Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 1/23/2023
 • Mail van Elzendaalcollege inzake link naar presentatie 'Regionaal Ecosysteem'
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/23/2023
 • Mail van V. Duterloo inzake reminder uitnodiging voor avond Mooi Maasvallei op 1 februari 2023
 • Uitnodigingen
 • 1/23/2023
 • Mail van C. Dijkstra inzake onderzoek Rijksuniversiteit Groningen naar politieke motivatie
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/23/2023
 • Brief BsGW inzake vooraankondiging informatiesessies Project Harmonisatie
 • verbonden partijen
 • 1/23/2023
 • Persbericht gemeente Gennep inzake bedrijventerreinen Land van Cuijk en Noord-Limburg stimuleren verduurzaming met Green Deal
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/23/2023
 • Brief inzake stifstofemissie bouwproject "Kalboerhof", geanonimiseerd
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/23/2023
 • VNG raadsledennieuwsbrief november 2022
 • Overheid
 • 1/23/2023
 • VNG-ledenbrief 22/059 inzake bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG-bestuur en commissies
 • Overheid
 • 1/23/2023
 • VNG-ledenbrief 22/061 inzake nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers
 • Overheid
 • 1/23/2023
 • RUD LN inzake uitnodiging themabijeenkomst RUD LN op 6 december 2022
 • Uitnodigingen
 • 1/23/2023
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 23-01-2023, bijgewerkt tot 29 november 2022
 • 1/23/2023
 • VNG-ledenbrief 22/062 inzake moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022
 • Overheid
 • 1/23/2023
 • VPPG inzake brief aan griffiers in gemeenteland
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/23/2023
 • Brief van College van Rijksadviseurs (CRa) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) inzake 2 publicaties over de ruimtelijke opgave
 • Overheid
 • 1/23/2023
 • VNG-ledenbrief 22-060 LOGA 22-05 inzake eenmalige uitkering december en thuiswerkvergoeding
 • Overheid
 • 1/23/2023
 • Boels Zanders Advocaten inzake initiatief gezamenlijk traject tot wijziging gemeenschappelijke regelingen en uitnodiging informatiebijeenkomst op 30 januari en 1 februari 2023
 • Uitnodigingen
 • 1/23/2023
 • Mail van Ap J.H.G. Cloosterman inzake CO2 en methaan
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/23/2023
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak november-2 2022
 • Nieuwsbrieven
 • 12/6/2022
 • PPD Limburg inzake conferentie Diversiteit & Inclusie in het onderwijs op 24 november 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • VNG-ledenbrief 22/058 inzake openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
 • Overheid
 • 12/6/2022
 • Omnibuzz inzake uitnodiging online informatiebijeenkomst Omnibuzz op 30 november 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • Mail van Euregio Rijn-Waal inzake raadsmemo Euregioraadsreis 2022
 • verbonden partijen
 • 12/6/2022
 • Boels Zanders Advocaten inzake initiatief gezamenlijk traject tot wijziging gemeenschappelijke regelingen en uitnodiging informatiebijeenkomst op 30 januari en 1 februari 2023
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • Stichting Vrienden van Norbertus inzake uitnodiging viering 25-jarig jubileum op 17 november 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • Vereniging van woningcorporaties Aedes inzake gids: Hoe bouwen we Sociale Huur?
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/6/2022
 • Brief van DB RUD Limburg Noord inzake aanbieding (ontwerp)begrotingswijziging 2022
 • verbonden partijen
 • 12/6/2022
 • Raden in Verzet en VNG inzake uitnodiging informatiebijeenkomst op 7 december 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • VNG-ledenbrief 22/054 inzake asielopvang, statushouders en Oekraïne
 • Overheid
 • 12/6/2022
 • Mail B. Boonstra inzake rookoverlast
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/6/2022
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 06-12-2022
 • 12/6/2022
 • Waterschap Limburg inzake uitnodiging veldbezoek Lob van Gennep op 23 november 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • Natuur en Milieufederatie Limburg inzake reminder De Wij in Aardgasvrij op 10 november 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • BsGW inzake informatiebrief BsGW - oktober 2022
 • verbonden partijen
 • 12/6/2022
 • Mail van Hart voor Gennep inzake bericht aan de Nationale ombudsman
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/6/2022
 • Trendsportal inzake nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg
 • Nieuwsbrieven
 • 12/6/2022
 • VNG-ledenbrief 22/057 inzake ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022
 • Overheid
 • 12/6/2022
 • Motie gemeente Staphorst inzake handhaven PAS-knelgevallen
 • Overheid
 • 12/6/2022
 • Mail van S. Smits inzake herinrichting Raadhuisplein Ottersum
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/6/2022
 • Mail van Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) inzake uitnodiging overhandiging 1e exemplaar 'Gezag herwinnen' op 10 november 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • BDO nieuwsbrief 16 november 2022
 • Nieuwsbrieven
 • 12/6/2022
 • Mail van Initiatiefgroep landschapspark ‘Vallei van Milsbèk inzake besluit woonvisie
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/6/2022
 • VNG-ledenbrief 22/053 inzake hoge energiekosten
 • Overheid
 • 12/6/2022
 • VNG Connect inzake uitnodiging VNG Bestuurdersdag en ALV op 2 december 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak oktober-2 2022
 • Nieuwsbrieven
 • 12/6/2022
 • BDO nieuwsbrief 2 november 2022
 • Nieuwsbrieven
 • 12/6/2022
 • VNG-ledenbrief 22/055 inzake invulling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • Overheid
 • 12/6/2022
 • Mail van Hart voor Gennep inzake Wet open overheid (Woo)
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 12/6/2022
 • Mail van Voedselbank inzake uitnodiging open dag Voedselbank Limburg-Noord op 22 oktober 2022
 • Uitnodigingen
 • 12/6/2022
 • Van Leijen Overheidsrecht inzake Omgevingswet: uitstellen = voorbereiden
 • Nieuwsbrieven
 • 12/6/2022
 • BDO nieuwsbrief 19 oktober 2022
 • Nieuwsbrieven