Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 10/21/2019
 • Nieuwsbrief Gelders Genootschap
 • Nieuwsbrieven
 • 10/21/2019
 • Mail van M. van Hal inzake beleid rondom invoer 5G netwerken
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • VNG-ledenbrief 19/068 inzake openstelling vactures VNG bestuur en commissies
 • Overheid
 • 10/21/2019
 • VNG-ledenbrief 19/066 inzake nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
 • Overheid
 • 10/21/2019
 • Brief Nederlands Vereniging voor Raadsleden inzake brief voor de gemeenteraad over de burgemeestersbenoeming
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van H. Korsten inzake een bericht van verontruste ‘lob’bewoners
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • VNG congressen inzake uitnodiging Landelijke conferentie Klimaatakkoord op 8 oktober 2019
 • Uitnodigingen
 • 10/21/2019
 • BDO nieuwsbrief 11 september 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 10/21/2019
 • Mail van C. de Bruijn inzake uitrol van 5 G
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Bezwaarschrift kap bomen Stationsweg Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van E. Möller inzake de nieuwe Telecomwet
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van J. Silvertand, Stichting Filmwerkgroep Land van Maas & Niers, inzake 75 jaar bevrijding
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van P. Hendriks inzake uitnodiging vervolggesprek m.b.t. geplande uitbreiding haven Heijen
 • Uitnodigingen
 • 10/21/2019
 • Brief met bijlagen van Netwerk Senioren Limburg inzake seniorvriendelijke gemeente
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Brief J. Hamilton inzake juridische mededeling van aansprakelijkheid
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • VNG Congressen inzake save the date VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV 2019 op 29 november 2019
 • Uitnodigingen
 • 10/21/2019
 • Mail familie Luttmer inzake zorgen over gezondheid
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 21-10-2019, bijgewerkt tot 19 september 2019
 • 10/21/2019
 • Uitnodiging voor de expositie van Anton Berg in museum het Petershuis Gennep van 1 t/m 29 september 2019
 • Uitnodigingen
 • 10/21/2019
 • Brief L. Elfers, raadslid gemeente Zwolle, inzake pensioenzorgen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van S. Slegers inzake elementen voor een maatschappelijke risico-analyse betreffende 5G
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Uitnodiging VNG-atriumlezing ‘ Van Campagne tot compromis' op 5 september 2019
 • Uitnodigingen
 • 10/21/2019
 • Mail van S. Slegers inzake 5G-netwerk
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van L. op den Dries inzake stop de uitrol van het 5G netwerk
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Brief G.F. Harmsma inzake zorgen om invoering van verplichte 5G en de wijze waarop
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail van I. Joosen inzake bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • Mail met bijlagen van R. Slager inzake zorgen over volksgezondheid
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 10/21/2019
 • VNG-ledenbrief 19/067 LOGA 19/08 inzake Cao Ontslagcommissie
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • ROCOV Overijssel inzake vooraankondiging symposium over de grens zonder overstap op 31 oktober 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • Brief LLTB inzake ontwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ‘Samen maken we Gennep’
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/051 inzake uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/064 inzake archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • BDO Nederland inzake BDO nieuwsbrief 17 juli 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/055 inzake wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • FNV bericht inzake cao voor werknemers met een arbeidsbeperking
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • BsGW jaarverslag 2018
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/047 inzake wijziging model algemene subsidieverordening 2013
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/056 inzake stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief werkgroep Rust in het Veld inzake zienswijze omgevingsvisie gemeente Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/062 inzake wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Mail van E. Nijmegen inzake schadelijke effecten 5G straling
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • Uitnodiging VNG-atriumlezing ‘ Van Campagne tot compromis' op 5 september 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • Informatieverzoek inzake uitrol 5G netwerk
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • SMKK inzake uitnodiging presentatie religies & Isme's op 27 juni 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/057 inzake doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief Teunesen zand en grint inzake zienswijze ontwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ‘Samen maken we Gennep’
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/061 inzake GT Print
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief van F. Pubben en P. Wessels inzake verzoek tot het beleggen van een extra raadsvergadering
 • Onderzoek
 • 9/9/2019
 • Euregio Rijn-Waal d.d. 10 juli 2019 inzake impressies 2018 Euregio Rijn-Waal
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • Brief Raad van State inzake Gennep Bp. Bedrijventerrein De Brem – bedrijfsbestemming + brief inzake verlenging termijn
 • Burger, bedrijven en organisaties