link naar deze pagina

Informatieve raadsbijeenkomsten 2022-2026 - 7 september 2022

Locatie: Asger Jorn
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: Toelichting op onderdelen Omgevingswet (geagendeerd voor commissie Ruimte 14 september a.s.)
Bundel:
pdf Agendabundel (3.8MB)

1
Z/19/342350 Adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet
De raad wordt voorgesteld om de notitie ‘Adviesrecht en lijst met verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
2
Z/19/342350 Delegatiebesluit onder de Omgevingswet
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar: Besluit bevoegdheden raad bij procedures omgevingsplan.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
3
Z/19/342350 Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog
De raad wordt voorgesteld om de Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden