Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 2/22/2021
 • Festival van het Bestuur inzake uitnodiging Online Festival van het Bestuur op 11 februari 2021
 • Uitnodigingen
 • 2/22/2021
 • Toponderzoek inzake Topletter december 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 2/22/2021
 • Mail van R.T. Starrenburg inzake nieuw jaar, nieuwe kansen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • Mail van A. Arntz inzake opheffen voornemen oprichten hospice Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • Mail van stichting Leven met de Aarde inzake brieven "Tafel van Twaalf"
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • Brief van Regenboogteam inzake zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe prik en ‘informed consent’
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • Zorg & Innovatie tweewekelijkse nieuwsbrief d.d. 9 januari 2021
 • Nieuwsbrieven
 • 2/22/2021
 • Mail van Kinderen ons Vak inzake inspiratie Webinar "Het Jonge Kind in Beeld" op 4 februari 2021
 • Uitnodigingen
 • 2/22/2021
 • Mail van Broekhoff Vuurwerk International inzake vuurwerkoverlast in Nederland
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • Mail van S. Goossensen inzake “doofpotten” van de Nederlandse regeringen in het “torentje” van de Haagse bermudadriehoek”
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • VNG-ledenbrief 21/001 inzake opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • Overheid
 • 2/22/2021
 • INTER forward solutions inzake webinar Operators trainen in een simulatie wereld op 28 januari 2021
 • Uitnodigingen
 • 2/22/2021
 • BDO nieuwsbrief 30 december 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 2/22/2021
 • Brief provincie Limburg inzake begroting 2021
 • Overheid
 • 2/22/2021
 • Brief van C.F. Schoemaker inzake ontwikkelingen bouwplannen perceel Rijksweg 40a Milsbeek-Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/22/2021
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 22-02-2021, bijgewerkt tot 13 januari 2021
 • 1/11/2021
 • Brief Omnibuzz inzake planning gemeenteraden 2021
 • verbonden partijen
 • 1/11/2021
 • VNG raadsledennieuwsbrief november 2020
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • Mail van B. Boonstra inzake overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/094 inzake uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • INTER forward solutions inzake INTERESTING december 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 1/11/2021
 • Brief directeur Museumvereniging inzake corona noodsteun voor musea in gemeente Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/086 inzake ledennieuwsbrief coronacrisis nr 20
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • Toponderzoek inzake Topletter november 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 1/11/2021
 • Brief ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake coronacrisis: extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/087 inzake voorbereiding ALV 12 februari 2021 stand van zaken 3 december 2020
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/091 inzake maatregelen lockdown en kamerbrief
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • Motie gemeente Bergen NH inzake uitrol 5G netwerk en brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/084 inzake ledennieuwsbrief coronacrisis nr 19
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • Mail van Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers inzake afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • Brief D. de Jager inzake verkeersveiligheid Hezeland Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • Brief W.G. Schoenmakers (namens bewoners Willem Boyeweg) inzake parkeerdruk op en rondom de Willem Boyeweg in Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak december-2 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 1/11/2021
 • Euregio Rijn-Waal inzake verslag vergadering Euregioraad d.d. 26 november 2020
 • verbonden partijen
 • 1/11/2021
 • Brief inzake aanleg kabelnetwerk e fiber
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • Stuurgroep Lob van Gennep en dijkgraaf Waterschap Limburg inzake uitnodiging digitaal veldbezoek Lob van Gennep op 2 december 2020
 • Uitnodigingen
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/085 inzake VNG Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer (nieuw)
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • BDO nieuwsbrief 2 december 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 1/11/2021
 • Mail van RES NML inzake agenda 2021 volksvertegenwoordigers irt RES NML
 • Uitnodigingen
 • 1/11/2021
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak november-2 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 1/11/2021
 • Mail van secretariaat regionaal project Noord- en Midden-Limburg beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg&OGGz inzake save the date voor een raadsbijeenkomst jan/feb 2021 gemeenteraden en lokale Wmo-raden
 • Uitnodigingen
 • 1/11/2021
 • Mail van Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit inzake oprichting platform voor gemeenteraadsleden
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • VNG Raadsledennieuwsbrief december 2020
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • Omnibuzz notulen raadsinformatiebijeenkomst 18 november 2020 + presentatie
 • verbonden partijen
 • 1/11/2021
 • Nieuwsbrief Trendsportal 16 december 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 1/11/2021
 • VNG inzake online VNG Atriumlezing Samenleven in verscheidenheid op 14 december 2020
 • Uitnodigingen
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/092 inzake ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • VNG-ledenbrief 20/095 inzake handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw)
 • Overheid
 • 1/11/2021
 • Mail van Flairk Mediatrainingen inzake het verhaal van jouw politieke partij
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/11/2021
 • PPD Limburg inzake nieuwsbrief december 2020
 • Nieuwsbrieven