Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 3/21/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-740 Raads- en Statenleden Bericht - editie 69
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/20/2023
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • VNG
 • 132-134 Lbr. 23008 - Model Verordening gemeentelijke rekenkamer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/16/2023
 • Milieu
 • Koninklijke CVAH
 • 176-407 Brandbrief over zero emissie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/16/2023
 • Dijkversterking Markermeerdijk
 • Alliantie Markermeerdijken
 • 301-188 Nieuwsbrief maart 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/15/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-759 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/14/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-758 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/14/2023
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-392 Terugblik op de Algemeen Bestuursvergadering van 24 februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/14/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-757 Mailing over resultaten OV-Klantenbarometer 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/13/2023
 • Ombudsman
 • Kinderombudsman Amsterdam
 • 213-105 Brief vertrek kinderombudsman
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/13/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-420 Nieuwsbrief Jeugd 0-4 jaar 111-421 Nieuwsbrief Jeugd 4-12 jaar 111-422 Nieuwsbrief Jeugd 12-18 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-391 Brede toekomstige beschouwing brandweerzorg VrZW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Sportaccommodaties
 • Bewonersgroep Markgouw
 • 203-95 Brief bewonersgroep Markgouw inzake padelbanen 7-3-22: De eerdere brief van 20-11-22 (203-96) is vandaag boven water gekomen bij DIV. De afzender is daarvan op de hoogte gesteld.
 • Om advies in handen van het college stellen
 • 3/1/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-756 Fietsberaad Nieuwsbrief 1 maart 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/1/2023
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-329 Nieuwsbrief maart 2023 - Klimaatverbond Nederland In de nieuwsbrief staat abusievelijk vermeld, dat het de nieuwsbrief van februari 2023 betreft.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/28/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-737 Nieuwsbrief MRA Duurzaam, editie 28-02-2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/27/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VNG
 • 166-672 Lbr. 23007 - Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/27/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-735 Aanbiedingsmail Regioraadsbrief Uitwerking opties tariefsysteem OV
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/27/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-755 Nieuwsbrief VV Flits het laatste verkeers- en vervoernieuws
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • Duurzaamheid
 • Energie Samen Noord-Holland
 • 345-327 Notitie inzake eerste voortgangsrapportage RES
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • VNG
 • VNHG
 • 107-543 Nieuwsbrief VNHG 2023-2 NB: de nieuwsbrief is van 15 februari, maar per abuis in de spam terecht gekomen.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-542 Raadsledennieuwsbrief - februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2023
 • Windturbines
 • Eilandraad Marken
 • 267-84 Brief inzake windmolens
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2023
 • Duurzaamheid
 • Energieregio NHZ
 • 345-326 Nieuwsbrief RES NH - februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • De Nederlandse Debatclub
 • 166-671 Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2023
 • Bestuurskrachtonderzoek/bestuurlijke toekomst
 • College Wormerland
 • 332-115 Mail over besluit gemeenteraad Wormerland inzake bestuurlijke toekomst
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/22/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-733 Regioraadsbrieven urgentieconferentie en personeelstekorten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/22/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-731 MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 68
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/20/2023
 • Nutsvoorzieningen
 • Voorzitter Stichting Red de Wieringermeer
 • 365-59 Mail inzake convenant aanleg 380 kV transportleiding Diemen-Kop NH
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/15/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-754 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/15/2023
 • Woningbouwplan Nieuw Monnickendam
 • Initiatiefnemer
 • 397-1 Brief initiatiefnemer over woningbouwplan Nieuw Monnickendam
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 2/15/2023
 • FinanciĆ«le stukken 2023
 • Raden in Verzet
 • 394-27 Voortgangsnotitie februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/14/2023
 • Milieu
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • 176-405 Nieuwsbrief OpMERkelijk nr 1
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/13/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-753 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/13/2023
 • Volksgezondheid
 • VNG
 • 270-205 Lbr. 23006 - Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aanvragen brede SPUK
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2023
 • Algemeen/uitnodigingen
 • VNG
 • 150-232 VNG Lbr. 23005 - Oproep bijdrage Giro555 Turkije en SyriĆ«
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/7/2023
 • Natuur
 • Raadsgriffie gemeente Utrecht
 • 254-32 Mail inzake motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/3/2023
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Boerderijenstichting Noord-Holland
 • 175-180 Stolpennieuws februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2023
 • Werk en inkomen
 • VNG
 • 112-76 Lbr. 23004 - Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet in verband met Wet Uitvoeren Breed Offensief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-730 Nieuwsbrief Vervoerregio februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-752 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2023
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-323 Nieuwsbrief februari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/31/2023
 • Duurzaamheid
 • Burger
 • 345-321 Mail inzake elektrische auto's
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-751 Nieuwsbrief VV Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-729 Nieuwsbrief MRA Duurzaam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/27/2023
 • Woningcorporaties
 • Wooncompagnie
 • 109-94 Nieuwsbrief januari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2023
 • Jeugdbeleid
 • ActiZ Jeugd
 • 110-297 Informatiebrief raadsleden Kompas ActiZ Jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VNG
 • 166-669 Raadsledennieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2023
 • Vluchtelingenbeleid
 • VNG
 • 313-21 Lbr. 23003 - Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel Migratie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/24/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-725 MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 67
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/23/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-410 Nieuwsbrief jeugd 0-4 111-411 Nieuwsbrief jeugd 4-12 111-412 Nieuwsbrief jeugd 12-18
 • Voor kennisgeving aannemen