Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 4/12/2024
 • GGD/GGZ
 • Astrid van de Weijenberg
 • 111-499 Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2025 GGD
 • Agenderen
 • 4/12/2024
 • ISW/Waterlands Archief
 • Marian van der Weele
 • 214-82 Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief
 • Agenderen
 • 4/12/2024
 • GGD/GGZ
 • Astrid van de Weijenberg
 • 111-502 Raadsvoorstel Verzoek toestemming gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD
 • Agenderen
 • 4/12/2024
 • Dienstverlening/Publiekszaken/ Informatieveiligheid
 • Marian van der Weele
 • 171-151 Raadsinformatiedocument Jaarverslag bescherming persoonsgegevens Funtionaris Gegevensbescherming
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/12/2024
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Harm Scheepstra
 • 215-856 Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam
 • Agenderen
 • 4/10/2024
 • Milieu
 • Astrid van de Weijenberg
 • 176-440 Persbericht mobiel recyclepunt voor klein chemisch afval en elektrische apparaten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/5/2024
 • GGD/GGZ
 • Astrid van de Weijenberg
 • 111-496 Raadsvoorstel verzoek om zienswijze door de GGD aan de raad inzake de 2e begrotingswijziging 2024
 • Agenderen
 • 4/5/2024
 • Duurzaamheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 345-363 Raadsinformatiedocument nieuwe opzet en voorwaarden Duurzaamheidsfonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/5/2024
 • Milieu
 • Astrid van de Weijenberg
 • 176-437 Raadsvoorstel achtste wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 • Agenderen
 • 4/3/2024
 • De Purmer
 • Ton van Nieuwkerk
 • 373-33 Raadsinformatiedocument toezegging raad nav Purmervisie
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 4/3/2024
 • Nutsvoorzieningen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 365-84 Zienswijzebrief Zaanstreek-Waterland op concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) in het kader pVAWOZ (via wethouder Van de Weijenberg)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/3/2024
 • Grondzaken
 • Ton van Nieuwkerk
 • 157-177 Raadsinformatiedocument toezegging sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/3/2024
 • Handhaven openbare ruimte/ handhavingsbeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 114-69 Memo beantwoording aanvullende vragen handhaving Zesstedenvaart
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 3/28/2024
 • Parkeerbeleid
 • Harm Scheepstra
 • 118-104 Raadsinformatiedocument parkeerbeleid binnenstad Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/25/2024
 • Kohnstammlocatie
 • Ton van Nieuwkerk
 • 352-64 Advies doorverkoopbeleid Kohnstammlocatie Dit betreft het externe advies, zoals toegezegd door wethouder Van Nieuwkerk in de voorbereidende vergadering van 21 maart jl.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/22/2024
 • Havenstraat 21 Monnickendam
 • Ton van Nieuwkerk
 • 413-1 Raadsvoorstel Havenstraat 21 Monnickendam Bijlage 1 is ambtelijk opgevraagd.
 • Agenderen
 • 3/22/2024
 • Verbonden partijen
 • Marian van der Weele
 • 329-26 Raadsinformatiedocument evaluatie Gemeenschappelijke regelingen Ombudsman metropool Amsterdam en decentralisaties sociaal domein
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/22/2024
 • Huisvesting onderwijs
 • Astrid van de Weijenberg
 • 192-159 Raadsinformatiedocument haalbaarheidsanalyse Bernard Nieuwentijt College
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/19/2024
 • Openbare werken
 • Harm Scheepstra
 • 108-220 Memo beantwoording vragen gemeenteplein
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 3/18/2024
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Harm Scheepstra
 • 184-280 Raadsvoorstel gemeenschappelijke regeling zienswijze Verordening Twiske-Waterland
 • Agenderen
 • 3/15/2024
 • FinanciĆ«le stukken 2023
 • Ton van Nieuwkerk
 • 394-53 Raadsinformatiedocument overhevelingen Jaarrekening 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/15/2024
 • Toerisme en recreatie
 • Harm Scheepstra
 • 182-104 Raadsinformatiedocument evaluatie convenant Marken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/11/2024
 • Wabo
 • Astrid van de Weijenberg
 • 125-32 Raadsinformatiedocument het jaarverslag 2023 VTH taken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/7/2024
 • Dierenbeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 275-53 Memo wethouder Van de Weijenberg afdoening toezegging over handhaving vislood in andere gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/5/2024
 • Communicatie
 • Marian van der Weele
 • 216-17 Raadsinformatiedocument nieuwe website Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/5/2024
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-572 Raadsvoorstel Gunning TEO Collectieve Energievoorziening
 • Agenderen
 • 3/4/2024
 • Grondzaken
 • Ton van Nieuwkerk
 • 157-174 Raadsvoorstel Kohnstamm budgetaanvraag en wijziging Nota Grondbeleid
 • Agenderen
 • 3/1/2024
 • Verbonden partijen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 329-24 Raadsinformatiedocument algemeen mandaat en machtigingsbesluit plustaken en milieutakenpakket Waterland-Omgevingsdienst IJmond
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2024
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-378 Raadsinformatiedocument leegstandscijfers gemeente Waterland en experiment Leegstandsverordening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2024
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-162 Raadsinformatiedocument verlenging Bestuursovereenkomst COA-Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/22/2024
 • Natuur
 • Marian van der Weele
 • 254-45 Raadsinformatiedocument Wateroverlast - voortgang motie 254-44
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/16/2024
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-568 Raadsinformatiedocument dashboard woningbouwproject Galgeriet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/16/2024
 • De Purmer
 • Ton van Nieuwkerk
 • 373-27 Raadsvoorstel strategische gebiedsvisie De Purmer 2035
 • Agenderen
 • 2/16/2024
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Marian van der Weele
 • 210-31 Raadsinformatiedocument Jaarverslag 2022 bezwaarschriften
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/16/2024
 • Klachtenregeling
 • Marian van der Weele
 • 211-4 Raadsinformatiedocument Jaarverslag 2022 Klachtbehandeling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/13/2024
 • Werk en inkomen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 112-86 Nieuwsbrief participatie januari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/10/2024
 • Kabinet
 • Marian van der Weele
 • 280-11 Persbericht Uitreiking Waterlandse Erepenning
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-653 Besluitenlijst B&W-vergadering 30 januari 2024, week 5
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • Wmo/Sociaal Domein
 • Astrid van de Weijenberg
 • 106-414 Raadsinformatiedocument proces beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • Volksgezondheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 270-207 Raadsinformatiedocument kennisnemen van regioplan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • Woningbouwprogramma
 • Ton van Nieuwkerk
 • 178-91 Raadsinformatiedocument Meerjarenprogramma Woningbouw 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • Dorpshuizen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 198-9 Raadsinformatiedocument stand van zaken heroriĆ«ntatie dorpshuizen en de Bolder Dit RID is geagendeerd vanuit het fractievoorzittersoverleg voor de voorbereidende vergadering van 29 februari.
 • Agenderen
 • 2/2/2024
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-652 Besluitenlijst B&W-vergadering 23 januari 2024, week 4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-387 Raadsinformatiedocument uitkomsten rapport benodigde voorzieningen in Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Astrid van de Weijenberg
 • 175-195 Raadsinformatiedocument aanpassen Welstandsnota voor verduurzaming erfgoed
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2024
 • Windturbines
 • Astrid van de Weijenberg
 • 267-98 Brief aan Programmabureau RES NHZ inzake intrekking wijziging zoekgebied
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • Woningbouwproject trainingsveld SDOB (tijdelijke locatie Havenrakkers)
 • Ton van Nieuwkerk
 • 406-11 Persbericht intentieovereenkomst sociale woningbouw in Broek in Waterland ondertekend
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-651 Besluitenlijst B&W-vergadering 16 januari 2024, week 3
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/24/2024
 • Natuur
 • Marian van der Weele
 • 254-42 Raadsinformatiedocument feitenrelaas wateroverlast
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 1/24/2024
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-160 Raadsinformatiedocument 23 extra opvang Hotel Van der Valk Katwoude
 • Voor kennisgeving aannemen