Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 3/17/2023
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-338 Raadsinformatiedocument jaarrapportage Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/17/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-612 Besluitenlijst B&W- vergadering 7 maart 2023, week 10
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/17/2023
 • Parkeerbeleid
 • Harm Scheepstra
 • 118-87 Raadsinformatiedocument parkeeronderzoek binnenstad Monnickendam en Marken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/17/2023
 • Galgeriet
 • 105-550 Beantwoording vraag D66 inzake collectief warmtenet bestaande wijk Markgouw in aansluiting op project Galgeriet
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 3/10/2023
 • Duurzaamheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 345-324 Raadsinformatiedocument voortgangsrapportage RES
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/10/2023
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • Marian van der Weele
 • 169-243 Raadsinformatiedocument eindrapportages 2022, begroting en jaarplannen 2023 Zaanstreek-Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/10/2023
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-547 Raadsinformatiedocument financieel dashboard Galgeriet 31 december 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/10/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-611 Besluitenlijst B&W-vergadering 28 februari 2023, week 9
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/10/2023
 • Milieu
 • Astrid van de Weijenberg
 • 176-406 Raadsinformatiedocument Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/10/2023
 • Drank en Horeca
 • Marian van der Weele
 • 207-75 Raadsinformatiedocument Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/9/2023
 • RID waarover geheimhouding is opgelegd door college
 • Marian van der Weele
 • Alleen bestemd voor raads- en duoraadsleden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/7/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Marian van der Weele
 • 215-738 Raadsinformatiedocument wensen en bedenkingen Zaanstreek-Waterland concept MRA Termijnagenda
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Galgeriet
 • 105-549 RID Collectieve Energievoorziening Gebiedsontwikkelingsproject Galgeriet van gemeente Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Woningbouwprogramma
 • Ton van Nieuwkerk
 • 178-87 RID MRA Woondeal
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Omgevingsrecht
 • Ton van Nieuwkerk
 • 338-131 RID Implementatie Omgevingswet toezegging 104
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-531 Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Haringklok 6 en 8
 • Agenderen
 • 3/3/2023
 • Wmo/Sociaal Domein
 • Astrid van de Weijenberg
 • 106-397 Raadsvoorstel Beschermd wonen
 • Agenderen
 • 3/3/2023
 • Kohnstamlocatie
 • Ton van Nieuwkerk
 • 352-55 Raadsvoorstel Aankoop Pierebaan 37 Monnickendam
 • Agenderen
 • 3/3/2023
 • RID waarover geheimhouding is opgelegd door college
 • Marian van der Weele
 • Alleen bestemd voor raads- en duoraadsleden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Verenigingsgebouw Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 399-1 Raadsvoorstel Verenigingsgebouw Con Brio Galgeriet
 • Agenderen
 • 3/3/2023
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • Roland Wolters
 • 127-54 Raadsvoorstel Financiële verordening 2023
 • Agenderen
 • 3/3/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • Marian van der Weele
 • 135-610 Besluitenlijst B&W-vergadering 21 februari 2023, week 8
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/3/2023
 • Dienstverlening, Publiekzaken/Informatieveiligheid
 • Marian van der Weele
 • 171-144 RID aangepast PvA optimalisatie dienstverlening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-609 Besluitenlijst B&W 14 februari 2023, week 7
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • WMO/Sociaal Domein
 • Astrid van de Weijenberg
 • 106-395 Raadsinformatiedocument Respijthuis het Buitenhuis
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • Kinderopvang/kindcentra
 • Astrid van de Weijenberg
 • 202-58 Raadsinformatiedocument Start flexibel toezicht kinderopvang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • Nutsvoorzieningen
 • 365-61 Raadsinformatiedocument stand van zaken uitrol glasvezel in Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • (Nood)opvang/ vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • 349-128 Raadsinformatiedocument huisvesting doelgroepen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • Nationale en internationale hulpverlening
 • 398-3 Persbericht Waterland doneert 1 euro per inwoner aan giro 555
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2023
 • OPSPOOR
 • Roland Wolters
 • 235-50 Raadsinformatiedocument GR OPSPOOR
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2023
 • Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden
 • Roland Wolters
 • 272-99 Persbericht deurbordjes voor Waterlandse winkeliers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/22/2023
 • Werk en inkomen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 112-79 Nieuwsbrief werk & inkomen januari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/21/2023
 • GGD/GGZ
 • Astrid van de Weijenberg
 • 111-413 Afdoening toezegging m.b.t. vragen over taken GGD Zaanstreek-Waterland
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 2/17/2023
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-333 Raadsinformatiedocument rapportage onderzoeksbureau RIGO
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/17/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-608 Besluitenlijst B&W-vergadering 7 februari 2023, week 6
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/17/2023
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • Roland Wolters
 • 127-51 Raadsvoorstel financiële verordening
 • Agenderen
 • 2/10/2023
 • Sportaccommodaties
 • Roland Wolters
 • 203-93 Raadsinformatiedocument lening tennisvereniging BiW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/10/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-607 Besluitenlijst B&W-vergadering 31 januari 2023, week 5
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2023
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-546 Aanvulling op raadsinformatiedocument Verkoop kavel nabij Jachthaven
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 2/3/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-606 Besluitenlijst 24 januari 2023, week 4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2023
 • Duurzaamheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 345-319 Raadsinformatiedocument Wijziging Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • 166-670 Persbericht inloopspreekuur wethouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2023
 • GGD/GGZ
 • Astrid van de Weijenberg
 • 111-402 Raadsvoorstel GGD kadernota 2024
 • Agenderen
 • 2/1/2023
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-544 Raadsinformatiedocument verkoop kavel nabij jachthaven (Combi) getekende versie
 • Agenderen
 • 2/1/2023
 • Duurzaamheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 345-318 Persbericht opnieuw subsidie beschikbaar voor verduurzamen woningen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/27/2023
 • Omgevingsrecht
 • 338-129 Raadsinformatiedocument Addendum VTH-Beleidsplan 2020-2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/27/2023
 • Huisvesting onderwijs
 • Ton van Nieuwkerk
 • 192-154 Raadsvoorstel Kredietverhoging Grote Grutto Ilpendam
 • Agenderen
 • 1/27/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-605 Besluitenlijst B&W-vergadering 17 januari 2023, week 3
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/25/2023
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • Harm Scheepstra
 • 121-155 Persbericht gemeente Waterland kiest HVC als partner voor afvalverwerking
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/25/2023
 • Dienstverlening/ Publiekszaken/Informatieveiligheid
 • Marian van der Weele
 • 171-139 Aangepast conceptbesluit optimalisatie dienstverlening
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel