link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: Extra raadsvergadering.

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3
Ingekomen stukken
4
Grensverleggend besturen, uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018-2022
5
Benoeming en installatie wethouders/ontheffing ingezetenschap
6
Toelating en installatie van de heer J.H. Bruursema tot lid van de gemeenteraad
7
Sluiting