link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 14 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (382KB)

1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Presentatie coalitieakkoord
4
‎Z/22/424266 Instellen Commissie Geloofsbrieven voor benoeming wethouders en raadsleden
De raad wordt voorgesteld
1. De volgende personen te benoemen als lid van de Commissie van Geloofsbrieven:
- Mw. L. van der Velden
- Dhr. M.H.A.G. Witjes
- Dhr. P.M.W. Pollmann
5
Z/22/423986 Benoeming wethouders
De raad wordt voorgesteld:
Per 15 juni 2002 te benoemen tot wethouder voor de periode 2022 – 2026 de volgende personen, met elk een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte:
1. De heer B.M. (Bart) Kagei
2. De heer A.H. (Aad) van Orden
3. De heer S.H. (Stef) Bijl
4. De heer A.M. (Arthur) Boone
5. De heer A.H.M. (Toon) Albers
6
Z/22/424269 Ontheffing verhuisplicht wethouder Boone
De raad wordt voorgesteld:
Wethouder Boone met ingang van 15 juni 2022 gedurende een jaar te ontheffen van de verplichting om in de gemeente Zevenaar woonachtig te zijn.

Door de fracties Lijst 10, SP en Sociaal Zevenaar is bij dit raadsvoorstel een amendement ingediend.
7
Z/22/424268 Benoeming raadsleden
De raad wordt voorgesteld:
Te benoemen tot raadslid de volgende personen:
1. De heer E. Vernes, namens Lokaal Belang
2. De heer K. Godschalk, namens GroenLinks
8
Sluiting