link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 26 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. (Rikus) Jager

1
Opening
1.a
Vaststelling agenda
1.a.1
Interpellatieverzoek lelieteelt
Bij de vaststelling van de agenda wordt ook besloten over het interpellatieverzoek rond lelieteelt.
Voorgesteld wordt dan om bij toestemming tot interpellatie het debat niet direct (Reglement van Orde) maar na de agendapunten 1b en 2 te voeren.
1.b
Stilstaan bij de situatie in Oekraïne
Twee jaar na de inval in Oekraïne wil de raad kort stil staan bij de situatie in het land en de situatie van Oekraieners in Westerveld.
2
Toelating raadslid Muller von Czernicki en afscheid raadslid Oosterhuis (D66)
3
Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
4
Hamerstukken
4.a
Benoeming lid werkgeverscommissie
5
Omgevingswet hoofdstuk integreren in de participatieverordening (spreekrecht)
6
Vaststelling bestemmingsplan Leggeloo 49 Dwingeloo (spreekrecht)
7
Vaststelling bestemmingsplan Oeveraseweg 27 Havelte (spreekrecht)
Het ontwerp bestemmingsplan heeft t/m 24 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
8
vaststelling bestemmingsplan Veendijk 47 Havelte (spreekrecht)
9
Vaststelling bestemmingsplan Schoolstraat 18 Uffelte (spreekrecht)
Van 7 december tot en met 17 januari heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De volgende stap in de bestemmingsplanprocedure is een besluit van de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan.
10
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Juliana Bernhardweg 7 Dwingeloo (spreekrecht)
Procedure om het gebruik als reguliere woning toe te staan bij een pand dat bestemd is als recreatiewoning. Vloeit voort uit een principebesluit van het college dat in 2019 is genomen.
11
GR wijziging Vaststelling aanpassing GR SSC-ONS (spreekrecht)
Op 1 juli 2022 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg daarvan moet elke gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 juli 2024 in overeenstemming zijn gebracht met de actuele Wgr. Daarnaast heeft het college van Ommen op 9 oktober j.l. een verzoek tot toetreding gedaan.


Op 30 januari 2024 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen. Ook vanuit de ander partners van SSC-ONS is geen zienswijze ingediend zodat aangepaste gemeenschappelijke regeling nu ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de raad.
12
GR wijziging Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (spreekrecht)
13
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe, wettelijke aanpassing (spreekrecht)
14
GR Wijziging RUD (spreekrecht)
15
Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD (spreekrecht)
16
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe (spreekrecht)
17
Vragenuur
18
Sluiting openbare deel van de vergadering
19
Niet openbaar: vaststellen besluitenlijst niet openbare raadsvergadering van 6 maart 2024
Alleen te lezen en toegankelijk voor raadsleden via de griffier
20
Sluiting