Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 6/3/2020
 • College B&W (wethouder Goverde) - aan gemeenteraad
 • 20143
 • Collegeinformatiebrief (CIB) gewijzigd bestemmingsplan Geluidszone Rivierdijk Sliedrecht dd 2jun20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2020
 • Burgemeester D.R. van der Borg - aan gemeenteraad
 • 20142
 • gewijzigde noodverordening
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2020
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 20141
 • wijziging programmaonderdeel beeldv/rondetafel sociaal domein - 9 juni 2020
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20140
 • Logboek Corona (versie 29mei20)
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2020
 • College B&W (Wethouder Spek) - aan raadslid Prins
 • 20139
 • Uitstelverzoek/bericht - art. 39 - Prins - Waterbewustzijn (zie ingek st 20125)
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2020
 • College B&W (Wethouder Spek) - aan raadslid Prins CDA
 • 20138
 • Uitstelverzoek/bericht art 39 vragen Veiligheid in Baanhoek west (zie ingek stuk 20131)
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2020
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 20137
 • Memo inkoopkader 2020 dd 27mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/28/2020
 • College B&W (Vd Borg) - aan gemeenteraad
 • 20136
 • Collegeinformatiebrief (CIB) vuurwerkdetectiesysteem - dd 26mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen Met deze CIB is toezegging 20007 afgedaan.
 • 5/27/2020
 • College B&W - aan raadslid Verheul (PRO Sliedrecht)
 • 20135
 • Antwoorden art 39 vragen van raadslid Verheul - gevolgen Corona
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20134
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - overzicht openstaande moties en toezeggingen dd 19mei20 - ontv 22mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2020
 • Piet Boogaard voorzitter ondernemersvereniging Winklerplein - aan gemeenteraad Sliedrecht
 • 20133
 • Notitie Advocaat Croockewit - Notitie oordeelsv verg 26mei20 - agp 12 -Actualisatie grondexploiitatie Burg. Winklerplein
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20132
 • Logboek Corona- dd 22 mei - ingek griff 25mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/22/2020
 • Raadslid Prins- CDA- aan College B&W
 • 20131
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Veiligheid in Baanhoek-West. ingek. Griffie 22mei2020
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 5/22/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20130
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Stavaza monument Mewedegijzelaars ontv griffie 22mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/22/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20129
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Amendement Dichtbij helpen naar werk ontv griffie 22mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/22/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20128
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Implementatieplan jeugdhulp naar de voorkant in Sliedrecht ontv griffie 22mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/19/2020
 • Griffie gemeente Dordrecht/werkgroep Jeugd - aan griffiers
 • 20127
 • Overdenkingen van de Werkgroep Jeugd, te gebruiken bij de behandeling van de zienswijze van raden op de DG&J-begroting
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/18/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20126
 • Logboek Corona dd 15 mei - ingek griff 15mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/18/2020
 • Raadslid Prins- CDA- aan College B&W
 • 20125
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Waterbewustzijn dd 18mei2020- ingek. Griffie 18mei2020
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 5/14/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20124
 • Collegeinformatiebrief (CIB) vierde tussenrapportage jeugdwelzijnsbeleid dd12mei20 - ontv griffie 14mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/14/2020
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 20123
 • Normenkader wet- en regelgeving gemeente Sliedrecht.
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/14/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20122
 • Collegeinformatiebrief (CIB) motie Jongeren op Gezond Gewicht dd 12mei20 - ingek gr 14mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen Motie M15-2 dd 10dec19
 • 5/14/2020
 • Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid - aan griffie(s) ZHZ
 • 20121
 • Voorlopige jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 5/15/2020
 • College B&W - aan raadslid Blanken (PRO Sliedrecht)
 • 20120
 • Antwoorden op Artikel 39van raadslid Blanken - Muziek in de organisatie
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2020
 • Burgemeester Van der Borg - aan gemeenteraad
 • 20119
 • Memo Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 11 mei2020 dd 11mei20 ingek griffie 12mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/11/2020
 • Raadslid Verheul - PRO Sliedrecht - aan college B&W
 • 20118
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Coronavirus dd 10mei20 - ingek griffie 11mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 5/8/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20117
 • Logboek Corona 8 mei 20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/8/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20116
 • Collegeinformatiebrief (CIB) evaluatie buurtbemiddeling 2019 Sliedrecht (dd 3mrt20 - geplaatst door griffie 8mei20)
 • Toezegging 19061 afgedaan Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/7/2020
 • College B&W - aan raadslid Safai Pour (PRO Sliedrecht)
 • 20115
 • Antwoorden op technische/schriftelijke art 39 vragen - nota van uitgangspunten omgevingsvisie
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/7/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20114
 • Collegeinformatiebrief (CIB)- monitor waterkwaliteit PFOA GenX Waterschappen dd5mei20 - ontv griffie 6mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/7/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20113
 • Collegeinformatiebrief (CIB) voortgang opwaardering pleinen Kerkbuurt dd5mei20 -ontv griffie 6mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/7/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20112
 • Logboek Coronamaatregelen van college ten behoeve van gemeenteraad (versie 1 mei 2020)
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/6/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20111
 • Collegeinformatiebrief (CIB) actieplan Steenbreek dd 28apr20 ingekomen griffie 6mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/6/2020
 • College B&W - aan Venis fractie Geduld-2.0
 • 20110
 • Antwoorden dd 5mei20 op art 39 vragen - CIB Sliedrecht Buiten / Stationspark (ontvangen griffie 6mei20)
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/4/2020
 • De heer Gerrit Poot te Sliedrecht - aan college B&W en gemeenteraad
 • 20109
 • Woongenot in gevaar - (ontvangen via secretariaat B&W 30apr20) + ontvangstbevestiging griffie aan dhr Poot
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 5/1/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20108
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Tankstation en wegrestaurant dd 21apr20 ontvangen griffie 01mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 5/1/2020
 • Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
 • 20107
 • Noodverordening Covid 19 ontvangen griffie 01mei20
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5/1/2020
 • Raadslid Safai Pour - PRO Sliedrecht - aan college B&W
 • 20106
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 4/30/2020
 • Regiogriffier Drechtsteden - aan raden
 • 20105
 • Primaire begroting Gemeenschappelijke Regeling 2021
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld. Primaire begroting GRD 2021 ten behoeve van de raden voor het geven van een zienswijze. De begroting wordt besproken in de carrousel van de Drechtstedendinsdag van 2 juni en vaststelling is voorzien in de Drechtraad van 7 juli 2020.
 • 4/30/2020
 • Regiogriffie - aan gemeenteraad
 • 20104
 • Jaarstukken 2019 GR Drechtsteden
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 4/30/2020
 • Korstiaan van Vliet communicatie Sliedrecht - aan de gemeenteraad
 • 20103
 • Webinar doorstroming A15
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen Van: Lian Wijntjes Communicatieadviseur MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
 • 4/30/2020
 • Raadslid Blanken PRO Sliedrecht - aan college B&W
 • 20102
 • Schriftelijk (art 39) vragen - Muziek in de organisatie
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 4/29/2020
 • College B&W - aan raadslid Stam-Smeets PRO Sliedrecht
 • 20101
 • Antwoorden op art 39 vragen Stam-Smeets PRO Sliedrecht - actieve informatieplicht
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 4/28/2020
 • Sociale Dienst Drechtsteden - via gemeentesecretarissen en griffiers - aan colleges en raden
 • 20100
 • Nieuwsbrief nr. 2 dienstverlening SDD i.r.t. maatregelen Coronavirus
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 4/24/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20099
 • Collegeinformatiebrief (CIB) behandeling cultuurnota
 • Besluitv. 14jjul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen Met deze CIB doen het college toezeggingen 19044, 19053 en 19054 af.
 • 4/22/2020
 • Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid - aan gemeenteraad
 • 20098
 • Voorlopige jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv. 14jul20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 4/20/2020
 • Burgemeester Van der Borg - aan gemeenteraad
 • 20097
 • Memo: Positieve test Covid-19 verpleeghuis Waerthove
 • Besluitv. 16jun20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 4/20/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20096
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Rembrandtlaan - Lijsterweg
 • Besluitv. 16jun20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 4/20/2020
 • Fractievoorzitter Venis Geduld-2.0 - aan college B&W
 • 20095
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Geduld-2.0 - CIB Sliedrecht Buiten / Stationspark dd 7apr20
 • Besluitv.16jun20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 4/20/2020
 • Team bestuursondersteuning - Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid - aan gemeentesecretaris - cc gemeenteraad
 • 20094
 • Veiligheidsregio Zuid-Holand Zuid - Jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Besluitv.16jun20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.