Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 11/15/2022
 • Stand van zaken organisatieontwikkeling
 • 11/8/2022
 • Normenkader 2022
 • 10/25/2022
 • Doorlooptijd aanvragen Enexis
 • 10/18/2022
 • Motie 'Actievere grondpolitiek'
 • 10/11/2022
 • Proces ontsluiting haven Heijen
 • 10/11/2022
 • 1e monitoring Groenbeleidsplan
 • 10/4/2022
 • Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2021
 • 9/27/2022
 • Prestaties ambulancezorg t/m Q2 2022
 • 9/20/2022
 • Evacuatieplan hoogwater
 • 9/20/2022
 • Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied – resultaten 2021
 • 9/13/2022
 • Evaluatie en vervolg programma Sturing en Inkoop
 • 8/30/2022
 • Maas2050, Lange termijn aanpak dijkversterkingen Waterschap Limburg
 • 7/12/2022
 • Dorpshart Ven-Zelderheide
 • 7/5/2022
 • Regionaal beleids- en uitvoeringprogramma arbeidsmarktregio Noord-Limburg
 • 7/5/2022
 • Voortgang project Lob van Gennep
 • 6/14/2022
 • Afnameschaarste elektriciteitsnet
 • 6/7/2022
 • Krediet Karrevenseweg en Vogelbuurt
 • 6/7/2022
 • Update Verbindingsweg Milsbeek
 • 5/31/2022
 • Vervolg regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek
 • 5/31/2022
 • Aanbiedingsbrief regiogemeenten aan staatssecretaris over vliegbasis De Peel
 • 5/24/2022
 • Rapportage onderzoek opkoopbescherming
 • 5/12/2022
 • Ambtelijke evaluatie project Rozenbroek
 • 4/26/2022
 • Vaststelling Integrale Visie Maasdal - 2022
 • 4/19/2022
 • Opvang vluchtelingen
 • 4/12/2022
 • Optimalisaties inkoopbeleid 2022
 • 3/29/2022
 • Schulddienstverlening
 • 3/29/2022
 • Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020-2021
 • 3/22/2022
 • Lokale omroep
 • 3/15/2022
 • Overdrachtsdocument raadsperiode 2022 - 2026
 • 3/15/2022
 • Budgetoverhevelingen en restantkredieten 2021
 • 3/15/2022
 • Resultaten onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente
 • 3/8/2022
 • Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
 • 2/22/2022
 • Voortgang Regiovisie BGMM
 • 2/22/2022
 • Jaarverslag archief- en informatiebeheer gemeente Gennep 2020-2021
 • 2/22/2022
 • Woningaantallen en typologieën Heikant
 • 2/15/2022
 • Evaluatie ecologisch maaibeleid
 • 2/1/2022
 • Stand van zaken duurzaamheid Gennep
 • 2/1/2022
 • Stand van zaken verbetering fietsverbinding Gennep-Oeffelt
 • 1/25/2022
 • Begroting 2022 Regio Noord-Limburg
 • 1/18/2022
 • Herijking algemene uitkering gemeentefonds
 • 1/18/2022
 • Stand van zaken regionale samenwerking beschermd wonen
 • 1/11/2022
 • Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020
 • 1/11/2022
 • Monitor schulddienstverlening
 • 12/21/2021
 • Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg
 • 12/14/2021
 • Contract schulddienstverlening
 • 11/30/2021
 • Herijking algemene uitkering gemeentefonds
 • 11/30/2021
 • Stand van zaken project Heikant
 • 11/30/2021
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2022 (UP VTH 2022)
 • 11/23/2021
 • Mandaat aanbesteding GFT ASL
 • 11/9/2021
 • Normenkader 2021