Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderTeams
 • Toezegging
 • 2/23/2023
 • Brief aan initiatiefnemers Nieuw Monnickendam
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 2/23/2023
 • Motie 398-2 PvdA CDA GL D66 over ondersteuning aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië
 • 13-03-23: Het college heeft laten weten dat het bedrag is overgemaakt aan giro 555.
 • Roland Wolters
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 2/16/2023
 • Openstaande vragen voorstellen omgevingswet
 • Afgedaan middels RID 338-131
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 2/16/2023
 • Noodzakelijke veranderingen ivm wijziging Wet gemeenschapplijke regelingen
 • Marian van der Weele
 • Bedrijfsvoering
 • Motie
 • 1/26/2023
 • Motie 171-140 WN PvdA telefonische dienstverlening en mailbevestiging
 • Afgedaan middels RID 171-144
 • Marian van der Weele
 • Realisatie
 • Motie
 • 1/26/2023
 • Motie 121-154 PvdA GL milieupunten
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 1/19/2023
 • Monitoring uitval bussen
 • Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 heeft wethouder Scheepstra aangegeven dat de Vervoerregio Amsterdam snel informatie zal verstrekken over de wijze van monitoring.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 1/19/2023
 • Leden marktcommissie opnemen in marktverordening
 • Toezegging afgehandeld middels Nota van Wijzigingen 284-21.
 • Roland Wolters
 • Ruimte
 • Motie
 • 12/8/2022
 • Motie 267-83 GL CDA PvdA over kleine windmolens in het buitengebied
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/10/2022
 • Motie 118-84 WN, D66, PvdA, GL, VVD, CDA inzake tijdelijke parkeervoorzieningen Galgeriet
 • De motie is overgenomen door het college.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 11/10/2022
 • Motie 253-325 WN over afzien van G1000 Burgerberaad
 • In de raadsvergadering van 23 februari gaf wethouder Van Nieuwkerk aan dat de organisatie telefonisch is geïnformeerd dat de gemeente Waterland afziet van deelname.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Bench marks beleidsplan veiligheid
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Overleg over toegankelijkheid haltes
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Overleg aantal woningen Kruisbaakweg 6 te Marken
 • 16-02-23: De wethouder geeft tijdens de voorbereidende vergadering aan dat er een afspraak is ingepland met de provincie over dit onderwerp.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Informatie mbt recreëren bij het recreatiegebiedje bij de Nes
 • Roland Wolters
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-489 WN VVD Galgeriet ondernemers
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-504 PvdA over parkeerplaatsen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Indexering 2% koopovereenkomst Galgeriet
 • De wethouder heeft tijdens de voorbereidende vergadering van 17 februari 2022 de correctie van de beantwoording mondeling toegelicht.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 1/27/2022
 • Motie 166-611 CDA, D66, GL en PvdA over open raadsinformatie
 • 02-2022: via een digitaal formulier, is de gemeente Waterland aangemeld voor de Open Raadsinformatie 24-05-2022: geïnformeerd hoe het met de aanmelding staat, want er is nog geen reactie ontvangen 14-07-2022: nogmaals geïnformeerd omdat op verzoek 24-5-2022 geen reactie is ontvangen. Waterland blijkt op een wachtlijst te staan. VNG wacht op financiering van het platform. Als dat rond is kan de VNG Waterland aansluiten. We ontvangen nader bericht als het zo ver is. 03-01-2023: de raadpleegomgeving van Open Raadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. De VNG zal met steun van BZK begin 2023 komen tot een nieuwe aanbesteding. Zij doen dit totdat PLOOI (Platform open overheidsinformatie) de raadpleegfunctie kan overnemen. Dat gebeurt binnen maximaal 3 jaar. De beschikbare raadsinformatie zal als één van de eerste informatiecategorieën in PLOOI raadpleegbaar worden gemaakt. Tot die tijd zit onze gemeente in de wachtkamer.
 • Griffie
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 388-14 motie VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 253-291 Motie D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 7/1/2021
 • 105-457 motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 6/24/2021
 • Tekst wijzigingsverordening huisvestingsverordening
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023 zegt het college toe de raad een raadsinformatiedocument te sturen met de stand van zaken over de verschillende dijkversterkingen.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/28/2021
 • Gemeentelijke bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland
 • Toezegging gedaan bij beantwoording schriftelijke vragen VVD (111-299)
 • Astrid van de Weijenberg
 • Samenleving
 • Motie
 • 11/5/2020
 • 105-434 Gewijzigde motie PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 2/28/2019
 • Verbod riviercruiseschepen jachthaven
 • Het is de verwachting dat de overeenkomst aan het einde van 2020 wordt gesloten.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/15/2018
 • Herhuisvesting Muziekvereniging Olympia/Con Brio
 • Is onderdeel van de planvorming. 21-02-23: Het college komt begin maart met een voorstel hierover naar de raad. Deze toezegging zal daarom worden overgeheveld naar de termijnagenda.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte