Raadsvragen

DatumDatum antwoordAfzenderToelichting
 • 2/23/2024
 • Fractie Ronduit Open
 • 2024-26 Communicatie over en op informatieavond van C3 Living Projectmanagement BV Panningen over haar plan realiseren tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen op Widdonckterrein in Heibloem
 • 2/22/2024
 • Fractie Samen Verder
 • 2024-25 Communicatie over en op informatieavond van C3 Living Projectmanagement BV Panningen over haar plan realiseren tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen op Widdonckterrein in Heibloem
 • 2/9/2024
 • Fractie Ronduit Open
 • 2024-20 Sport en bewegen in Leudal
 • 2/6/2024
 • Ronduit Open/S. Backus
 • 2024-19 Stand van zaken opwaardering N280-West, wegvak Leudal
 • 2/6/2024
 • 2/27/2024
 • Ronduit Open/S. Backus
 • 2024-18 Raadsvraag over het uitblijven van de uitvoering van het mobiliteitsplan Leudal
 • 1/31/2024
 • 2/6/2024
 • Ronduit Open/M.Janssen
 • 2024-17 Raadsvragen mbt de Postkoets in Horn
 • 1/29/2024
 • D66 R. de Wit
 • 2024-16 Subsidie brugfunctionaris voor versterking band tussen gezin en school
 • 1/23/2024
 • Fractie Ronduit Open Mart Janssen
 • 2024-9 vervolgvragen nav gegeven antwoorden cie vragen SOC over SG Ursula
 • 1/20/2024
 • 2/6/2024
 • Fractie D66
 • 2024-6 Communicatie over geluidsonderzoek windmolens
 • 1/15/2024
 • 1/23/2024
 • Fractie CDA
 • 2024-3 Aanpassing Beleid huisvesting internationale werkgevers en andere kamerbewoners in Leudal
 • 1/8/2024
 • Fractie Ronduit Open
 • 2024-2 woningsplitsing Baldersstraat1 Ell
 • 12/30/2023
 • Fractie D66
 • 2023-226 Reiskostenvergoeding raadsleden binnen de gemeente
 • 12/28/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-225 Kosten en opbrengsten afval van aan gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland deelnemende gemeenten
 • 12/20/2023
 • 1/23/2024
 • Fractie Linssen
 • 2023-222 Herhuisvesting scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen-Horn
 • 12/19/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-221 Opzeggen pacht gronden Roggelseweg te Haelen tegenover Buitencentrum De Spar
 • 12/19/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-219 Belemmeringen voor woningbouw op vml. perceel Verschueren Orgelbouw aan Magdalenastraat in Heythuysen
 • 12/7/2023
 • 1/9/2024
 • Fractie D66
 • 2023-217 Voorgenomen intrekking vergunning / omgevingsvergunning beperkte milieutoets Varkenshouderij Verheijen BV, Huikenstraat 9 te Neeritter
 • 12/7/2023
 • 12/21/2023
 • Fractie D66
 • 2023-216 Uitvoering raadsbesluit 31okt23/7nov23 gebruik kroonringen om lantaarnpalen voor pmd-inzameling
 • 12/5/2023
 • 12/12/2023
 • Fractie Linssen
 • 2023-215 krantenartikel DDL 29nov23 'Leudal: nieuwbouw Sint Ursula beste optie
 • 12/2/2023
 • 1/9/2024
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-213 Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overhangende takken / burenrecht
 • 11/30/2023
 • 1/9/2024
 • Fractie CDA
 • 2023-212 38.000 bomen planten in Leudal
 • 11/29/2023
 • 1/9/2024
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-208 vragen over de dorpsontmoetingsplekken
 • 11/13/2023
 • Fractie D66
 • 2023-204 Lokaal Leefstijlakkoord
 • 11/7/2023
 • 11/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-191 Aanvragen vergunning vreugdevuren St. Maarten
 • 11/1/2023
 • Fractie Samen Verder
 • 2023-188 Mogelijke exploitatie gemeenschapshuis De Postkoets te Horn
 • 10/18/2023
 • 12/6/2023
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2023-178 Sluiting gemeenschapshuis ‘De Klokkestoel’ te Heibloem per 1 januari 2024
 • 10/18/2023
 • Fractie D66
 • 2023-177 Veelvuldige inbraken en diefstallen in Baexem
 • 10/5/2023
 • 10/17/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-171 Voteren voorwaardelijk krediet voor inrichting en leermiddelen van per 1 augustus 2025 te realiseren openbare basisschool in Buggenum
 • 10/5/2023
 • 10/24/2023
 • Fractie D66
 • 2023-170 Uitnodigen VWO-4-leerlingen voor bezoek aan gemeentehuis
 • 10/5/2023
 • 11/7/2023
 • Fractie D66
 • 2023-172 Sterke terugloop lidmaatschap jongeren van sportclubs
 • 9/28/2023
 • 10/3/2023
 • Fractie D66
 • 2023-166 Uitvoering door college van motie raad 8nov22 ‘digitale informatieborden’
 • 9/24/2023
 • 10/30/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-164 Brand bij twee recyclingbedrijven aan Jagersweg te Haelen
 • 9/22/2023
 • 10/17/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • Join 2023-161 Integraal huisvestingsplan onderwijs
 • 9/21/2023
 • 10/10/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-160 Herstel gebreken aan woonwagens Heythuysen
 • 9/18/2023
 • 9/22/2023
 • Fractie Ronduit Open + Fractie Linssen
 • 2023-158 Sorteeranalyse plastics + metalen + drankenkartons
 • 9/15/2023
 • 10/10/2023
 • Fractie D66
 • 2023-157 Opstellen soortenmanagementplan voor natuur-inclusief isoleren gebouwen
 • 9/11/2023
 • 10/17/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-147 Gevolgen provinciaal project opwaardering N280-West, wegvak Baexem, voor omliggende wegen
 • 9/6/2023
 • 10/24/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-137 Aanvraag Jan Verhoeven BV, Zevenellen, Melenborgskamp voor op- en overslag metalen
 • 9/6/2023
 • 9/26/2023
 • Fractie D66
 • 2023-138 Onderzoek behoefte en mogelijkheden ontbijt op scholen in gemeente Leudal
 • 8/28/2023
 • 10/30/2023
 • Fractie D66
 • 2023-58 Inloopspreekuur ondernemers + Wekelijkse bedrijfsbezoeken college
 • 8/27/2023
 • 10/10/2023
 • Fractie D66
 • 2023-135 Kinderraad, jongerenraad, kinderburgemeester
 • 8/24/2023
 • 9/5/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-133 Gehouden analyse pmd-afval + welke zakken voor pmd-aanbieding mogen worden gebruikt
 • 8/20/2023
 • 9/26/2023
 • Fractie D66
 • 2023-131 Poging gemeente tot voortzetten minnelijk overleg voorkomen onteigening in Gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Buggenum
 • 8/14/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-130 Bekendheid landelijk project flexwoningen
 • 7/24/2023
 • 10/17/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-128 Wordt / Is op perceel Broekweg 27 te Haelen op gemeentegrond gebouwd?
 • 7/20/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-125 Kosten wegreconstructie Rijksweg Horn
 • 7/19/2023
 • 9/5/2023
 • Fractie D66
 • 2023-126 Invoeren doneerringen statiegeldflesjes en -blikjes
 • 7/11/2023
 • 8/22/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-104 Handhaving Autobedrijf Gielen BV, Stationsstraat 31, Heythuysen
 • 7/6/2023
 • 7/25/2023
 • Fractie Ronduit Open
 • 2023-120 Uitvoering raadsbesluit 4jul23 wijziging afvalinzameling plastics, metaal en drankenkartons via doorzichtige zakken
 • 7/2/2023
 • 9/13/2023
 • Fractie D66
 • 2023-118 Te lage vaccinatiegraad bij kinderen

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.