link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 21 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:10
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: In verband de bestrijding van het coronavirus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. Dat betekent tegelijkertijd dat er vergadert wordt zonder publiek.  De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente: [https://channel.royalcast.com/westerveld/#!/upcoming](https://channel.royalcast.com/westerveld/#!/upcoming)

1
Raadsvergadering (besluitvorming)
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3 20:00
Vaststellen besluitenlijsten d.d. 24 maart 2020 + toezeggingenlijst
Het CDA heeft vragen gesteld over de toezeggingenlijst.
1.4 20:05
Ingekomen stukken
Voor inwoners en belangstellenden: wilt u stukken inzien die op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de gemeenteraad staan? Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar [griffie@gemeentewesterveld.nl](mailto:griffie@gemeentewesterveld.nl) met daarin een duidelijke vermelding om welk stuk het gaat. De griffie anonimiseert (indien nodig) de stukken dan en stuurt ze naar u op.
1.4.a
Beantwoording artikel 36 vragen
1.5 20:10
Aanwijzigingsbesluit plaatsvervangend griffier
1.6 20:20
Kaderbrief Reestmond
1.7 20:30
Financiële verordening
1.8 20:35
Global Goals
1.9 20:40
Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
1.10 20:45
Bekrachtiging geheimhouding Ensia
1.11 20:50
Afscheid van de griffier, de heer R.J. van der Veen
1.11
Motie vreemd aan de orde van de dag
1.12
Sluiting
2 21:20
Rondvraag en inspreken
In verband met het coronavirus wordt aan raads- en burgerleden gevraagd hun vragen via de mail in te dienen bij de griffie.

Inwoners die willen inspreken wordt dringend gevraagd in inspraak via de mail naar de griffie te sturen. De ontvangen inspraak wordt bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
2.1
Rondvraag
2.2
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die **niet** op de agenda staan. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 20 april 16.30 uur via [griffie@gemeentewesterveld.nl](mailto:griffie@gemeentewesterveld.nl) of via telefoonnummer 14 0521.

Per inspreker is maximaal 5 minuten beschikbaar. Indien er veel insprekers zijn kan de voorzitter bepalen dat de spreektijd wordt ingekort.

NB. u kunt in plaats van in te spreken uw bijdrage ook mailen naar de griffie. Uw bijdrage wordt dan bij de vergaderstukken geplaatst.
3
Debat
3.1 21:25
Initiatiefvoorstel PvdA en VVD over gewasbeschermingsmiddelen
Voorzitter: G.J. Ballast
4
Informatievoorziening
4.1 21:45
Scenario's grondstoffenplan 2021-2025
Behandeling van het raadsvoorstel en een presentatie door ROVA.

Voorzitter: R. Masselink
5
Informatievoorziening
5.1 22:30
Bestemmingsplan Havelte
Voorzitter: R. Masselink
6
Informatievoorziening
6.1 23:00
Raadsvoorstel - aanpassing APV - opnemen artikel 2:79 - woonoverlast
Voorzitter: R. Masselink