link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 30 januari 2018 + toezeggingenlijst
4
Ingekomen stukken
5
Rondvraag
6
Voorstel invoering Omgevingswet
Bespreekstuk
7
Voorstel voorbereidingbudget haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Havelte
Bespreekstuk

Aangepast in het voorstel:
- titelaanpassing
- woordje 'nieuw' uit het voorstel verwijderd.
- woord 'haalbaarheidsonderzoek' toegevoegd.
8
Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld
Bespreekstuk

Beslispunten 1, 2 en 4 zijn gewijzigd.
9
Voorstel gelijk speelveld glasvezel: aanpassen legesverordening
Bespreekpunt
10
Voorstel instelling commissie onderzoek geloofsbrieven
Bespreekstuk
10.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Kinderpardon
11
Voorstel bouwplan verbouw voormalige mandenmakerij tot 13 woonappartementen aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord
Hamerstuk
12
Voorstel vaststelling bestemmingsplan Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte
Hamerstuk
13
Voorstel verklaring van geen bedenkingen De Zandroos Kalterbroeken
Hamerstuk
14
Voorstel Visie 'BrinQ Westerveld'
Hamerstuk
15
Voorstel omgevingsvergunning Boermarke nabij Lheebroek 18 Dwingeloo - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
Hamerstuk
16
Sluiting