Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 10/1/2020
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 20223
 • CIB - Herontwikkeling Groen van Prinsterer locatie
 • Besluitv. 10 nov20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/30/2020
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 20222
 • Logboek Chemours
 • Besluitv. 10 nov20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/30/2020
 • College B&W (T. Spek) aan gemeenteraad
 • 20221
 • CIB - SOK uitvoering Groeiagenda (april 2020, toen niet verwerkt in iBabs)
 • Besluitv. 10 nov20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/29/2020
 • Bouwend Nederland (Wouter Saea) aan gemeenteraad
 • 20220
 • Brief Bouwend Nederland investeringen infra gemeenten
 • Besluitv. 10 nov20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/25/2020
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 20219
 • Logboek corona
 • Besluitv. 10 nov20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/24/2020
 • Griffier aan gemeenteraad
 • 20218
 • Rekenkamerrapport Onderzoek sturen op grote projecten
 • Besluitv. 10 nov20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/24/2020
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 20217
 • Antwoorden op schriftelijke vragen (art. 39) Visser - aanvraag gemeenten noodsteun cultuur
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/23/2020
 • Provincie Zuid-Holland-Zuid via griffier aan gemeenteraad
 • 20216
 • Afschrift brief aan GR Dienst Gezondheid Jeugd ZHZ inzake reactie op begroting 2021
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/22/2020
 • College B&W (T. Spek) aan gemeenteraad
 • 20215
 • Brief stand van zaken Stedin Holding N.V. Betreft update Langetermijn financiering (LTF) Stedin
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2020
 • College B&W (T. Spek) aan gemeenteraad
 • 20214
 • CIB Gebiedsagenda bereikbaarheid Drechtsteden
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2020
 • College B&W (T. Spek) aan gemeenteraad
 • 20213
 • CIB Voortgangsmonitor Groeiagenda
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2020
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 20212
 • CIB effecten Corona Sociaal Domein
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/18/2020
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 20211
 • CIB stand van zaken actieplan vaccinatiegraad
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/17/2020
 • College B&W (P. Vat) aan geementeraad
 • 20210
 • Afdoening toezegging - 20017 - Jaarstukken 2019 - vraag over verschillen
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/17/2020
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 20209
 • Publicatie EFSA - PFOA
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/16/2020
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid aan gemeenteraad
 • 20208
 • Brief verantwoording corona
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/15/2020
 • Michel Kraaijeveld aan gemeenteraad
 • 20207
 • WOB verzoek afspraken gemeente Sliedrecht en Yulius
 • Bij griffie ontvangen 7 september 2020. Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/9/2020
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 20206
 • CIB - Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
 • Besluitv.. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9/8/2020
 • Raadslid Visser (fractie SGP ChristenUnie) aan College B&W
 • 20205
 • Schriftelijke (art 39) vragen Visser - Aanvraag gemeenten noodsteun cultuur
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld
 • 9/3/2020
 • College B&W aan raadslid Stam-Smeets fractie PRO Sliedrecht
 • 20204
 • Antwoorden op schriftelijke (art 39) vragen Venis - beantwoording WOB verzoek Watertorenterrein.
 • Besluitv.. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 8/31/2020
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 20203
 • Memo nieuwe noodverordening VRZHZ
 • Besluitv. 22 sep20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2020
 • K. Kuipers (voorzitter) VVE Intermezzo aan gemeenteraad
 • 20202
 • Bewonersbrief appartementencomplex Intermezzo inzake overlast
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 9/18/2020
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 202011
 • CIB stand van zaken actieplan vaccinatiegraad
 • Besluitv. 27 okt20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/31/2020
 • Platform tegen Armoede Drechtsteden aan gemeenteraad
 • 20201
 • Bezuinigingen in het Sociaal Domein
 • Beluistv. 22 sep20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 8/27/2020
 • College B&W - aan raadslid Venis fractie Geduld-2.0
 • 20200
 • Antwoorden op schriftelijke (art 39) vragen Venis - beantwoording WOB verzoek Watertorenterrein.
 • Beluistv. 22 sep20: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 8/20/2020
 • College B&W (P. Vat) aan de gemeenteraad
 • 20199
 • Collegeinformatiebrief (CIB) tussenmeting monitor sociaal dd 18aug20 ontv griff 20aug20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/19/2020
 • College B&W aan raadslid Stam
 • 20198
 • Uitstel Artikel 39 vragen PRO Sliedrecht inzake Ervaren overlast m.b.t. cliënten van Yulius van PRO Sliedrecht
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/18/2020
 • A. Bloem Gemeente Noordoostpolder aan college B&W en leden gemeenteraad Sliedrecht
 • 20197
 • Motie bekostiging onderwijshuisvesting tbv -digitale- ALV VNG 25 september as. T.a.v. Gemeenteraad
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8/17/2020
 • raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht) - aan college B&W
 • 20196
 • Schriftelijke (Artikel 39) vragen - Ervaren overlast m.b.t. cliënten van Yulius (Stam-Smeets)
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/13/2020
 • M.P. Kraaieveld - aan college B&W en aan leden gemeenteraad Sliedrecht
 • 20195
 • Brief/WOB verzoek afspraken gemeente Sliedrecht en Yulius dd 10aug20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8/4/2020
 • College B&W (wethouder Vat) - aan raadslid Venis Geduld-2.0
 • 20194
 • Uitstelverzoek/bericht art 39 vragen Venis - over beantwoording WOB verzoek Watertorenterrein.
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/29/2020
 • Raadslid Venis fractie Geduld-2.0 - aan college B&W
 • 20193
 • Schriftelijke (art 39) vragen over beantwoording WOB verzoek Watertorenterrein
 • Zie ook uitstelbericht ingekomen stuk 20190 en beantwoording vragen ingekomen stuk nr 20192 Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7/28/2020
 • College B&W - aan raadslid Venis fractie Geduld-2.0
 • 20192
 • Antwoorden op schriftelijke (art 39) vragen Venis - Wob verzoek Watertorenterrein.
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/27/2020
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 20191
 • Brief 13jul20 van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht - eerste halfjaar verslag SWS 2020
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/27/2020
 • College B&W (wethouder Vat) - aan raadslid Venis - Geduld-2.0
 • 20190
 • Uitstelbericht art 39 vragen - Wob verzoek Watertorenterrein.
 • Zie ook ingekomen stuk 20174 Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/23/2020
 • Veiligheidsregio ZHZ - aan colleges van B&W van de deelnemende gemeenten van de VRZHZ (in cc aan griffiers)
 • 20189
 • VRZHZ: Besluitvorming bestemming jaarresultaat 2019, controleverklaring jaarrekening 2019 van de onafhankelijk accountant en begroting 2021
 • Brief dd 10jul20 Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/22/2020
 • College B&W (wethouder Vat) - aan gemeenteraad
 • 20188
 • Evaluatie pilot Wijk-GGD
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/20/2020
 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - aan gemeenteraden
 • 20187
 • Brief inzake het Verantwoordingsdocument crisisinzet COVID-19 VRZHZ
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/20/2020
 • Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid - aan raadsleden
 • 20186
 • Terugkoppeling uit de vergadering van het AB OZHZ van 9 juli 2020
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/16/2020
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid d.t.k. wethouder Goverde - aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid
 • 20185
 • Brief Begroting 2021 en jaarrekening 2019
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/16/2020
 • College B&W (Vd Borg) - aan gemeenteraad
 • 20184
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2020-2023 dd 14jul20 ontv griff 16jul20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. tevens afdoening toezegging nr 20015
 • 7/16/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20183
 • Logboek Corona dd 14jul20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/14/2020
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - aan gemeenteraad
 • 20182
 • Jaarrekening 2019 (als onderdeel van de Jaarstukken 2019) en de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/14/2020
 • Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - aan gemeenteraad
 • 20181
 • Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/14/2020
 • Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - aan gemeenteraad
 • 20180
 • Jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/13/2020
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 20179
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - beëindiging erfpachtcontract SLTC dd 7jul20 ontv griffie 13jul20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/13/2020
 • Regiogriffier Drechtsteden - aan gemeenteraad
 • 20178
 • Raadsinformatiebrief aan (plv) leden Drechtraad - Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/10/2020
 • College B&W (Spek) - aan gemeenteraad
 • 20177
 • Collegeinformatiebrief CIB) - Concept RES (Regionale Energiestrategie Drechtsteden)
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/10/2020
 • College B&W - aan raadslid Huijzer PvdA
 • 20176
 • Antwoorden op schriftelijke (art 39) vragen - PvdA - Huijzer - Website publicatie huidkanker- dd jul20 ontv griffie 10jul20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7/9/2020
 • College B&W (Van der Borg) - aan gemeenteraad
 • 20175
 • Collegeinformatiebrief (CIB) jaarverslag gemeentearchivaris 2019 dd 7jul20
 • Besluitv. 22sep20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.