Ingekomen stukken O

OnderwerpAfzenderDatumRaad d.d.Rubriek
 • Terugkoppeling en save-the-date Platform Gezonde Leefomgeving
 • Provincie Limburg
 • 12/7/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • @Beeldspraak december 2023
 • Gelders Genootschap
 • 12/7/2023
 • 1/22/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 22-01-2024, bijgewerkt tot 7 december 2023
 • 12/7/2023
 • 1/22/2024
 • Raadsledennieuwsbrief november 2023
 • VNG
 • 12/5/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Annulering regioraadswerkgroep ruimte 14 december 2023
 • J. de Wit, gemeente Venlo
 • 12/5/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Expositie van de NBDS van 16 december 2023 t/m 9 februari 2024
 • Museum Het Petershuis
 • 12/5/2023
 • 1/22/2024
 • Uitnodigingen
 • Herfstbrief 2023
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 12/5/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Hengelsport loodvrij
 • Sportvisserij Nederland
 • 12/5/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Persbericht reactivering de Peel
 • Werkgroep de Peel Zuidelijk Land van Cuijk
 • 12/4/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Raadsmemo Euregioraad, resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 23 november 2023
 • Euregio Rijn-Waal
 • 12/4/2023
 • 1/22/2024
 • Verbonden partijen
 • VNG-ledenbrief 23/049 inzake derde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/30/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • VNG-ledenbrief 23/050 inzake vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/30/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Persbericht beëindiging SumMmertime
 • M. Leideritz
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • VNG-ledenbrief 23/047 inzake eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Beëindiging activiteiten SumMmertime
 • SumMmertime Gennep
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Laatste reminder VNG Bestuurdersdag en Najaars ALV op 1 december 2023
 • VNG Connect
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Uitnodigingen
 • VNG-ledenbrief 23/048 inzake tweede nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Lezing Lob van Gennep op 30 november 2023
 • IVN Maas en Niers
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Uitnodigingen
 • @Beeldspraak november 2023
 • Gelders Genootschap
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Bezwaar in gemeenteblad nr. 271207 van 27 juni 2023 (NIET OPENBAAR)
 • 11/27/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • VNG-ledenbrief 23/046 inzake geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 11/23/2023
 • 1/22/2024
 • Overheid
 • Raadsbijeenkomst over het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek op 13 december 2023
 • BibliioPlus
 • 11/23/2023
 • 1/22/2024
 • Uitnodigingen
 • Vislood, gemeente en Sportvisserij Nederland
 • Stichting Gezond Water
 • 11/23/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Brandbrief 'Lob van Gennep'
 • Werkgroep 'Ottersums Veld'
 • 11/23/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Reactie op raadsbesluit inzake huisvesting Mikado SO
 • Gezamenlijke schoolbesturen
 • 11/22/2023
 • 1/22/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Herinnering uitnodiging Limburgse Bestuurders Dag op 6 december 2023
 • Gemeente Maastricht
 • 11/22/2023
 • 1/22/2024
 • Uitnodigingen
 • @Beeldspraak oktober 2023
 • Gelders Genootschap
 • 11/21/2023
 • 12/4/2023
 • Nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief #6 Gezondste Regio Noord-Limburg
 • Regio Noord-Limburg
 • 11/21/2023
 • 12/4/2023
 • Nieuwsbrieven
 • Activiteiten PPD oktober en november 2023
 • PPD Limburg
 • 11/21/2023
 • 12/4/2023
 • Nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief 1 november 2023
 • BDO
 • 11/21/2023
 • 12/4/2023
 • Nieuwsbrieven
 • Raadsledennieuwsbrief oktober 2023
 • VNG
 • 11/21/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid
 • Uitnodiging VNG Bestuurdersdag en Najaars ALV op 1 december 2023
 • VNG Connect
 • 11/21/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • Orange the World Limburg van 25 november tot 10 december 2023
 • Sharepower
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • Mail + uitnodiging inzake informatiemarkt huisvestingsverordening op 29 en 30 november 2023
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • Uitnodiging symposium burgerberaad Oost-Nederland op 20 december 2023
 • Moventem
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • Oproep Grip op asiel
 • De Goede Zaak
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Nieuwsbrief 15 november 2023
 • BDO
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Nieuwsbrieven
 • Glasvezelupdate: editie november 2023
 • KPN Netwerk
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Nieuwsbrieven
 • Ideeënbundel armoedebestrijding
 • F. Dolmans
 • 11/20/2023
 • 12/4/2023
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • VNG-ledenbrief 23/045 inzake VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • VNG
 • 11/16/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 04-12-2023
 • Griffie
 • 11/16/2023
 • 12/4/2023
 • 4e NK Online Debatteren van 25 november t/m 8 december 2023
 • Dé Nederlandse Debatclub
 • 11/15/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • VNG-ledenbrief 23/043 inzake taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid
 • VNG-ledenbrief 23/044 inzake ledenraadpleging onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid
 • Theatervoorstelling met regionale relevantie - Cees en de Wolf op 19 november 2023 in Panningen
 • C. van Kempen
 • 11/15/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • Ontwikkelingen Mutsaersstichting en continuïteit jeugdhulp
 • MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
 • 11/9/2023
 • 12/4/2023
 • Verbonden partijen
 • VNG-ledenbrief 23/041 inzake wijziging Model-APV (najaar 2023)
 • VNG
 • 11/9/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid
 • VNG-ledenbrief 23/040 inzake uitnodiging Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/7/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid
 • Herinnering VNG-congres Gemeentefinanciën op 27 november 2023
 • VNG Connect
 • 11/2/2023
 • 12/4/2023
 • Uitnodigingen
 • VNG-ledenbrief 23/038 inzake wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • VNG
 • 11/2/2023
 • 12/4/2023
 • Overheid