Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpToelichtingFractie(s)AfgedaanDatum antwoord
 • 3/16/2023
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • 184-251 Schriftelijke vragen over onderhoud wandelpaden door recreatieschap Twiske-Waterland
 • WaterlandNatuurlijk
 • 3/9/2023
 • Sportaccommodaties
 • 203-97 Schriftelijke vragen over aanvraag drie padelbanen sportpark Markgouw
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/9/2023
 • Werk en inkomen
 • 112-77 Schriftelijke vragen GroenLinks en PvdA over regelingen voor mensen met lagere (midden)inkomens
 • 3/17/2023
 • 1/25/2023
 • Marktverordening
 • 284-19 Schriftelijke vragen over criterium duurzaamheid marktverordening
 • GroenLinks
 • 3/3/2023
 • 1/16/2023
 • Marktverordening
 • 284-15 Schriftelijke vragen VVD inzake Marktverordening gemeente Waterland 2023
 • VVD
 • 1/19/2023
 • 1/13/2023
 • Dienstverlening/Publiekszaken/ Informatieveiligheid
 • 171-136 Schriftelijke vragen PvdA inzake plan van aanpak dienstverlening
 • PvdA
 • 1/19/2023
 • 1/10/2023
 • Eilandweg 23-25 (Kebo) Broek in Waterland
 • 359-6 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen KEBO-locatie
 • D66
 • 2/9/2023
 • 1/9/2023
 • Gemeentewerf/milieustraat
 • 260-135 Schriftelijke vragen over onderzoek milieustraat
 • D66
 • 1/17/2023
 • 1/6/2023
 • Openbare werken
 • 108-200 Schriftelijke vragen over strooibeleid Monnickendam
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/22/2023
 • 1/2/2023
 • Gemeentewerf/milieustraat
 • 260-133 Raadsvragen CDA inzake haalbaarheidsonderzoek milieustraat
 • CDA
 • 1/17/2023
 • 12/9/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-740 Schriftelijke vragen over onveilige verkeerssituatie rondom schoolstart Broek in Waterland
 • D66
 • 1/17/2023
 • 11/28/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-19 Schriftelijke vragen over eerste begrotingswijziging 2023
 • D66
 • 12/6/2022
 • 11/23/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-17 Raadsvragen CDA inzake raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-2026
 • CDA
 • 11/29/2022
 • 11/16/2022
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • 169-241 Schriftelijke vragen nav RID 169-239 Tussenrapportage jaarplan 2022
 • WaterlandNatuurlijk
 • 12/13/2022
 • 11/11/2022
 • Openbare Werken
 • 108-197 Schriftelijke vragen over onderhoud walmuur Beestenmarkt Monnickendam
 • CDA
 • 12/21/2022
 • 11/2/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-726 Schriftelijke vragen over laadpalen elektrische auto's
 • GroenLinks
 • 11/30/2022
 • 11/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-723 Schriftelijke vragen over extra zwaarbeladen vrachtwagens door Broek in Waterland
 • 11/29/2022
 • 10/31/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-721 Aanvullende schriftelijke vragen over zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang
 • CDA
 • 12/16/2022
 • 10/21/2022
 • Woonboten
 • 396-1 Schriftelijke vragen CDA inzake luxe woonboten Monnickendam
 • CDA
 • 11/24/2022
 • 10/19/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-718 Schriftelijke vragen over zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang
 • 12/2/2022
 • 10/19/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-393 Schriftelijke vragen over uitwerking GGD 3.0
 • 11/2/2022
 • 10/7/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-7 Schriftelijke vragen over de begroting 2023
 • WaterlandNatuurlijk
 • 10/26/2022
 • 10/7/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-5 Schriftelijke vragen over de begroting 2023 en de najaarsnota 2022
 • D66
 • 10/26/2022
 • 10/5/2022
 • Sportaccommodaties
 • 203-539 Schriftelijke vragen inzake breed onderzoek sportaccommodaties
 • 12/6/2022
 • 10/5/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-9 Beantwoording resterende vragen van diverse fracties tijdens technische vragenronde begroting 2023
 • 10/26/2022
 • 10/4/2022
 • Galgeriet
 • 105-526 Schriftelijke vragen inzake project Galgeriet
 • CDA
 • 10/26/2022
 • 9/30/2022
 • Werk en inkomen
 • 112-73 Schriftelijke vragen inzake regelingen voor lage inkomens ivm stijgende kosten
 • PvdA
 • 11/2/2022
 • 9/20/2022
 • Omgevingsrecht
 • 338-109 Schriftelijke vragen over Interbestuurlijk toezicht Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
 • WaterlandNatuurlijk
 • 9/28/2022
 • 9/19/2022
 • Sportaccommodaties
 • 203-537 Schriftelijke vragen sportfondsenbad en stijgende energiekosten
 • D66
 • 9/28/2022
 • 9/5/2022
 • Openbare orde en Veiligheid
 • 208-132 Schriftelijke vragen VVD over integraal veiligheidsbeleid 2022-2025
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 9/5/2022
 • Galgeriet
 • 105-521 Schriftelijke vragen over uitkoop huurders Galgeriet
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 9/5/2022
 • Kruisbaakweg Marken
 • 340-8 Schriftelijke vragen over woningbouw Kruisbaakweg 6 te Marken
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 8/2/2022
 • Galgeriet
 • 105-518 Schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake uitkoop huurders Galgeriet Link naar betreffend krantenartikel: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220727_17827315?utm_source=google&utm_medium=organic
 • WaterlandNatuurlijk
 • 8/31/2022
 • 6/22/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-383 Schriftelijke vragen inzake jaarstukken 2021 GGD
 • D66
 • 6/29/2022
 • 6/20/2022
 • Galgeriet
 • 105-511 Schriftelijke vragen inzake addendum koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/24/2022
 • 6/15/2022
 • Financiële stukken 2021/2022
 • 382-80 Schriftelijke vragen Jaarrekening en VJN
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/29/2022
 • 6/8/2022
 • Financiële stukken 2021
 • 382-79 Beantwoording vragen jaarstukken 2021 (vragen gesteld bij technische sessie 8 juni)
 • PvdA
 • 6/22/2022
 • 6/2/2022
 • Sportbeleid
 • 232-40 Vragen mbt agendapunt 7 – beheerplan buitensport VV 2 juni 2022 De vragen zijn mondeling beantwoord bij de voorbereidende vergadering van 2 juni 2022
 • GroenLinks
 • 6/2/2022
 • 5/24/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-690 Schriftelijke vragen inzake scheuren wegdek Kanaaldijk Watergang
 • GroenLinks
 • 6/3/2022
 • 5/20/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-370 Schriftelijke vragen inzake jaarstukken 2021 GGD (in twee delen) Artikel 'Corona kostte 34 miljoen': https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220517_70450527
 • WaterlandNatuurlijk
 • 5/31/2022
 • 5/12/2022
 • De Purmer
 • 373-14 Schriftelijke vragen inzake gronddepots Purmer Vragen waren aanvankelijk ingediend voor het vragenuur bij de raadsvergadering van 12 mei, maar in verband met de beperkte vergadertijd zijn de vragen schriftelijk gesteld.
 • CDA
 • 6/13/2022
 • 5/3/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-684 Schriftelijke vragen over verkeersplan mbt tijdelijke huisvesting Havenrakkers
 • D66
 • 5/12/2022
 • 4/25/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-353 Schriftelijke vragen inzake kadernota 2023-begrotingswijziging 2022 GGD ZW
 • WaterlandNatuurlijk
 • 4/28/2022
 • 4/22/2022
 • Hemmeland
 • 177-15 Schriftelijke vragen inzake overstroming op het Hemmeland
 • WaterlandNatuurlijk
 • 5/25/2022
 • 3/28/2022
 • Natuur
 • 253-25 Schriftelijke vragen over verspreiding varkensmest
 • WaterlandNatuurlijk
 • 3/31/2022
 • 3/7/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-660 Schriftelijke vragen inzake handhaving zwaar verkeer door cameratoezicht
 • D66
 • 4/7/2022
 • 2/14/2022
 • Galgeriet
 • 105-492 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen inzake koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/15/2022
 • 2/14/2022
 • Galgeriet
 • 105-496 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen inzake koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/15/2022
 • 2/14/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • 349-87 Schriftelijke vragen inzake voortgang regionale opgave huisvesting vergunninghouders-spoedzoekers
 • WaterlandNatuurlijk
 • 3/4/2022
 • 2/14/2022
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • 127-44 Beantwoording vragen financiële verordening
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/15/2022