Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 1/23/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 23-01-2017
 • 3/6/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 06-03-2017
 • 4/18/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 18-04-2017
 • 5/29/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 29-05-2017
 • 7/3/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 03-07-2017
 • 10/2/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 02-10-2017
 • 11/6/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 06-11-2017
 • 12/18/2017
 • Overzicht ingekomen stukken raad 18-12-2017
 • 12/18/2017
 • Brief BsGW d.d. 23 oktober 2017 inzake voorlopig ondernemingsplan BsGW
 • verbonden partijen
 • 12/18/2017
 • Brief BsGW d.d. 30 oktober 2017 inzake WOZ waardering + krantenartikel inzake WOZ waardering BsGW
 • verbonden partijen
 • 12/18/2017
 • Overzicht verordeningen 1 november 2017 met VNG model
 • 12/18/2017
 • LOGA-ledenbrief 17/061 inzake voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/064 inzake uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief van Kindercentrum Madelief inzake IKC
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/065 inzake decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief van Necker van Naem & Citisens inzake stemhulp
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • Brief werkgroep overlast bedrijventerrein Moutstraat inzake bestemmingsplan Gennep-Zuid
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • Circulaire ministerie BZK inzake o.a. geïndexeerde bedragen vergoeding politiek ambtsdragers
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/066 inzake experimenten met het gedoogd telen van wiet
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/067 inzake elektronisch factureren
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief R. Barthen inzake herontwikkeling park Residence Heijendael - huisvesting arbeidsmigranten
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/068 inzake financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief fracties gemeenteraad Apeldoorn inzake bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief LSA inzake essay 'Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek'
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/069 inzake activering quotumregeling banenafspraak
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief Limburgse Regietafel inzake vluchtelingen en integratie
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Mail Coöperatie Agrobosbouw NL inzake agrobosbouw en klimaatverbond
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief inzake ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: bijdragen gemeenten
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • LOGA-ledenbrief 17/070 inzake wijziging CAR-artikel per 1 januari 2018 (2)
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • LOGA-ledenbrief 17/071 inzake derde jaar WW
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Raadslid.Nu herfstbrief 2017 d.d. 23 november 2017
 • Nieuwsbrieven
 • 12/18/2017
 • Brief A. Scholten, voorzitter Regio Venlo, inzake overleg samenwerking Regio Venlo
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief d.d. 29 november 2017, nr. 275386 inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Roepaen Klooster
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • Brief van Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake afschrift van brief aan Veiligheidsberaad
 • verbonden partijen
 • 12/18/2017
 • Ondernemersklankbord nieuwsbrief nr. 36, november 2017
 • Nieuwsbrieven
 • 12/18/2017
 • LWV VNO-NCW in Limburg lobbydocument gemeenteraadsverkiezingen 2018 Industriële Kring Land van Cuijk
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • Brief ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Brief A. Scholten, voorzitter regio Venlo, inzake uitnodiging interactieve bijeenkomst Regio Venlo op 18-01-2018
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Nieuwsbrief Fameus! december 2017
 • Nieuwsbrieven
 • 12/18/2017
 • VNG-ledenbrief 17/075 inzake effecten wijziging Wet minimumloon op het PGB
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Mail van wethouder gemeente Weert d.d. 6 december 2017 inzake Statiegeld Alliantie
 • Overheid
 • 12/18/2017
 • Mail van Platform MooiMaasvallei d.d. 6 december 2017 inzake stand van zaken Uitvoeringsagenda Platform MooiMaasvallei 2017
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/18/2017
 • Provinciaal Platform Minderheden PPM magazine nummer 10, december 2017
 • Nieuwsbrieven
 • 12/18/2017
 • Raadsmemo Euregio Rijn-Waal 30-11-2017
 • verbonden partijen
 • 12/18/2017
 • Mail van Adviseur Regiovoorzitter OKB team Limburg inzake hulpprojecten van Ondernemersklankbord
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/29/2018
 • Overzicht ingekomen stukken raad 29-01-2018
 • 1/29/2018
 • Besluit Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing GennepNews en afwijzing LOGO
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/29/2018
 • Brief R. Barthen inzake Park Residence Heijendael – Tijdelijke huisvesting Arbeidsmigranten
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/29/2018
 • Flessenhals problematiek Maasbrug Oeffelt-Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/29/2018
 • Brief van A. Scholten, voorzitter Regio Venlo, d.d. 20 november 2017 inzake begroting Regio Venlo 2018
 • verbonden partijen