motie d.d. 4 juli 2019)
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • VNG congressen inzake Raad op Zaterdag op 14 maart 2020 in Heerenveen
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 30-03-2020, bijgewerkt tot 27 februari 2020
 • 3/30/2020
 • Motie gemeente Almelo inzake behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak februari 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 3/30/2020
 • Motie gemeente Nieuwegein inzake samen trap-op-trap-af
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Motie gemeente Steenbergen inzake verhuurdersheffing
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Mail van S. Goossensen inzake Nederlandse (oorlogs)misdaden tot en met de "GENOCIDE" door de Republiek Indonesië op (voormalig) Nederlands-Nieuw-Guinea
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Stuurgroep RES Noord- en Midden Limburg inzake uitnodiging regionale bijeenkomst volksvertegenwoordigers RESNML op 5 maart 2020
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Uitnodiging Wings of Freedom op 4 maart 2020 in Nieuw Bergen
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Brief van S. Thie van RLG Nederland inzake Real Life Gaming (RLG)
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Mail van J. Bijl inzake Mystery Burger Masterclass
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Bestuur KansPlus en bestuur Sien inzake regionale bijeenkomst met belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking op 4 maart 2020
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Projectgroep Hèjje Mojjer en klankbordgroep waterwoonwijk Heijen inzake uitnodiging bewonersbijeenkomst Heijen op 19 februari 2020
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • VNG congressen inzake uitnodiging Resilience Congres “Omgaan met de risico’s van morgen” op 27 maart 2020
 • Uitnodigingen
 • 3/30/2020
 • Mail van Elise Nijmegen inzake 2de brandbrief 5G straling
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 3/30/2020
 • Motie gemeente Peel en Maas inzake Regionale Energie Strategie (RES)
 • Overheid
 • 3/30/2020
 • Column Douwe Jan Elzinga d.d. 12 februari 2020 inzake belangenverstrengeling
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Mail van G. Brinkman inzake uitstel appel kernenergie Belgische politiek
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • VNG Congressen inzake herinnering uitnodiging bijeenkomst ‘Tweeluik religie en publiek domein’ op 7 februari 2020
 • Uitnodigingen
 • 2/17/2020
 • Publiek Domein inzake overzicht leergangen, startdata Publiek Domein programma's
 • Nieuwsbrieven
 • 2/17/2020
 • Brief ministerie van BZK inzake aanbieding essay ‘Energie en Democratie’ van prof. Dr. Marcel Boogers
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • BDO nieuwsbrief 2 januari 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 2/17/2020
 • VNG-ledenbrief 20/001 inzake gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • Binnenlands Bestuur nieuwsbrief 28 januari 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 2/17/2020
 • Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake publieksjaarverslag 2019
 • verbonden partijen
 • 2/17/2020
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak januari 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 2/17/2020
 • Mail van H. Ottenheijm inzake wens met raad te spreken over verhouding overheid inwoners
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • VNG inzake informatiebijeenkomst over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) op 28 januari 2020
 • Uitnodigingen
 • 2/17/2020
 • Motie gemeente Montferland inzake samen trap-op-trap-af
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • Mail van R. Slager inzake levend laboratorium 2020
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Brief Raad van State inzake Gennep wp. Hommersumseweg 47b Heijen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Jaarverslag 2019 Stichting MaGe (Maatschappelijke Hulp Gennep) met bijlagen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Mail van Raf Janssen inzake uitgangspuntennotitie RES
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Provincie Limburg inzake uitnodiging + programma Kennisdag realisatie grootschalige duurzame opwekking op 12 februari 2020
 • Uitnodigingen