Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 11/14/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19257
 • CIB - Motie Vreemd - Merwedegijzelaars (M10-1)
 • Besluitv.11feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11/14/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19256
 • Beantwoording artikel 39 vragen CDA
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11/14/2019
 • Werkgeverscommissie - aan raad
 • 19255
 • Resultaat Klanttevredenheid Onderzoek Griffie Sliedrecht
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. In behandeling bij werkgeverscommissie.
 • 11/12/2019
 • Gedeputeerde Staten Zuid-Holland - aan colleges B&W van alle Zuid-Hollandse gemeenten
 • 19254
 • afschrift aan griffier - Brief dd 05nov19 - Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld. In rapportage: Sliedrecht op pag. 13 en pag. 23
 • 11/4/2019
 • College van B&W van Dordrecht
 • 19253
 • Wijziging GRD (veertiende wijziging)
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 11/11/2019
 • Raadslid Prins (CDA)
 • 19252
 • Artikel 39 vragen over reclamemast Sopraanweg
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11/4/2019
 • Werkgroep Jeugd
 • 19251
 • Overdenkingen bij zienswijze begrotingswijzigingen Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11/7/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19250
 • Lid GS-brief van de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen, Verdere verlaging indirecte lozing FRD-903 Chemours
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 11/6/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19249
 • CIB - STAVAZA Participatie lokaal
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11/5/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19248
 • CIB - motie Duurzaamheid
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11/1/2019
 • Raadslid Prins (CDA)
 • 19247
 • Art.39 vragen toegankelijke bushaltes
 • Besluitv. 10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/31/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19246
 • CIB - plan van aanpak Omgevingsvisie
 • Besluitv.10dec.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/30/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19245
 • CIB - Sliedrechtse Route
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 10/30/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19244
 • Beantwoording artikel 39 vragen groenbeleidsplan en betrokkenheid inwoners
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/24/2019
 • O.a. Bouwend Nederland
 • 19243
 • Voortvarend oppakken vergunningverlening bouw- en infrastructuurprojecten
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/23/2019
 • Platform Sliedrecht werkt (o.a. Melson groep)
 • 19242
 • Het belang van het behouden van de Participatieplekken.
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld. Melson groep heeft toestemming o.g.v. AVG om namen en foto's te publiceren.
 • 10/23/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19241
 • CIB - tweede calamiteitenroute De Staart-Oost - dd 15okt19 ingek griffie 23okt19
 • Besluitv. 10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van Ac aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/23/2019
 • Stichting Rivierdijk wijkt niet
 • 19240
 • Agendapunt 12, Gemeenteraadsvergadering van 29 oktober 2019, aanvullende kaders richtlijnen Watertorenterrein
 • Besluitv.10dec.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/21/2019
 • Watertoren BV
 • 19239
 • Sfeerverslag Kennismaking Watertorenterrein d.d. 5 oktober jl.
 • Besluitv. 10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van Ac aan raad, voor kennisgeving aannemen. Watertoren BV heeft toestemming o.g.v. AVG om namen en foto te publiceren.
 • 10/17/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19238
 • CIB herontwikkeling Burgemeester Winklerplein
 • Besluitv.10dec.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/14/2019
 • Regiogriffie
 • 19237
 • RIB CliĆ«ntervaringsonderzoek Wmo
 • Besluitv.10dec.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/17/2019
 • Griffie gemeente Dordrecht
 • 19236
 • Werkgroep Jeugd: oprichting & instellingsverklaring
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 10/17/2019
 • Wethouder Visser - aan raad
 • 19235
 • Lid GS-brief gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen, Ontwerpbeschikking Korenet indirecte lozing PFOA GenX en aanpassing last onder dwangsom Chemours
 • Besluitv.10dec.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/17/2019
 • Raadslid Advokaat (PRO Sliedrecht)
 • 19234
 • Artikel 39 vragen groenbeleidsplan en betrokkenheid inwoners
 • Besluitv. 10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/16/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19233
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Plan van aanpak vuurwerk 2019-2020
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/14/2019
 • Drechtstedenbestuur - aan colleges B&W van de Drechtstedengemeenten
 • 19232
 • zienswijze gemeente Sliedrecht gevraagd voor regionale visie sociaal domein
 • Brief dd 9okt19 (BDR/19/2375149) Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/14/2019
 • Inwoner Mees Klein - aan de leden van de gemeenteraad
 • 19231
 • Openbare oordeelsvormende vergadering dinsdag 15 Oktober FYS richtinggevende kadersontwikkeling watertorenterrein
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/11/2019
 • Raadslid Verheul PRO Sliedrecht - aan voorzitter gemeenteraad
 • 19230
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Watertorenterrein
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/3/2019
 • Fam Luttmer
 • 19229
 • Noodkreet aan raad en collge B&W
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/9/2019
 • Stichting Rivierdijk wijkt niet
 • 19228
 • Oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering Watertorenterrein 15 oktober a.s.
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/8/2019
 • Voorzitter Hervormd Kerkkoor Sliedrecht - aan gemeenteraad
 • 19227
 • Brief dd 5okt19 - Samen Sliedrecht Cultuurnotitie
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/8/2019
 • Bestuur Toneelgroep Onder Ons - aan college B&W en alle gemeenteraadsfracties Sliedrecht
 • 19226
 • Brief over wegvallen subsidie (met begeleidende email dd 7okt19)
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/7/2019
 • College B&W - (wethouder Spek) aan gemeenteraad tav M.J.H. Jongeneel (Slydregt.NU)
 • 19225
 • Memo - Technische vragen verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/7/2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19224
 • Memo afdoening toezeggingen 19048-19049-19050 - agp raad 8okt19 Verhuur Nic. Beetsstr 2-6
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/7/2019
 • Voorzitter centraal stembureau (Van Hemmen) - aan gemeenteraad van Sliedrecht
 • 19223
 • Benoemd lid van de gemeenteraad van Sliedrecht (J.H. Oostrom)
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/3/2019
 • Carlo Post, regiosecretaris/Joke Heijmans, regiogriffier - aan Drechtraad, de gemeenteraden, de colleges van burgemeesters en wethouders, het Drechtstedenbestuur, secretarissen, griffiers en AO bestuur,
 • 19222
 • Aanzet voor ruimtelijk-economische samenwerking raden DS
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10/3/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan gemeenteraad/Ligthart
 • 19221
 • Beantwoording vragen SGP CU nav woordvoering cultuurnota
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/3/2019
 • Wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19220
 • Waterbus aanbesteding
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/2/2019
 • College van B&W - aan gemeenteraad
 • 19219
 • MEMO - toezegging APV
 • Besluitv.10dec.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/1/2019
 • DB COV Soli Deo Gloria
 • 19218
 • Cultuurnotitie 2019-2022 en communicatie daarover
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 9/30/2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 19217
 • Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/26/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19216
 • Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10/1/2019
 • College B&W - wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 19215
 • Collegeinformatiebrief (CIB) subsidieregeling Kerkbuurt
 • Besluitv.10dec19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/24/2019
 • Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht
 • 19214
 • Persbericht participatie
 • Besluitv.29okt.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 9/26/2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19213
 • CIB - Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Sliedrecht
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/26/2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19212
 • Kamerbrief inzake GenX ter informatie voor de raad
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 9/20/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19211
 • Financieel toezicht
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 9/25/2019
 • Wethouder Spek - aan raad
 • 19210
 • Bericht HVC inzake AEB
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/23/2019
 • Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht aan gemeenteraad Sliedrecht
 • 19209
 • Persbericht participatie (kringloop en moestuinhuis)
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/23/2019
 • College B&W Wethouder Visser-Schlieker/wethouder Vat aan gemeenteraad
 • 19208
 • 1) Memo Advies invulling taakstelling GRD - begroting 2020 en 2) Erratum op memo dd 24sep19
 • Besluitv.29okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl