Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 8/22/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19188
 • Beantwoording art 39 vragen PRO Sl Taskforce Sociaal Domein van PRO Sliedrecht
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/20/2019
 • Collge van burgemeester en wethouders
 • 19187
 • CIB Gemeentenieuws verhuist naar Het Kompas Sliedrecht
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/15/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19186
 • CIB Verslag beeldvormende vergadering Ontwikkelvisie en Uitvoeringsprogramma wonen d.d. 18 juni 2019
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/9/2019
 • De heer Bosman
 • 19185
 • Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/9/2019
 • Raadslid Advokaat-van Veenendaal - aan College B&W Sliedrecht
 • 19184
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein(19178)
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/7/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19183
 • Financieel toezicht
 • Besluiv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/6/2019
 • Ingekomen stuk is vervallen/ingetrokken
 • 19182
 • Ingetrokken Schriftelijke (art 39) vragen - adviezen en tips vanuit rapportages Sociaal Domein (ingek st. 19178)
 • Ingetrokken/vervallen
 • 7/29/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan gemeenteraad tkn
 • 19181
 • Brief Provincie ZHZ Lid gedeputeerde Staten - bedrijfsmelding Chemours
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/26/2019
 • College B&W - aan Gemeenteraad
 • 19180
 • Collegeinformatiebrief (CIB) planning onderwerpen Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/26/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19179
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/25/2019
 • Drechtstedenbestuur - aan raden Drechtsteden (via griffiers)
 • 19178
 • Bevindingen Stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/25/2019
 • Wethouder Van der Plas - TKN aan gemeenteraad
 • 19177
 • Brief dd 23jul19 aan bewoners en bedrijven van de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-west en Rivierdijk-oost e.o. over waterveiligheid
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/25/2019
 • Wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19176
 • Afdoening toezegging 18108 - in relatie tot - kredietaanvraag beheerprojecten
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/24/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19175
 • CIB - VIOS
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/24/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19174
 • CIB - Enquête evaluatie diplomazwemmen
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/23/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19173
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - overname project locatie Lanser
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/23/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19172
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Rivierdijk
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/19/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19171
 • Afschrift brief aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Goedkeuring begrotingswijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2019
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/19/2019
 • Wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19170
 • Antwoordbrief aan de heer P. Donk (d.d. 25/6/19 - ingek griffie 19/7/19) n.a.v. bezwaar bushalte Craijensteijn
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19169
 • CIB - technische haalbaarheid en uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/18/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19168
 • CIB - Jeugdhulp naar de voorkant
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19167
 • CIB - MKB katalysatorfonds
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19166
 • CIB - vroegsignalering schulden
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19165
 • CIB - proces begroting 2020-2023
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • 19164
 • Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/15/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19163
 • Memo afdoening toezegging 19025 incl. CIB van eind juni 2019
 • Besluitv.8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/15/2019
 • Wethoiuder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19162
 • Memo afdoening toezegging 19033
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/10/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19161
 • CIB - Lokale alliantie 'Veilig financieel ouder worden in Sliedrecht'
 • Besluitv. 8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/9/2019
 • Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ - aan gemeenteraad en college
 • 19160
 • Aanbieden jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/9/2019
 • Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - aan college en gemeenteraad
 • 19159
 • Aanbieden begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/4/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19158
 • CIB - Beschikbare budget wordt onvoldoende voor toekennen gemeentelijke duurzaamheidslening
 • Besluitv.8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/3/2019
 • Collge van burgemeester en wethouders
 • 19157
 • CIB - Jeugdwelzijnsbeleid 2018
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/3/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19156
 • CIB - Veiligheidsbelevingsonderzoek en prioriteiten Integraal Veiligheidsplan
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7/2/2019
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 19155
 • Afdoening toezegging 19039 (jaarstukken) - investeringskredieten
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/2/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19154
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - benoeming gemeentesecretaris Sliedrecht
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/28/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19153
 • CIB dementievriendelijk Sliedrecht 2019
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/28/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19152
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - jaarrapportage Privacy & Gegevensbescherming
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/28/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19151
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Nicolaas Beetsstraat 2-6
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/27/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19150
 • GenX aangemerkt als ZZS stof
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/27/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19149
 • CIB - voortgang project Kerkbuurt
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/27/2019
 • Burgemeester Van Hemmen / Yulius - aan gemeenteraad
 • 19148
 • Persbericht Yulius en brief van Yulius aan omwonenden kliniek De Gantel
 • Besluitv.8okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/25/2019
 • Burgemeester Van Hemmen / Veiligheidsregio ZHZ- aan gemeenteraad
 • 19147
 • Brief aan de leden van het AB Veiligheidsregio ZHZ - Storing 112 en 0900-8844
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/20/2019
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 19146
 • Memo - aankondiging effect meicirculaire 2019
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/17/2019
 • Sociale Moestuin
 • 19145
 • Jaarverslag 2018
 • Besluitv8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 6/14/2019
 • College B&W - aan raad
 • 19144
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - afdoening motie Kinderen niet in de knel
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/14/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19143
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - financiën rotonde Staatsliedenbuurt
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/13/2019
 • Continentie Stichting NL - brief dd 7jun aan college B&W en aan gemeenteraad
 • 19142
 • Vragenlijst toilettenbeleid
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 6/13/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19141
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Informatiebijeenkomsten concept – Ontwikkelingsvisie
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. De CIB is ook toegevoegd aan de agenda van de beeldvormende bijeenkomst op 18jun19.
 • 6/13/2019
 • College B&W - aan raadslid Prins
 • 19140
 • Beantwoording schriftelijke (art 39) vragen - Prins - warmte tarief
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6/11/2019
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht - aan gemeenteraad
 • 19139
 • Jaarverslag 2018
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl