Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpToelichtingFractie(s)AfgedaanDatum antwoord
 • 2/26/2021
 • Sportaccommodaties
 • 203-518 Schriftelijke vervolgvragen over de voorgenomen bouw van een sporthal
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/26/2021
 • Galgeriet
 • 105-443 Schriftelijke vervolgvragen inzake Galgeriet en financiën
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/16/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • 215-453 Schriftelijke vragen inzake samenwerking in de MRA-Noord
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/5/2021
 • Jeugdbeleid
 • 110-178 Schriftelijke vragen over jeugdzorg en sociaal domein
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/10/2021
 • 2/5/2021
 • Sportaccommodaties
 • 203-509 Schriftelijke vragen over de voorgenomen bouw van een sporthal
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/11/2021
 • 2/4/2021
 • Dijkversterking Markermeerdijk
 • 301-158 Schriftelijke vragen inzake berichtgeving over vertraging dijkversterking
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/26/2021
 • Dienstverlening/Publiekszaken/Informatieveiligheid
 • 171-101 Schriftelijke vragen over veiligheid van data over de inwoners van Waterland
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/22/2021
 • Sportaccommodaties
 • 203-502 Beantwoording vragen PvdA nav raadsvoorstel nieuwbouw sporthal Marijkeveld
 • PvdA
 • 1/22/2021
 • 1/21/2021
 • Galgeriet
 • 105-439 Schriftelijke vragen over Galgeriet en financiën
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/10/2021
 • 1/11/2021
 • Dijkversterking
 • 301-154 Schriftelijke vragen over de dijkversterking bij Uitdam
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/28/2021
 • 1/11/2021
 • Schuldhulpverlening
 • schriftelijke vragen over Verordening beslistermijn schuldhulpverlening, agendapunt 6 voorbereidende vergadering 14 januari 2021
 • VVD
 • 1/12/2021
 • 1/11/2021
 • Openbare Verlichting
 • 185-119 Technische vragen over Beheerplan openbare verlichting agendapunt 4 voorbereidende vergadering 14 januari 2021 (beantwoording gebundeld met vragen VVD en WN)
 • GroenLinks
 • 1/13/2021
 • 1/11/2021
 • Openbare Verlichting
 • Vragen over Beheerplan Openbare Verlichting, agendapunt 4 voorbereidende vergadering 14 januari 2020 (beantwoording gebundeld met vragen WN en GL)
 • VVD
 • 1/13/2021
 • 1/11/2021
 • Openbare Verlichting
 • 185-120 Vragen over Beheerplan Openbare Verlichting, agendapunt 4 voorbereidende vergadering 14 januari 2021 (beantwoording gebundeld met vragen VVD en GL)
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/13/2021
 • 1/11/2021
 • Schuldhulpverlening
 • 305-49 Vragen over de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening, agendapunt 6 voorbereidende vergadering 14 januari 2021
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/12/2021
 • 1/11/2021
 • Afvalbeleid
 • 121-131 Schriftelijke vragen over afval op gemeentegrond n.a.v. bewonersbrief
 • VVD
 • 2/8/2021
 • 1/6/2021
 • Grondzaken
 • 157-128 schriftelijke vragen over verkoop van De Waegh
 • VVD
 • 1/29/2021
 • 1/4/2021
 • Sportaccommodaties
 • 203-496 schriftelijke vervolgvragen over nieuwbouw sporthal Marijkeveld
 • VVD
 • 2/9/2021
 • 12/30/2020
 • Sportaccommodaties
 • 203-491 Beantwoording technische vragen nieuwe sporthal Marijkeveld
 • 12/30/2020
 • 12/14/2020
 • Jeugdbeleid
 • 110-163 Schriftelijke vragen inzake onderzoek ministerie van VWS over financiële problemen bij jeugdhulpaanbieders
 • GroenLinks
 • 1/13/2021
 • 12/14/2020
 • WMO/Sociaal Domein
 • 106-359 Schriftelijke vragen inzake maatregelen als gevolg van abonnementstarief WMO
 • GroenLinks
 • 1/13/2021
 • 12/2/2020
 • Corona
 • 377-166 Schriftelijke vragen over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nav de nieuwe wetgeving
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/19/2021
 • 11/30/2020
 • Grondzaken
 • 157-125 Schriftelijke vragen over glasvezel
 • PvdA
 • 1/12/2021
 • 11/27/2020
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • 121-129 Schriftelijke vragen inzake aanbestedingsprocedure huisvuilinzameling
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/12/2021