Raadsvragen

DatumDatum antwoordAfzenderToelichting
 • 9/28/2023
 • Fractie D66
 • 2023-166 Uitvoering door college van motie raad 8nov22 ‘digitale informatieborden’
 • 9/24/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-164 Brand bij twee recyclingbedrijven aan Jagersweg te Haelen
 • 9/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • vragen G Laemers nav bespreking Integraal huisvestingsplan onderwijs Join 2023-161
 • 9/21/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • vraag 2023-160 met vragen over herstel woonwagens Heythuysen
 • 9/18/2023
 • 9/22/2023
 • Fractie Ronduit Open + Fractie Linssen
 • 2023-158 Sorteeranalyse plastics + metalen + drankenkartons
 • 9/15/2023
 • Fractie D66
 • 2023-157 Opstellen soortenmanagementplan voor natuur-inclusief isoleren gebouwen
 • 9/11/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-147 Gevolgen provinciaal project opwaardering N280-West, wegvak Baexem, voor omliggende wegen
 • 9/6/2023
 • 9/26/2023
 • Fractie D66
 • 2023-138 Onderzoek behoefte en mogelijkheden ontbijt op scholen in gemeente Leudal
 • 9/6/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-137 Aanvraag Jan Verhoeven BV, Zevenellen, Melenborgskamp voor op- en overslag metalen
 • 8/28/2023
 • Fractie D66
 • 2023-58 Inloopspreekuur ondernemers + Wekelijkse bedrijfsbezoeken college
 • 8/27/2023
 • Fractie D66
 • 2023-135 Kinderraad, jongerenraad, kinderburgemeester
 • 8/24/2023
 • 9/5/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-133 Gehouden analyse pmd-afval + welke zakken voor pmd-aanbieding mogen worden gebruikt
 • 8/20/2023
 • 9/26/2023
 • Fractie D66
 • 2023-131 Poging gemeente tot voortzetten minnelijk overleg voorkomen onteigening in Gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Buggenum
 • 8/14/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-130 Bekendheid landelijk project flexwoningen
 • 7/24/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-128 Wordt / Is op perceel Broekweg 27 te Haelen op gemeentegrond gebouwd?
 • 7/20/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-125 Kosten wegreconstructie Rijksweg Horn
 • 7/19/2023
 • 9/5/2023
 • Fractie D66
 • 2023-126 Invoeren doneerringen statiegeldflesjes en -blikjes
 • 7/11/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-104 Handhaving Autobedrijf Gielen BV, Stationsstraat 31, Heythuysen
 • 7/6/2023
 • 7/25/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-120 Uitvoering raadsbesluit 4jul23 wijziging afvalinzameling plastics, metaal en drankenkartons via doorzichtige zakken
 • 7/2/2023
 • 9/13/2023
 • Fractie D66
 • 2023-118 Te lage vaccinatiegraad bij kinderen
 • 6/29/2023
 • 7/3/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-116 Raadsvoorstel 4 juli 2023: Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2024 + Kennisnemen jaarrekening en jaarverslag 2022 Reinigingsdienst Maasland te Haelen
 • 6/26/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-114 Collegebesluit verlening subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland voor 2023, 2024 en 2025
 • 6/23/2023
 • 7/25/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-113 Actualiseren info over erfafscheiding Anemoonstraat 6 in Ittervoort
 • 6/19/2023
 • 7/11/2023
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2023-105 Beleid saneren asbest publieke wegen + private daken + deelname aan 'Week van de asbestvrije schuur'
 • 6/15/2023
 • 7/18/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-100 Handhaving sandwich- en/of driehoeksborden die langer dan drie weken zijn geplaatst
 • 5/26/2023
 • 7/11/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-93 Vergroten bestuurlijke betrokkenheid bij mogelijke aanleg mountainbike route
 • 5/24/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-92 Overlast van activiteiten op en rond jeugdaccommodatie Buitencentrum ‘De Spar’, Roggelseweg 55, Haelen
 • 4/28/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-84 Zitting Raad van State 1mei23 behandeling beroep tegen raadsbesluit 26sep17 vaststelling bestemmingsplan ‘Vergroting bouwvlak Karreveld 10’ te Heibloem
 • 4/21/2023
 • 5/2/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-79 Financiering technisch ontwerp sportzaal + integrale aanpak buitenruimte Kindcentrum Leudal West te Ittervoort
 • 4/15/2023
 • 4/18/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-74 Beoogde verwerking antwoordbrief minister van OCW op brief gezamenlijke raadsfracties 3apr23 verzoek steun continuïteit primair onderwijs te Buggenum
 • 4/13/2023
 • 5/2/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-70 Krantenbericht De Limburger 13apr23 ‘Verlagen dam Lateraal kanaal kansen voor ondernemers’
 • 4/13/2023
 • 5/16/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-71 Provincie oproepen bij onderhoud (aan of nabij) fietspaden te zorgen voor veiligheid (brom)fietsverkeer
 • 4/13/2023
 • 5/23/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-72 Ontwikkelingen in centrum Heythuysen: - Horecavoorzieningen op plein bij kerk
 • - Instelling parkeerverboden bij Porto Maurizio + bij De Tump - Herontwikkeling vml. Rabobankgebouw
 • 4/10/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie D66
 • 2023-66 Relatie daling boetes rijden onder invloed met frequentie controles door politie basisteam Weert
 • 4/4/2023
 • 4/11/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-59 Door Rijkswaterstaat afgelaste bijeenkomst van 28feb23 hoogwaterbescherming Horn
 • 4/1/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie D66
 • 2023-57 Wijze van verstrekking voortgangsinformatie ontwikkelingen Zevenellen Buggenum / Haelen
 • 3/27/2023
 • 5/9/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-55 Regeling huisvesting vluchtelingen en woonurgenten
 • 3/14/2023
 • 4/4/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-53 Toezicht en handhaving naleving voorschriften omgevingsvergunning Autobedrijf Gielen, Stationsstraat 31 in Heythuysen
 • 3/14/2023
 • 4/25/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-52 Legaliteit gebruik garageboxen als overslagpunt post en pakketten
 • 3/13/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-51 Beoogd gebruik aangevraagde bouw 6 appartementen Meerkamp 8 Heythuysen
 • 3/6/2023
 • 4/11/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-39 Omvang en aanpak illegale activiteiten in buitengebied
 • 3/3/2023
 • 3/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-37 Project onderzoek Romeinse villa’s Buggenumse veld
 • 2/24/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-33 Gesprek met Kuypers Kessel over alternatieve route vrachtverkeer naar grintgat Wijnaerden
 • 2/24/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-32 Maatregelen tegengaan vestiging of doortocht wolf
 • 2/14/2023
 • 3/7/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-31 Hinder boom Sint Janshof Baexem
 • 2/11/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2023-28 Communicatie over afvalinzamelingsbeleid
 • 2/11/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-30 Telgegevens scholen basisonderwijs per 1feb22 en 1feb23
 • 2/10/2023
 • 2/14/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-26 over bestemmingsplan RvR Noorderbaan Heythuysen
 • 2/10/2023
 • 3/21/2023
 • Fractie CDA
 • 2023-27 Communicatie tussen gemeente en dorpsraden
 • 2/9/2023
 • 2/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-29 Ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum en Haelen

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.