link naar deze pagina

R Ruimte 2014-2018 - 6 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: P.J.M. Freriks
Bundel:
pdf Agendabundel (77.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Inspraak (commissievoorzitter)
3
Z/17/286513 Krediet aanvragen voor beëindiging ontzanding in toekomstig bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier (A.H.M. Albers)
4
Z/17/284041 Esthetisch Programma van Eisen ViA15 (EPvE) (A.H.M. Albers)
5
Z/17/292258 Procesplan implementatie Omgevingswet Zevenaar (T. van der Werf)
Geen raadsbehandeling, bespreking vindt alléén plaats in de commissie.
6
Stand van zaken A15/A12 (A.H.M. Albers)
Vast agendapunt
7
Mededelingen portefeuillehouders (college)
8
Rondvraag (college)
9
Punten van orde commissie (commissie)
Het verslag (conclusies) van de vorige keer (15 november) is bijgevoegd.
10
Ondertekening
Zevenaar, 23 november 2017.
De griffier van de commissie,
E.H. Hondelink-Rinsma