Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderAfdeling
 • Motie
 • 4/4/2024
 • Motie 253-399 van D66, VVD en WN over locatie milieustraat Katwoude in definitief locatie-onderzoek tijdelijke woningbouw
 • De motie is door het college overgenomen.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/4/2024
 • Handhaving geparkeerde campers parkeerplaats Marken
 • Harm Scheepstra
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/4/2024
 • Reactie Twiske-Waterland op voorstellen werkgroep verbonden partijen
 • Harm Scheepstra
 • Ruimte
 • Motie
 • 4/4/2024
 • Motie 253-400 van CDA, JW en D66 over financiĆ«le haalbaarheid tijdelijke woningbouw
 • De motie is door het college overgenomen.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/21/2024
 • Aanwijzingsbesluit Noordervesting
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/21/2024
 • Motiveringsplicht BPL nieuwe toekomstbestendige agrarische activiteiten
 • Afgedaan met RID 373-33.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/21/2024
 • Inzet BOA's in de nacht
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/21/2024
 • Privaatrechtelijke criteria eerste recht van koop bij doorverkoop
 • Ton van Nieuwkerk
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 3/8/2024
 • Uitwerking conceptsportvisie van WaterlandNatuurlijk
 • Harm Scheepstra
 • Samenleving
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 253-392 van WaterlandNatuurlijk en GroenLinks over leegstand woningen op Marken
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 175-201 van CDA, WaterlandNatuurlijk, PvdA, GroenLinks, JOUW Waterland en D66 over kaderstelling zonnepanelen Marken
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 175-207 van CDA, GroenLinks, WaterlandNatuurlijk, JOUW Waterland, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Ilpendam, Uitdam en Watergang
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 175-205 van CDA, GroenLinks, WaterlandNatuurlijk, JOUW Waterland, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Zuiderwoude
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 132-158 van D66, WN, CDA, JW en PvdA over opstellen energiearmoedebeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • Samenleving
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 404-35 van VVD en CDA over financieel verantwoord beleid
 • Ton van Nieuwkerk
 • Bedrijfsvoering
 • Motie
 • 3/7/2024
 • Motie 175-206 CDA, GroenLinks, JOUW Waterland, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen binnenstad Monnickendam
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 2/1/2024
 • Motie 159-809 WN, D66, GL en PvdA inzake verkeersmaatregelen Oud-Monnickendam
 • 20-2-24: wordt uitgevoerd.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 2/1/2024
 • Verzekeren huis Galgeriet ivm risico op overstromingen
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 12/14/2023
 • Motie 203-126 van CDA en VVD over starten aanbesteding kunstgrasvelden
 • 20-2-24: wordt uitgevoerd.
 • Harm Scheepstra
 • Toezegging
 • 12/14/2023
 • Risico precedentwerking groenonderhoud Kerkplein Broek in Waterland
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 11/16/2023
 • Betrekken verenigingen bij de vervanging van vier kunstgrasvelden
 • 20-2-24: Wordt uitgevoerd.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 253-374 van WaterlandNatuurlijk over aanschrijving achterstallig onderhoud
 • De motie is door het college overgenomen.
 • Astrid van de Weijenberg
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 305-74 van PvdA, GL en WN over stadspas in Waterland
 • De motie is door het college overgenomen. Het college heeft op 27 februari 2024 een stand van zaken gegeven bij de beantwoording op schriftelijke vragen van de PvdA.
 • Astrid van de Weijenberg
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 387-24 van WN over terugkeer stembureau Swaensborch vanaf 23 november 2023
 • 20-2-24: wordt uitgevoerd bij de eerstvolgende verkiezingen in juni (voor het Europees parlement)
 • Marian van der Weele
 • Realisatie
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 345-353 van het CDA over duurzaamheidsfonds Waterland ook in te zetten voor stichtingen
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 11/2/2023
 • Extra aandacht groenonderhoud voor beeldbepalende en toeristische plekken
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 11/2/2023
 • Beleidsindicatoren verschillende terreinen begroting
 • Ton van Nieuwkerk
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 9/21/2023
 • Kosten onderdoorgang Broek in Waterland
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 9/21/2023
 • Betaalbaarheid openbaar vervoer
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 9/21/2023
 • Informatie met betrekking tot investeringen EBS
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 170-134 PvdA GL WN Rondje Langs de Kernen
 • Ton van Nieuwkerk
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Analyse van budgetoverschrijdingen per programmaonderdeel in de jaarrekening 2022
 • Ton van Nieuwkerk
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Voetgangersbeleid
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Aandacht voor toegankelijkheid Bernhardbrug
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 1/19/2023
 • Monitoring uitval bussen
 • Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 heeft wethouder Scheepstra aangegeven dat de Vervoerregio Amsterdam snel informatie zal verstrekken over de wijze van monitoring. Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2023 zegt het college aanvullend toe richting de Vervoerregio Amsterdam, en via hen naar EBS, actie te ondernemen naar aanleiding van de busuitval richting Marken.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 12/8/2022
 • Motie 267-83 GL CDA PvdA over kleine windmolens in het buitengebied
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Bench marks beleidsplan veiligheid
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Informatie mbt recreĆ«ren bij het recreatiegebiedje bij de Nes
 • Harm Scheepstra
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-504 PvdA over parkeerplaatsen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-489 WN VVD Galgeriet ondernemers
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Afgedaan met RID 157-77.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 7/1/2021
 • Motie 105-457 PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023 zegt het college toe de raad een raadsinformatiedocument te sturen met de stand van zaken over de verschillende dijkversterkingen.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/5/2020
 • Motie 105-434 PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Tijdens de raadsvergadering op 16 november heeft het college toegezegd om zo snel mogelijk in 2024 terug te komen op de uitvoering van deze motie.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte