Agendavoorraad

DatumAfzenderOnderwerpDatum voorbereidende vergaderingDatum raadsvergadering
 • 4/9/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel verhogen budget nieuwbouw, verbreding en verduurzaming obs De Havenrakkers en wijzigen krediet
 • 4/9/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel Reactiebrief op brief provincie 'Verzoek om perspectief op samenwerking in de regio'
 • 4/1/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel PvA gezamenlijke Omgevingsvisie De Purmer
 • 4/1/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel Kadernota GGD 2022
 • 3/25/2021
 • College van B&W
 • Debat over Programmaplan Invoering Omgevingswet
 • 3/25/2021
 • College van B&W
 • Debat over uiten wensen en bedenkingen over verkoop gronden Oosterpad 2 Marken
 • 3/25/2021
 • College van B&W
 • Debat over concretisering kader uitbesteding
 • 3/25/2021
 • Debat over consultatie nieuwe MRA-structuur
 • 3/19/2021
 • Debat over feitenrelaas dijkversterking Uitdam
 • 2/18/2021
 • Debat over natuuronderzoek Hemmeland/toezegging Mirror Waterhotel
 • 2/18/2021
 • Debat over de stand van zaken inzake het project Galgeriet
 • 2/10/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel vaststellen beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling
 • 1/27/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel Woonvisie
 • 1/21/2021
 • Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Debat Kadernota 2022 Twiske-Waterland
 • 1/21/2021
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • Debat Rapport Rekenkamercommissie over Duurzaamheid
 • 1/21/2021
 • College van B&W
 • Debat sociaal domein/jeugdzorg
 • 1/5/2021
 • College van B&W
 • Raadsvoorstel Nieuwbouw sporthal Marijkeveld