Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 9/23/2019
 • Informatieverzoek inzake uitrol 5G netwerk
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/23/2019
 • VNG-ledenbrief wijziging model APV zomer 2019
 • Overheid
 • 9/23/2019
 • Motie gemeente Renkum oproep aan de regering tot gemeentelijk begrotingsevenwicht
 • Overheid
 • 9/23/2019
 • VNG-brief raad op zaterdag
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Nieuwsbrief ROB juni 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • Euregio Rijn-Waal d.d. 10 juli 2019 inzake impressies 2018 Euregio Rijn-Waal
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • Brief Raad van State inzake Gennep Bp. Bedrijventerrein De Brem – bedrijfsbestemming + brief inzake verlenging termijn
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • Brief van gemeente Landgraaf aan DB BsGW inzake zienswijzen begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020 -2024
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • Toponderzoek inzake Topletter juli 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/059 inzake indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Motie gemeente Oostzaan inzake toename discriminatie
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief van F. Pubben en P. Wessels inzake verzoek tot het beleggen van een extra raadsvergadering
 • Onderzoek
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/057 inzake doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief Teunesen zand en grint inzake zienswijze ontwerp-omgevingsvisie gemeente Gennep ‘Samen maken we Gennep’
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/061 inzake GT Print
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • SMKK inzake uitnodiging presentatie religies & Isme's op 27 juni 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/062 inzake wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief werkgroep Rust in het Veld inzake zienswijze omgevingsvisie gemeente Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/060 LOGA 19/07 inzake correctie op brief U201900344 (Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO)
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Gelders Genootschap inzake samen de schoonheid vieren nr. 4
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • Stichting Lezen & Schrijven inzake “Kom tijdens de Week van de Alfabetisering in actie”
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • Euregio Rijn-Waal inzake verslag Euregioraad d.d. 6 juni 2019
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • G1000 inzake uitnodiging G1000University op 5 september 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • Brief gemeente Culemborg inzake noodzaak aanpassing rekenmethode accress Algemene Bijdrage
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG inzake uitnodiging Landelijke conferentie Klimaatakkoord op 8 oktober 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 09-09-2019, bijgewerkt tot 6 augustus 2019
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/043 inzake bekendmaking nieuwe moties en amendement
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Mail van T. Riswick, namens hulpdienst SP, ontvangen d.d. 20 juni 2019 inzake BsGW verzoek aan gemeenten
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • Opening stichting biologische stadstuin “ Down To Earth” Gennep op 28 juli 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/044 inzake moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/046 LOGA 19/05 inzake aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief provincie Limburg inzake besluit naar aanleiding van het verdiepingsonderzoek 2019
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • BDO Nederland inzake BDO nieuwsbrief 19 juni 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • Brief RUD Limburg Noord inzake aanbieding vastgestelde begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 RUD Limburg Noord
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • VNG Congressen inzake uitnodiging Summer School Democratie op 29 augustus 2019
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/053 inzake regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/052 inzake ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Gelders Genootschap jaarverslag 2018 Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • Euregio Rijn-Waal inzake resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 12 juni 2019 in Doetinchem
 • verbonden partijen
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/058 inzake klimaatakkoord
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Burgerkracht Limburg inzake uitnodiging themabijeenkomst Beschermd Wonen op 3 juli 2019 in Roermond
 • Uitnodigingen
 • 9/9/2019
 • Brief gemeente Bergen (NH) inzake financiële impact invoering Omgevingswet + reactie van VNG
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG-ledenbrief 19/045 inzake implementatie abonnementstarief Wmo
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • VNG inzake Cao Nieuwsbrief 6 juni 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken inzake bestrijding eikenprocessierups
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • Brief Stichting Dutch Child Center inzake jeugdhulp
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 9/9/2019
 • LoopbaanNaPolitiek inzake nieuwsbrief 2019-27 d.d. 4 juni 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 9/9/2019
 • Brief provincie Limburg inzake richtlijnen voor opstellen begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 nav meicirculaire 2019
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Brief ministerie van BZK inzake toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
 • Overheid
 • 9/9/2019
 • Dynamic Borders inzake nieuwsbrief nr. 3, juni 2019
 • Nieuwsbrieven