Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 11/21/2023
 • Deelname project Grenzeloos Landschap
 • 11/14/2023
 • Uitvoeringsprogramma 2024-2027 Regio Noord-Limburg
 • 11/14/2023
 • Verlenging huurcontract Park Heijendael en 25 extra vluchtelingen
 • 11/14/2023
 • Ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijke Regeling RUD LN
 • 11/14/2023
 • Begroting Regio Noord-Limburg 2024
 • 11/7/2023
 • Verplaatsing thema-avond veiligheid en alternatief IVB
 • 10/31/2023
 • Instellen regionale huisvestingsverordening
 • 10/31/2023
 • Aanbieden jaarverslag 2022 ASD
 • 10/24/2023
 • Propositie Regio Deal Noord-Limburg
 • 10/17/2023
 • Rekenkamerbrief 'De accountant onderzocht'
 • 10/17/2023
 • Specifieke uitkering energiearmoede
 • 10/3/2023
 • Uitkomsten benchmarkverkenning digitale dienstverlening en onderzoek openingstijden
 • 9/26/2023
 • Raadsmonitor sociaal domein, tweede kwartaal 2023
 • 9/26/2023
 • Beleidsregel Geveltuinen in de openbare ruimte
 • 9/5/2023
 • Jaarverslag archief- en informatiebeheer gemeente Gennep 2022
 • 8/29/2023
 • Haalbaarheid samenvoeging tennisaccommodaties
 • 8/22/2023
 • Arrest Hoge Raad Noy
 • 7/25/2023
 • Evenementenbeleid juli 2023
 • 7/25/2023
 • Activiteiten rondom 50 jaar Gennep
 • 6/27/2023
 • Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025 - 2027 RUD LN
 • 6/20/2023
 • Jaarverslag 2022 en toekomstplannen Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied
 • 6/20/2023
 • Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)
 • 6/6/2023
 • Kennisname CBG jaarverslag 2021
 • 5/30/2023
 • Prestaties ambulancezorg 2022
 • 5/30/2023
 • Rapportage gegevensbescherming 2021-2022
 • 5/16/2023
 • Lob van Gennep verwerving gronden voor verplaatsing VV Achates
 • 5/9/2023
 • Resultaten Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2022
 • 5/2/2023
 • Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg
 • 4/18/2023
 • Gebiedsontwikkeling Maaskemp
 • 4/11/2023
 • Stand van zaken Gennepermolen
 • 4/4/2023
 • Jaarverslagen VTH en RO 2022
 • 3/28/2023
 • Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2024 - 2027
 • 3/28/2023
 • Wijziging proces evacuatieplan hoogwater
 • 3/28/2023
 • Dossiervorming bij projecten
 • 3/21/2023
 • Geluidsoverlast N271
 • 3/21/2023
 • Opheffing IWGM
 • 3/14/2023
 • Stand van zaken Maasheggen-project voorjaar 2023
 • 3/14/2023
 • Budgetoverheveling en restantkredieten 2022
 • 3/7/2023
 • Transitieplan Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg
 • 2/28/2023
 • Woondeal Limburg
 • 2/14/2023
 • Limburgs Programma Landelijk Gebied
 • 2/14/2023
 • Programma Versterking Vrijetijdseconomie 2023-2026
 • 2/7/2023
 • Oud papier en karton evaluatie
 • 2/7/2023
 • Evaluatie uitvoering Wet inburgering
 • 1/31/2023
 • Aandachtspunten begroting 2023
 • 1/17/2023
 • Onderhandelingsakkoord Staat met de netwerkbedrijven
 • 1/17/2023
 • Gebiedsontwikkeling Maaskemp
 • 1/17/2023
 • Duurzaamheid eind 2022
 • 1/17/2023
 • Afvalonderzoek 2023 en ASL aanbesteding verwerking HRA en GFT-GFE
 • 12/20/2022
 • Huisvesting SO Mikado