Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 2/28/2020
 • Gerrit Venis - Aan de heer Bram van Hemmen Voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht
 • 20047
 • Brief aan Van Hemmen
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 2/25/2020
 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • 20046
 • Raadsinformatiebrief Januaribrief GRD-SDD
 • Het Drechtstedenbestuur heeft bijgaande raadsinformatiebrief 'Januaribrief GRD-SDD' vastgesteld. Zie bijlage. Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 2/25/2020
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • 20045
 • Ter informatie: de vergaderstukken van het AB OZHZ van 5 maart 2020
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 2/24/2020
 • Sociale Moestuin
 • 20044
 • Aanvulling thema bijeenkomsten bezuiniging Sociaal Domein
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/20/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20043
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - portefeuilleverdeling
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/19/2020
 • Van -lid Gedeputeerde Staten --- dtv Burgemeester Van Hemmen - aan gemeenteraad
 • 20042
 • Brief dd 17feb20 - Beroepsprocedure ambtshalve wijziging vergunning Chemours (kenm PZH-2020-727947036
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/15/2020
 • Burgemeester Van Hemmen - aan gemeenteraad
 • 20041
 • Brief fractievoorzitters SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA aan voorzitter gemeenteraad: Ond: SGP-ChristenUnie. CDA en PvdA samen verder
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/14/2020
 • College B&W (wethouder Visser-Schlieker) aan gemeenteraad
 • 20040
 • Collegeinformatiebrief (CIB) dd 4feb20 - besluit AB Drechtwerk uitvoering WNRA
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/12/2020
 • College B&W (Wethouder Vat) - aan gemeenteraad
 • 20039
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Stand van zaken samenwerking Drechtsteden
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/12/2020
 • College B&W (Visser-Schlieker) - aan gemeenteraad
 • 20038
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - sportformateur
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/10/2020
 • Fam. De Bruin - aan College van B&W en aan de leden van de raad
 • 20037
 • Brief inwoner dd 4feb20 namens de medebewoners uit de wijk - over bomen op 't oude ziekenhuis (AS) terrein + ontvangstbevestiging
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld. Ingeboekt onder nr 2020-0014304
 • 2/6/2020
 • College B&W (wethouder Visser-Schlieker) - aan college en gemeenteraad
 • 20036
 • Activiteitenoverzicht dossier Chemours/DuPont
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/6/2020
 • College B&W (wethouder Vat) - aan gemeenteraad
 • 20035
 • Afdoening Toezegging 20002 oordeelsv 28jan20 - Toepassing co√∂rdinatieregeling op ruimtelijke besluiten,
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/6/2020
 • College B&W - aan gemeenteraadd
 • 20034
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Portefeuilleverdeling college en bestuurlijke vertegenwoordigers verbonden partijen
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/6/2020
 • College B&W (Van Hemmen) - aan gemeenteraad
 • 20033
 • Memo Burgemeester Van Hemmen - brief aan minister Grapperhaus inzake Vuurwerk onder de wapenwet.
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/4/2020
 • College B&W - aan raadslid Prins
 • 20032
 • Beantwoording (schriftelijke) art. 39 vragen - Betaalbaar aardgasvrij wonen (Prins)
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 2/4/2020
 • De heer Pepijn van Eck namens buurtbewoners van de Chr. Huygensstraat - aan gemeenteraad
 • 20031
 • Project Windroos brief omwonenden
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 2/4/2020
 • Mevrouw Els van der Beek - aan gemeenteraad Sliedrecht (via griffier)
 • 20030
 • Voor alle raadsleden in verband met verbouwing Winklerplein
 • Besluitv.14apr20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/30/2020
 • Wethouder Vat - aan raad
 • 20029
 • DEAL Jaarplan 2020
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/29/2020
 • Griffier - aan raad en college
 • 20028
 • Rekenkamer Sliedrecht: Onderzoeksprogramma 2020 en overige informatie
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 1/29/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20027
 • CIB - Bonkelaarhuis
 • Besluitv. 10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/29/2020
 • College B&W - aan raadslid Venis PRO Sliedrecht
 • 20026
 • Antwoorden op (schriftelijke) artikel 39 vragen - Ontwikkelingen Wilhelminastraat 75
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/27/2020
 • Onafhankelijk Papendrecht
 • 20025
 • OP-brief aan raden Zuid-Holland
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 1/23/2020
 • Initiatiefnemers petitie "Geen gif in de Lek"
 • 20024
 • Aanvulling op eerder bericht: Legalisatie lozingen PFOA en GenX
 • Aanvulling op ingekomen stuk met nummer: 20011 van 13 januari 2020. Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/24/2020
 • Raadslid Prins (CDA)
 • 20023
 • Artikel 39 vragen over betaalbaar aardgasvrij wonen
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/23/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20022
 • CIB - Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018-2019
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/23/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20021
 • Beantwoording artikel 39 vragen PRO Sliedrecht over transformatie kantoorgebouw
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/23/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20020
 • Beantwoording art. 39 vragen van PRO Sliedrecht over Ontwikkelingen Watertorenterrein.
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/21/2020
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 20019
 • Lid-GSbrief Vermeulen Bom-Lemstra Bedrijfsmelding DuPont
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/21/2020
 • De heer Flohr
 • 20018
 • Verkoop Aandelen Eneco aan Mitsubishi
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college stellen.
 • 1/20/2020
 • Raadslid Venis (PRO Sliedrecht)
 • 20017
 • Art. 39 vragen over de bomen op het ziekenhuisterrein.
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/15/2020
 • Mevrouw Janssen
 • 20016
 • Aanpassing zwembadtrap
 • De handtekeningenlijst met 93 handtekeningen is o.g.v. de Wet op de privacy niet bijgevoegd. Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/15/2020
 • Dienst Gezondheid en Jeugd
 • 20015
 • Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023
 • Besluitv.: 10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/15/2020
 • Milieudefensie Drechtsteden
 • 20014
 • Sliedrecht schone lucht akkoord
 • Besluitv.: 10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/15/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20013
 • CIB - evaluatie groenbeleidsplan 2015
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/15/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20012
 • CIB - Sliedrecht-Oost Aardgasvrij
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/13/2020
 • Initiatiefnemers petitie 'geen gif in de Lek'
 • 20011
 • Legalisatie lozingen PFOA en GenX
 • Besluitv: 10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/10/2020
 • Drechtsteden Bachkoor
 • 20010
 • Beleidsplan Drechtsteden Bachkoor ' Bach met beleid 2020-2024'
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/9/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20009
 • VTH-beleidsplan en uitvoeringsprogramma
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 1/9/2020
 • Raadslid Venis (PRO Sliedrecht)
 • 20008
 • Artikel 39 vragen - transformatie kantoorgebouw
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/9/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20007
 • CIB - invulling taakstelling GRD-begroting 2020 Sliedrecht
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/8/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20006
 • CIB - stikstofproblematiek
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/8/2020
 • College van burgemeester en wethouders
 • 20005
 • CIB - marketing
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/8/2020
 • Collge van burgemeester en wethouders
 • 20004
 • CIB - Beschermd wonen en opvang 'Op weg naar 2021 en verder'
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/3/2020
 • De heer Prins
 • 20003
 • Brief inwoner
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen college gesteld.
 • 1/7/2020
 • College B&W - aan raadslid Venis
 • 20002
 • Uitstelbrief beantwoording art 39 vragen over Ontwikkelingen Watertorenterrein
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/3/2020
 • Dhr. Mul
 • 20001
 • Jeugdzorg
 • Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/23/2019
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
 • 19843
 • Voorlopige MJB en toelichting
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 12/20/2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19842
 • Financieel toezicht begroting 2020
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 12/31/2019
 • Raadslid Venis - aan college B&W
 • 19841
 • Schriftelijke art 39 vragen - ontwikkelingen Watertorenterrein
 • Besluitv.11feb20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.