link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 31 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig.

De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

1
Raadsvergadering (besluitvorming)
2
Opening
3
Vaststelling agenda
4
Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
5
Be√ędiging burgerleden
Op 26 april zijn er 10 burgerleden benoemd. Hiervan hebben er 7 in dezelfde vergadering de eed of gelofte afgelegd. 3 burgerleden waren niet in de gelegenheid er die avond bij te zijn. Zij zijn dus wel toegelaten als burgerleden, maar zullen op 31 mei alsnog de eed of gelofte afleggen. Het betreft de burgerleden:
-Frank Foreman (VVD)
-Chrisstien Dollekamp (PvdA)
-Casper Dollekamp (PvdA)
6
Hamerstukken
7
Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Microwonen Kalterbroeken (spreekrecht)
8
Raadsvoorstel verzoek om aanpassing bestemmingsplan
9
Raadsvoorstel rekenkameronderzoek openbare ruimte
10
Bespreekstuk
11
Raadsvoorstel Vestigen Voorkeursrecht
12
Sluiting
13
Vragenuur