Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 4/9/2021
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-577 Nieuwsbrief VV Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/9/2021
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Boerderijenstichting NH
 • 175-141 Stolpennieuws april 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/9/2021
 • Mensenrechten/discriminatie
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
 • 379-11 Nieuwsbrief april 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/9/2021
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Recreatie Noord-Holland
 • 184-197 Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken Twiske-Waterland
 • Agenderen
 • 4/8/2021
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-318 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020
 • Agenderen
 • 4/8/2021
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-322 Aanbiedingsbrief Beleidsplan VrZW 2021-2024
 • Agenderen
 • 4/8/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-482 Herinnering MRA Raadtafel 13 april 2021 - aanmelden verlengd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/8/2021
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-191 Nieuwsbrief Nr. 14
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/8/2021
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-324 Aanbiedingsbrief Regionaal Risicoprofiel VrZW 2021-2024
 • Agenderen
 • 4/8/2021
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-320 Aanbiedingsbrief Begroting 2022
 • Agenderen
 • 4/7/2021
 • Dierenbeleid
 • Dierenbescherming
 • 275-30 Nieuwsbrief Editie 1
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/7/2021
 • Financiële stukken 2021
 • Actiecomité Raden in Verzet
 • 382-28 Voortgangsnotitie Raden in Verzet - april 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/6/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-477 Update presentatie bij - Informatiebrief Verstedelijkingsstrategie MRA
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/6/2021
 • Cultuurbeleid
 • Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
 • 162-46 Mail inzake motie steun aan makers van kunst en cultuur
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/6/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-479 Brief Vervoerregio aan IenW inzake transitieplan OV Vervoerregio
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/6/2021
 • Corona
 • Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland en GGD Zaanstreek Waterland
 • 377-216 Bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus nr. 13
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/2/2021
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 166-569 Nieuwsbrief dd 2 april 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/1/2021
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-190 Nieuwsbrief Nederlands Jeugdinstituut Nr. 13
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/1/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-475 Informatiebrief Verstedelijkingsstrategie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/1/2021
 • Volksgezondheid
 • Gemeente Dinkelland
 • 270-119 Oproep motie borstonderzoek gemeente Dinkelland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/30/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-474 E-zine | Maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/30/2021
 • VNG
 • VNHG
 • 107-389 Nieuwsbrief 2021-4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/30/2021
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-316 Jaaroverzicht Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/30/2021
 • Woningcorporaties
 • Wooncompagnie
 • 109-80 Nieuwsbrief maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/29/2021
 • Milieu
 • Omgevingsdienst IJmond
 • 176-331 Nieuwsbrief dd 29 maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/29/2021
 • GGD/GGZ
 • Stagiair stichting GGZ Vriendelijke Gemeente
 • 111-294 Enquête ondersteuning mensen met mentale problemen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/29/2021
 • Corona
 • Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland en GGD Zaanstreek Waterland
 • 377-215 Bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus nr.12
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/29/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-473 Nieuwsbrief MRA Duurzaam - maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/29/2021
 • Milieu
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • 176-330 Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/26/2021
 • VNG
 • VNG
 • 107-388 Lbr. 21020 - Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • Griffier gemeente Oostzaan
 • 169-177 Bericht aan inz verslag bijeenkomst Landsmeer en Oostzaan 26-01-2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-167 Nieuwsbrief maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • Corona
 • VNG
 • 377-214 Lbr. 21022 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 28
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • VNG
 • VNG
 • 107-387 Raadsledennieuwsbrief - maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-189 Nieuwsbrief Nederlands Jeugdinstituut Nr. 12
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • VNG
 • 121-132 Lbr. 21021 - Actualisatie VNG Model Afvalstoffenverordening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2021
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-574 Nieuwsbrief VV Flits dd 25 maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/24/2021
 • Sportaccommodaties
 • Egbert Boertien
 • 203-524 Nagekomen bericht inzake Sporthal Marijkeveld
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/24/2021
 • WMO/Sociaal Domein
 • Gemeente Roerdalen
 • 106-367 Aangenomen motie gemeente Roerdalen inzake huishoudelijke hulp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/24/2021
 • Natuur algemeen
 • Stichting Leven met de Aarde
 • 254-19 Mail inzake Wereld Aardedag en Wereld biodiversiteitsdag dd 24 maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/23/2021
 • Kernraden/burgerparticipatie
 • G1000
 • 170-94 G1000Nieuwsbrief voorjaar 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/23/2021
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Cliëntenraad Swaensborch
 • 159-573 Brief aan gemeenteraad Waterland oversteekplaatsen tbv Swaensborch
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 3/23/2021
 • Markermeer IJmeer
 • IJsselmeervereniging
 • 240-89 Nieuwsbrief 54
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/21/2021
 • Corona
 • Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland en GGD Zaanstreek Waterland
 • 377-212 Bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus nr 11
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/21/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Jaap Wortel
 • 215-469 Annotatie agenda regioraad van 23-03-2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/19/2021
 • Dijkversterking Markermeerdijk
 • Stichting Dorpsraad Uitdam en Stichting De Kwade Zwaan
 • 301-166 Mail inzake feitenrelaas Dijkversterking Uitdam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/19/2021
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-468 Mail inzake Planning consultatie raden en staten voorstel Transitiecommissie MRA
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/19/2021
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 166-566 De competentiescan voor raadsleden dd 19 maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/19/2021
 • Dijkversterking Markermeerdijk
 • Alliantie Markermeerdijken
 • 301-165 Nieuwsbrief maart 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/18/2021
 • Werk en Inkomen
 • Griffie gemeenteraad Eindhoven
 • 112-51 Aangenomen motie inzake minimumloon naar 14 euro
 • Voor kennisgeving aannemen