Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 2/29/2024
 • Dierenbeleid
 • Dierenbescherming
 • 275-52 Politiek dier maart 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/29/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-848 Nieuwsbrief februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/28/2024
 • Nutsvoorzieningen
 • Ministerie Economische Zaken en Klimaat
 • 365-80 Nieuwsbrief programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (pVAWOZ) 2031-2040
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/28/2024
 • Algemeen/ uitnodigingen
 • VPPG
 • 150-255 Mail over lokale partijen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/27/2024
 • Vluchtelingenbeleid
 • Populytics
 • 313-25 Mail over raadpleging gemeente Eindhoven opvang vluchtelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-826 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Bewoner
 • 159-825 Mail over ontsluiting Oostflank Purmerend via Purmerenderweg
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 2/23/2024
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
 • 132-154 Mail inzake RKC-rapport duurzaamheid en energiearmoede
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/20/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-847 Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 79
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/19/2024
 • Nutsvoorzieningen
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 365-78 Mail inzake informatiebrief over het programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (programma VAWOZ) Zie ook: uitnodiging 365-77 voor de informatieavond
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/15/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-824 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/15/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-845 Mail inzake ingekomen stukken regioraad 5 maart 2024 Bijgevoegd twee stukken die separaat door de Vervoerregio zijn verstuurd.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/15/2024
 • VNG
 • VNHG
 • 107-612 Nieuwsbrief en uitnodiging bijeenkomst 22 maart
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/15/2024
 • Omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam
 • Bewoner
 • 412-10 Aanvullende mail over omgevingsvergunning seniorenwoning
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/14/2024
 • Omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam
 • Bewoner
 • 412-9 Aanvullende mail over omgevingsvergunning seniorenwoning
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/13/2024
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Raadsgriffier gemeente Someren
 • 166-720 Mail over motie vreemd Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/13/2024
 • Omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam
 • Bewoner
 • 412-8 Aanvullende mail over omgevingsvergunning seniorenwoning
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/13/2024
 • Milieu
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • 176-434 Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 1 - 13 februari
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/12/2024
 • Mensenrechten/discriminatie
 • Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland
 • 374-35 Nieuwsbrief februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/12/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-821 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/8/2024
 • Omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam
 • Bewoner
 • 412-6 Aanvullende mail over omgevingsvergunning seniorenwoning
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/7/2024
 • Omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam
 • Bewoner
 • 412-5 Aanvullende mail over omgevingsvergunning seniorenwoning
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/6/2024
 • Gemeentebestuur/ griffie
 • VNG
 • 166-717 Lbr. 24004 - Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie B&W
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2024
 • Dierenbeleid
 • Raadsgriffie gemeente Stede Broec
 • 275-50 Mail inzake aangenomen motie wildopvang Bonte Piet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-359 Nieuwsbrief januari - Jaarplan 2024 - Warmetruiendag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2024
 • Milieu
 • Omgevingsdienst IJmond
 • 176-430 Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2024
 • Speelterreinen
 • Bewoner
 • 311-3 Mail inzake verwaarlozing speelveld Noordervesting
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-844 Nieuwsbrief Vervoerregio Amsterdam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-820 Fietsberaad Nieuwsbrief | 1 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2024
 • Sportbeleid
 • Christien Dantuma
 • 232-46 Inspreektekst raadsvergadering 1 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/31/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-843 Nieuwsbrief MRA Duurzaam januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • Woningcorporaties
 • Wooncompagnie
 • 109-99 Nieuwsbrief januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • VNG
 • 349-161 Lbr. 24003 - Spreidingswet en Oekraïne-opvang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-819 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • VNG
 • VNG
 • 107-611 Lbr. 24002 - Brief VNG IPO en UvW aan de informateur
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2024
 • Windturbines
 • mw. Neppelenbroek
 • 267-97 Inspreektekst mw. Neppelenbroek, voorbereidende vergadering 25-01-2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2024
 • Windturbines
 • Mw. Goedings
 • 267-96 Inspreektekst mw. Goedings, voorbereidende vergadering 25-01-2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2024
 • Financiële stukken 2024
 • Raden in Verzet
 • 404-31 Mail inzake voorbeeldmotie oproep informateur en onderhandelende partijen De word-versie van de motie is bij de griffie opvraagbaar.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/27/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Dorpsraad Ilpendam
 • 159-818 Brief over verkeersproblematiek
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • Windturbines
 • Joke van der Meer
 • 267-95 Inspreektekst voorbereidende vergadering 25 januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • Gemeentebestuur/ griffie
 • VNG
 • 166-714 Raadsledennieuwsbrief - januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • VNG
 • VNHG
 • 107-610 Nieuwsbrief januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/25/2024
 • Jeugdbeleid
 • Het Vergeten Kind
 • 110-309 Afschrift brief aan wethouders - Week van het Vergeten Kind
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/24/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Hakvoort Shipyard
 • 159-815 Brief nav agendapunt 11 VV over verkeersmaatregelen Oud-Monnickendam
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 1/23/2024
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-481 Nieuwsbrief GGD Jeugd 0-4 januari 2024 111-482 Nieuwsbrief GGD Jeugd 4-12 januari 2024 111-483 Nieuwsbrief GGD Jeugd 12-18 januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/23/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-842 Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 78
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/22/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • VRA
 • 215-840 Regioraadsbrief Verbeterplan EBS Deze brief met de bijbehorende bijlage werden ontvangen van raadslid Van Berkum, welke stukken hij heeft ontvangen als lid van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (VRA)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/22/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Fietsersbond afdeling Waterland
 • 159-814 Nieuwsbrief 2024 Fietsersbond afdeling Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/17/2024
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-812 Nieuwsbrief VV Flits 17 januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/17/2024
 • VNG
 • VNG
 • 107-609 VNG-Ledenbrief 24-001 - WOZ-bezwaar
 • Voor kennisgeving aannemen