Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen

IDTitelDatum afdoeningPortefeuillehouderDeadline
 • 406
 • 19057 - Begroting 2020 (exploitatie huisvesting ambt. apparaat)
 • B. van der Plas
 • 405
 • 19056 - Begroting 2020 (uitvoeringspar. Inclusie)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 404
 • 19055 - Lokaal uitv prog Wonen - huisv arbeidsmigr noorden A15
 • T.A. Spek
 • 403
 • 19054 - Cultuurnotitie (ingangsdatum beleidsregels)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 402
 • 19053 - Cultuurnotitie (structurele subsidies)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 401
 • 19052 - Cultuurnotitie (beantwoording (techn) vragen SGP-ChristenUnie
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 400
 • 19051 (extra capaciteit OVV team samenleving (Staat van de veiligheid/presentatie)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 399
 • 19050 - verhuur Nic Beetsstr (energielabel)
 • 10/3/2019
 • B. van der Plas
 • 398
 • 19049 - Verhuur Nic Beetsstraat (IAP - tussentijds verhuren)
 • 10/3/2019
 • B. van der Plas
 • 397
 • 19048 - Verhuur Nic Beetsstraat (boekwaarde)
 • 10/3/2019
 • B. van der Plas
 • 396
 • 19047 - APV (sandwichborden)
 • 10/2/2019
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 395
 • 19046 Integratienota (resultaten 2019)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 394
 • 19045 - Integratienota (aanpassing op basis nieuwe wetgeving)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 10/1/2020
 • 393
 • 19044 Kadernota (nieuwe beleidsregels)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 392
 • 19043 Kadernota (vandalisme meter)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 391
 • 19042 Kadernota (raadsvoorstel amendement A4K.2 voor begrotingsbehandeling 2020)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 390
 • 19041 Kadernota 2020 - MKB
 • 7/17/2019
 • P. Vat
 • 389
 • 19040 (Jaarstukken 2018) - indicatoren
 • 10/17/2019
 • P. Vat
 • 388
 • 19039 (Jaarstukken) - investeringskredieten
 • 7/2/2019
 • P. Vat
 • 7/9/2019
 • 387
 • 19038 - Ondersteuningsprogramma mantelzorg (bijstelling bedrag voor mantelzorg vanuit het Rijk)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 386
 • 19037 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (splitsen groepen mantelzorgers)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 385
 • 19036 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (tekst administratieve last - percentages)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 384
 • 19035 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (comm jonge mantelzorger)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 383
 • 19034 Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021 (tekst: procenten ipv cijfers)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 382
 • 19033 Zienswijze etc GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) (Omdenknotitie delen met de raad)
 • 7/15/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 381
 • 19032 Zienswijze etc GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) (tekst privacy functionaris)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 380
 • 19031 Zienswijze etc GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) (omdenknotitie termijn)
 • 6/4/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 6/11/2019
 • 379
 • 19030 Zienswijze etc GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (ZHZ) (ouderen)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 378
 • 19029 Zienswijze etc - GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (ZHZ) (ziekteverzuim)
 • 10/17/2019
 • B. van der Plas
 • 377
 • 19028 (Actieplan Geluid) - gewijzigd rv en rb
 • 5/28/2019
 • T.A. Spek
 • 376
 • 19027 - Voortgang BW Plein - uitleg bedrag 650.000 euro - onteigening (zie ook T 19026)
 • 6/3/2019
 • B. van der Plas
 • 375
 • 19026 - Voortgang BW Plein - context "onteigening"
 • 6/3/2019
 • B. van der Plas
 • 374
 • 19025 (Privacybeleid Drechtsteden en invulling etc. - planning eval en toesturen uitkomsten)
 • 7/15/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 373
 • 19024 (Privacybeleid Drechtsteden en invulling etc. - memo binnen 2 wk)
 • 5/8/2019
 • T.A. Spek
 • 372
 • 19023 (Privacybeleid Drechtsteden en invulling etc. (melden datalek Drechtsteden)
 • 5/8/2019
 • T.A. Spek
 • 371
 • 19022 (toek reg samenw Drechtsteden - procedure rond GR wijziging)
 • 4/9/2019
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 370
 • 19021 (Finan verordening - gewijzigd raadsvoorstel)
 • 3/27/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 369
 • 19020 (Privacybeleid - kosten functionaris gegevensverwerking)
 • 3/27/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 368
 • 19019 (Privacybeleid - verantwoordelijk collegelid privacybeleid)
 • 4/9/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 367
 • 19018 (Privacybeleid - publicaties/communicatie)
 • 4/9/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 366
 • 19017 (IHP tijdelijkheid wisselwerking tussen 2 scholen)
 • 3/21/2019
 • B. van der Plas
 • 365
 • 19016 (IHP - onderwerpen/checklist onderzoek)
 • 3/21/2019
 • B. van der Plas
 • 364
 • 19015 (IHP - sturing tussen 2 locaties/scholen)
 • 3/21/2019
 • B. van der Plas
 • 363
 • 19014 (IHP - verkeersveiligheid)
 • 3/21/2019
 • B. van der Plas
 • 362
 • 19013 -(Exploitatie hondenpoepzuiger)
 • 4/3/2019
 • T.A. Spek
 • 361
 • 19012 (OPOPS) -positie gemeente Sliedrecht /toekomstige fusie/aanpassen "spelregels
 • 5/8/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 360
 • 19011 - Integratienota (toevoegen aan I-nota een uitvoeringsplan)
 • 5/14/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 359
 • 19010 -Integratienota (aanpassing inleiding)
 • 5/14/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 358
 • 19009 - Integratienota (jaarverslagen Participe ter inzage leggen)
 • 2/21/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 357
 • 19008 - Zienswijze GR DG&J - aanpassing ZW irt positie raad)
 • 2/27/2019
 • Visser-Schlieker, G.J.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl