link naar deze pagina

R Samenleving 2014-2018 - 12 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.L.M. Engels
Bundel:
pdf Agendabundel (10.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Inspraak (commissievoorzitter)
* agendapunt 3 "Rapportage onderzoek toekomstbestendige kinderboerderij":
- de heer M. van 't Hof, algemeen bestuurslid Kinderboerderij Rosorum Zevenaar
3
Z/17/288892 Rapportage onderzoek toekomstbestendige kinderboerderij (T. van der Werf)
4
Z/17/290761 Presikhaaf Bedrijven (PHB): zienswijze op voorgenomen overdracht bedrijfsactiviteiten PHB aan Scalabor (S.H. Bijl)
5
Stand van zaken Sociaal Domein (S.H. Bijl/T. van der Werf)
Vast agendapunt
6
Mededelingen portefeuillehouders (college)
7
Rondvraag (college)
Het verslag (conclusies) van de vorige keer (14 november) is bijgevoegd.
8
Punten van orde commissie (commissie)
9
Ondertekening
Zevenaar, 23 november 2017.
De griffier van de commissie,
R. Wijnbergen